Newsy

Jak grać w remika? Zasady remika karcianego

Newsy

grupa osób spędza razem czas wolny

Remik to prosta gra karciana. Jej celem jest pozbycie się wszystkich kart i ułożenie ich w założone postaci (sekwensy, stos). W zależności od liczby graczy zwiększa się liczba wykorzystanych w grze talii. Na Zachodzie remik znany jest pod nazwą Rummy. Jak grać w remika w karty?

Historia remika nie jest do końca znana i trudno o jego jednoznaczne pochodzenie. Pojawiające się w pisemnych i ustnych przekazach wspomnienia o grze dotyczą wielu stron świata. W Europie i Ameryce wiązany jest z emigracją hiszpańską. W Chinach natomiast prawdopodobnie pojawił się za sprawą portugalskich żeglarzy. Podobnie niejasna historia dotyczy samej nazwy gry. Prawdopodobnie ma ona swój początek w grze karcianej Whiskey Poker, który z czasem został zmieniony na Rum Poker. To prawdopodobnie skrót Rum dał początek nazwie gry Rummy, co na Zachodzie jest określeniem polskiego remika. To prosta gra, w której znaczenie mają dobre planowanie i pamięć.

Reguły gry w remika

Gra w remika jest bardzo prosta i oparta na jasnych zasadach. Może wziąć w niej udział dowolna liczba graczy. Adekwatnie do niej wzrasta liczba używanych w grze talii kart. W przypadku 3–4 graczy należy użyć 2 talii kart, a dla 5–6, a nawet 8 graczy remik powinien zostać rozegrany 3 taliami kart. W podstawowej wersji gry nie używa się jokera, może on jednak zastąpić każdą dowolną kartę. Zamiennie może być stosowany w grze as, który zwykle traktowany jest jako 1.

Zasady gry:

 • pierwszy rozdający losowany jest najstarszą kartą, z czego ich hierarchia układa się następująco: joker, A, K, D, W, 10, 9 itd.,
 • w przypadku wylosowania kart tego samego starszeństwa o pierwszeństwie decyduje kolor,
 • każdy z grających otrzymuje 13 kart, rozdający 14, a następnie kartę z nadwyżki odkłada na bok kolorem i wartością widoczną dla pozostałych. Rozgrywający kolejno dobierają ze stosu zakrytego 14 kartę, a następnie jedną ze swojej talii odkładają na stos otwarty,
 • pozostałe karty z rozdania układa się na stos wartościami do dołu,
 • gracze kolejno po sobie dobierają kartę ze stosu zakrytego i wybraną odrzucają na stos otwarty,
 • gracz, dla którego zabraknie kart na stosie zakrytym, ma obowiązek potasować karty ze stosu odkrytego i ułożyć je na nowy stos ukryty, z którego gracze będą kolejno ciągnąć kartę,
 • obowiązkiem ostatecznego wyłożenia się jest posiadanie w kartach 51 punktów.

Celem gry jest pozbycie się przez graczy wszystkich kart poprzez wykładanie ich na stół w postaci:

 • sekwensów (trzech kolejnych kart w jednym kolorze),
 • grup co najmniej trzech kart o różnych kolorach, ale w tej samej wysokości,
 • wyłożenie na stos otwarty ostatniej 14. karty.

Ustalenia szczegółowe gry w remika karcianego

Grę remik rozpoczyna rozdający, przydzielając karty graczom zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Stosowanie jokera lub asa jako kart zamiennych powinno być ustalone przed rozpoczęciem gry i musi wynikać z układu na stole, a nie deklaracji słownych poszczególnych graczy. W momencie podmiany dowolnej karty jokerem należy stosować następujące zasady:

w przypadku spotkania się na stole dwóch jokerów z dowolną kartą, tworzy się grupa wartości danej karty (np. 8, J, jokery w tym przypadku stają się 8),

jeśli w wyłożonym sekwensie leży joker, zastępuje on daną kartę i żaden z graczy nie ma prawa zmieniać jego położenia i wartości.

Zwycięstwo i koniec gry

Zwycięzcą zostaje ten gracz, który jako pierwszy pozbył się wszystkich kart. Pozostałym graczom przypisywane są punkty karne równe wartości pozostałych w ich ręku kart. Joker odpowiada 30 punktom karnym, bez względu na to, jaką kartę zastępuje. Oficjalny koniec gry następuje poprzez uzyskanie przez jednego gracza zwycięstwa w kolejnych 3 rozgrywkach bądź zdobyciu 300 punktów karnych przez któregoś z uczestników remika.

Zasady remika karcianego 500

Remik 500 to odmiana tradycyjnej gry różniąca się kilkoma zasadami:

 • do rozgrywki nie używa się jokerów,
 • as przybiera wartość 15 punktów,
 • podczas wyłożenia ostatecznego gracze nie mają obowiązku posiadania w kartach 51 punktów,
 • remik trwa do momentu osiągnięcia 500 punktów przez jednego z graczy.

Zasady gry w remika gin

Remik Gin to wersja tradycyjnej gry, w której rozgrywający używają 10 kart, a jokery w ogóle nie są brane pod uwagę. Biorący udział w grze mogą wyłożyć się tylko raz, co oznacza zakończenie przez nich rozgrywki. Dodatkowo wyłożenie kart oznacza koniec rozgrywki gracza i jego odejście od stołu. Remik Gin nie wymaga ponadto układania kart w sekwensy. Stosowany w grze as zawsze jest wykorzystywany jako najniższa karta o wartości 1.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Gry planszowe zamiast telefonów, tabletów i telewizora

Źródło zdjęcia głównego: Hero Images/Getty Images

Pozostałe wiadomości