Newsy

Podwyżka podatku od mieszkania i innych nieruchomości. Pełna lista kwot

Newsy

Aktualizacja:
Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
gov.pl/gazetakrakowska.pl/money.pl
podatki, kalkulator, wyliczenia

Osoby prywatne i przedsiębiorcy już opłacają coraz wyższe rachunki za użytkowanie lokali, m.in. za ogrzewanie, energię, wywóz śmieci itd. Do tego dojdą wyższe podatki za same lokale i nieruchomości. O ile zostaną podniesione i na jakich zasadach?

Podwyżka opłat i podatków lokalnych - ile wyniosą w 2023 roku?

Ministerstwo Finansów 1 sierpnia 2022 r. opublikowało obwieszczenie dotyczące górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, co roku są one podnoszone o wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu danego roku. Prognozowano, że wzrosną o 11,8%. We wszystkich miastach wojewódzkich podjęta już została decyzja o podniesieniu podatku od nieruchomości. Stawki podatku poszły w górę średnio o 12%.

W 2023 roku maksymalne stawki podatków od posiadania lokalu mieszkalnego wzrastają o 11 groszy za 1 m2, a w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą o 3,04 zł za 1 m2. Nowe stawki wyniosą więc odpowiednio 1 zł i 28,78 zł za 1m2. Są to najwyższe możliwe stawki, ale niewykluczone, że właśnie takie zdecydują się pobierać samorządy. Zwłaszcza w sytuacji braków budżetowych. Na najwyższe stawki zdecydowały się już miasta: warszawa, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Białystok i Lublin.

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

Podwyżki podatków od nieruchomości spowodowane inflacją

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są każdego roku ustalane przez Ministerstwo Finansów w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie. Porównywane są do tego samego okresu w roku poprzednim. Taki sposób określania górnych granic stawek wynika wprost z Ustawy o opłatach i podatkach lokalnych.

W 2022 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosły średnio o 4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2023 roku wzrost wyniesie blisko 12 proc., co spowodowane jest przede wszystkim rekordowo wysoką inflacją.

Wyższe maksymalne stawki to wyższe opłaty z tytułu podatków lokalnych, a w szczególności podatku od nieruchomości. To dodatkowo obciąży zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa - utrzymanie ich z miesiąca na miesiąc rośnie.

Kogo dotyczy ten podatek?

Podatek od nieruchomości muszą zapłacić m.in. właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, w niektórych przypadkach także właściciele zależni nieruchomości lub ich części będących własnością państwa lub samorządu terytorialnego (np. najemcy lokali użytkowych należących do gminy).

Kwoty podatków od lokali i nieruchomości 2023 - pełna lista

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach – 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

 • 30 lat doświadczenia
 • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
 • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
 • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: gov.pl/gazetakrakowska.pl/money.pl

Źródło zdjęcia głównego: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Pozostałe wiadomości