grecka wyspa

    grecka wyspa

    Wysp Thassos w Grecji położona jest ok. 8 km od wybrzeża Tracji i jest dziewiątą co do wielkości wyspą grecką. Należy do grupy Wysp Egejskich Północnych, podobnie jak Ikaria czy Lesbos.

    Laga­nas (Gre­cja) jest mia­stecz­kiem zlo­ka­li­zo­wa­nym na wyspie Zakyn­thos nad Zatoką Laganas. Jego bar­dzo dużą część sta­nowi park naro­dowy, w któ­rym ochronie poddane są żółwie morskie. Laganas jest jednym z popularniejszych miej­sc na wyspie, zwłasz­cza dla młod­szych tury­stów – uwa­żane jest za cen­trum impre­zowe Zakyn­thos. Mimo że spra­wia wraże­nie gwarnego miej­sca, jego obrzeża są spo­koj­niej­sze, można odpo­cząć tam w cichszych miejscach.

    Mykonos to wśród gwiazd bardzo popularny kierunek. Na greckiej wyspie wakacje spędziły światowe sławy takie jak np. Kim Kardashian, ale nie tylko. Mykonos upodobały sobie także polskie gwiazdy. Na czym polega fenomen tej wyspy? Z Joanną Przetakiewicz i Łukaszem Jemiołem rozmawiał dziennikarz Dzień Dobry TVN Mateusz Hładki.