Koniec dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Co to oznacza dla rodziców?

Aktualizacja:
pieniądze, złoty, banknoty, złotówki

Do niedzieli 20 września obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany z powodu koronawirusa. Obecnie rodzice mogą korzystać ze świadczenia na zasadach ogólnych. Sprawdź, komu ono przysługuje i ile wynosi.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w czasie koronawirusa

W marcu, w związku z epidemią COVID-19, rząd umożliwił korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którzy musieli zaopiekować się dzieckiem, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach były zawieszone. Początkowo był przyznany na 14 dni, jednak rząd sukcesywnie przedłużał czas jego obowiązywania, ostatnio do 20 września.

Teraz rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych, czyli np. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.

Zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje

Rodzice mają możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego - zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci).

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14 roku życia.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat, legitymujących się orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, ten zasiłek, w wymiarze 30 dni, przyznawany jest do 18 roku życia.

Na tych samych zasadach, zasiłek ten przysługuje również m.in. w przypadku, gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagającym opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie może zapewnić opieki dziecku np. na skutek choroby.

Zasiłek opiekuńczy - ile wynosi

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Przepisy dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązywały od marca 2020 r. Zobacz wideo:

Zobacz też:

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: PAP