argument

    argument

    Dynamiczny rozwój środków masowego przekazu, mediów oraz zmiany społeczno- kulturowe sprawiły, że perswazja i manipulacja stały się pojęciami znanymi dużej części społeczeństwa. W retoryce, psychologii, marketingu i socjologii pojęcie perswazji jest znane od dawna i definiowane na różne sposoby.

    Polscy politycy nie przebierają ostatnio w słowach. Posługują się językiem wulgarnym, który nie jest językiem dialogu. Politykom brakuje słownictwa czy argumentów? Gdzie leży granica wulgaryzowania języka polityki? Na ile politycy mogą sobie pozwolić w czasie debaty politycznej? Zapytaliśmy o to w Dzień Dobry TVN medioznawcę prof. Wiesława Godzica.