Jak Polacy ocenili swoje samopoczucie w minionym roku? Nowy sondaż CBOS-u

smutna kobieta
fizkes/Getty Images
Źródło: iStockphoto
Polacy minionego roku nie zaliczają do najlepszych. Z najnowszego sondażu CBOS-u wynika, że większość badanych przyznała, że ich samopoczucie się pogorszyło. Na bezradność czy znużenie najczęściej skarżyły się osoby między 18. a 24. rokiem życia. Jakie jeszcze wnioski płyną z badania CBOS "Samopoczucie Polaków w roku 2020"?

Jak Polacy ocenili swoje samopoczucie w 2020 roku?

Jak wynika z badania CBOS-u, w minionym roku 57 proc. Polaków często lub bardzo często odczuwało zadowolenie z tego, że coś im się udało, a 51 proc. deklarowało ogólną dumę ze swoich osiągnięć. 49 proc. respondentów wielokrotnie w ciągu roku czuło pewność, że wszystko w życiu układa się dobrze i prawie co drugi - 46 proc. - doświadczał uczucia zaciekawienia lub ekscytacji.

Pytani o negatywne emocje respondenci wskazywali na poczucie bycia lekceważonym przez władzę (46 proc.). Niemal co drugi Polak (44 proc.) doświadczał regularnie rozdrażnienia, a co trzeci (36 proc.) – zniechęcenia i znużenia. 31 proc. badanych wielokrotnie czuła się w ciągu mijającego roku bezradna, 21 proc. odczuwało przygnębienie i depresję, a 19 proc. – wściekłość. Pojawiały się także deklaracje myśli samobójczych (1 proc.).

W porównaniu do podobnego zestawienia w poprzednim roku, jak wskazano w raporcie, nastąpiło wyraźne obniżenie ogólnego samopoczucia badanych. Dotyczy to zarówno ilości deklaracji pozytywnych, jak i wzrostu negatywnych. Szczególnie wyraźna jest zmiana w poczuciu pewności, że wszystko układa się dobrze – często lub bardzo często doświadczało go aż o 16 punktów procentowych mniej Polaków, niż w roku poprzednim.

Samopoczucie młodych w 2020 roku

Z badania wynika także, że najmłodsi respondenci (18-24) doświadczali niektórych negatywnych emocji wyraźnie częściej niż osoby starsze. Częstość odczuwania depresji (32 proc. w stosunku do 21 proc. ogółu), bezradności (44 proc. wobec 31 proc.) i znużenia (47 proc. wobec 36 proc.) osiągnęła wśród najmłodszych respondentów najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Zdaniem autorów raportu, można to wiązać z wyjątkowym doświadczeniem domowej izolacji, zdalnego nauczania i braku kontaktu z rówieśnikami, na które ta grupa badanych nie była we wcześniejszych latach narażona.

Jaki jest stosunek Polaków do władzy?

Z kolei procent osób czujących się lekceważonymi przez władzę wzrósł o 15, osiągając tym samym rekordowy poziom 46 proc. – najwyższy z odnotowywanych od końca lat 80 XX w. Ta zmiana - wskazano - koresponduje ze spadkiem poparcia dla rządu, odnotowanym pod koniec mijającego roku 2020, gdy respondenci negatywnie oceniali m.in. zakres działań rządu w walce z COVID-19 oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

Poczucie lekceważenia przez władzę, według CBOS, osiągnęło w 2020 roku rekordowy poziom. Najczęściej wyrażały je osoby deklarujące poglądy lewicowe (77 proc. w stosunku do 46 proc. badanych), mieszkające w gospodarstwach domowych o miesięcznych dochodach per capita przekraczających 3000 zł (71 proc.), źle oceniające swoją sytuację materialną (68 proc.), nieuczestniczące w praktykach religijnych (68 proc.), badani z wykształceniem wyższym (66 proc.), respondenci w przedziale wiekowym 25–34 lata (65 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast (62 proc.).

Spadek nastroju Polaków zauważalny jest także w nieznacznym obniżeniu wartości syntetycznego wskaźnika samopoczucia, z poziomu 2,84 w roku 2019 do 2,79 w roku 2020. Wyższymi wartościami syntetycznego wskaźnika samopoczucia cechują się respondenci o wyższych dochodach per capita, zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, osoby o centrowych i prawicowych poglądach politycznych.

Jak wynika z badania, mężczyźni deklarują lepsze samopoczucie niż kobiety, a na samopoczucie to wpływa przede wszystkim sytuacja finansowa.

Depresja maskowana uśmiechem

Dzień Dobry TVN

Zobacz także:

Polacy nie radzą sobie psychicznie w dobie pandemii. "Wiele osób zaczęło szukać pomocy"

Edyta Pazura ciągle walczy z depresją. "Czułam, jak ziemia osuwa mi się spod nóg"

Jesienna depresja – przyczyny, objawy, przeciwdziałanie

Autor: Katarzyna Oleksik

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

podziel się:

Pozostałe wiadomości