Kobiety w ciąży bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19? Naukowcy już znają odpowiedź

Ciąża, koronawirus, COVID-19
Guido Mieth/Getty Images
Kobiety w ciąży to osoby, u których wzrasta ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Do takiego wniosku doszli naukowcy z University of Birmingham oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Częściej niż pacjentki w wieku rozrodczym nie będące w ciąży trafiają do szpitala na oddział intensywnej opieki medycznej i muszą być podłączane do aparatury wspomagającej oddychanie.

Wpływ COVID-19 na kobiety w ciąży i ich dzieci

Dokument opublikowany właśnie na łamach "BMJ" to szczegółowa analiza wyników 192 badań z całego świata dotyczących wpływu COVID-19 na kobiety w ciąży i ich dzieci. Na ich podstawie naukowcy wykazali, że ciężarne z COVID-19 są ogólnie bardziej zagrożone ciężkim przebiegiem choroby . Ryzyko wzrasta dodatkowo, jeśli pochodzą one z mniejszości etnicznych lub mają schorzenia współistniejące takie jak otyłość, nadciśnienie czy cukrzyca.

Przegląd wykazał także, że u jednej na dziesięć ciężarnych i niedawno będących w ciąży kobiet, które z jakiegokolwiek powodu zgłosiły się do szpitali, zdiagnozowano COVID-19. Ogółem 339 ciężarnych pań z potwierdzoną chorobą koronawirusową zmarło (czyli 0,02 proc.). Ogólny wskaźnik urodzeń martwych i zgonów noworodków był niski u kobiet z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19.

Najczęstszymi objawami klinicznymi COVID-19 u kobiet w ciąży były gorączka (40 proc.) i kaszel (41 proc.), choć część z nich miała infekcję bezobjawową.

Kobiety w ciąży grupą wysokiego ryzyka

Wyższy wiek matki, wysoki wskaźnik masy ciała, pochodzenie etniczne inne niż związane z białym kolorem skóry i wcześniejszą choroba współistniejącą (głównie nadciśnienie i cukrzyca) zostały zidentyfikowane jako czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 w czasie ciąży. Chociaż pojawiły się także dowody wskazujące, że pewne specyficzne stany ciąży, takie jak stan przedrzucawkowy i cukrzyca ciążowa, mogą być związane z ciężkim COVID-19. Autorzy twierdzą przy tym, że potrzeba więcej danych, aby rzetelnie ocenić tę korelację.

- W świetle tych wyników kobiety w ciąży powinniśmy uznać za grupę wysokiego ryzyka. Szczególnie te z nich, które mają dodatkowe czynniki ryzyka - mówi pierwszy autor pracy, dr John Allotey. - Jednocześnie należy podkreślić, że ryzyko dla ich dzieci jest bardzo niskie.

- Nasz przegląd ma kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki zdrowotnej i podejmowania decyzji klinicznych - dodaje współautorka publikacji prof. Shakila Thangaratinam. - I same kobiety, i pracownicy służby zdrowia będą musieli wziąć pod uwagę dodatkowe ryzyko, na jakie narażone są ciężarne z COVID-19. To ważne przy podejmowaniu takich decyzji jak podanie szczepionki czy sposób prowadzenia ciąży w ogóle.

Zobacz wideo: Rodzice wcześniaków będą mogli odwiedzać swoje dzieci. Centrum Zdrowia Matki Polki zmienia zasady

Źródło: TVN24/x-news

Zobacz także:

Autor: Kamila Glińska

Źródło: PAP

podziel się:

Pozostałe wiadomości