Związki i seks

Co to jest heteroseksualizm? Seksualność i orientacje seksualne

Związki i seks

Aktualizacja:
dwie pary stóp w łóżku

Heteroseksualizm to jedna z trzech orientacji seksualnych, najczęściej występująca w społeczeństwie. Co to jest heteroseksualizm? Nazwa pochodzi od greckiego słowa “heteros”, które oznacza “inny”, “różny”. Heteroseksualizm oznacza trwały, odczuwany wewnętrznie pociąg seksualny i emocjonalny do osób odmiennej płci.

Orientacja seksualna pomaga nam określić się w relacji i zbudować trwały związek uczuciowy. Większość seksuologów wyróżnia trzy podstawowe orientacje: homoseksualizm, biseksualizm i heteroseksualizm. Co to jest orientacja? Ważnym wyróżnikiem jest tutaj trwałość. W odróżnieniu do zachowań seksualnych, które nie muszą określać nas na stałe i mogą mieć formę eksperymentów, orientacja jest trwałym pociągiem, zarówno seksualnym, jak i romantycznym do osób określonej płci. W przypadku heteroseksualistów jest to płeć odmienna.

Więcej:

Heteroseksualizm – co to oznacza?

Heteroseksualizm to jedna z trzech orientacji seksualnych . Pozostałe, wyróżniane przez seksuologów orientacje to homoseksualizm i biseksualizm. Heteroseksualizm polega na odczuwaniu stałego pociągu do osób odmiennej płci, co wiąże się z wchodzeniem z nimi w stałe relacje miłosne. Sam termin jest połączeniem greckiego słowa “heteros”, które oznacza “inny”, oraz łacińskiego terminu “sexus” czyli “płeć”.

Osoby heteroseksualne stanowią większość populacji. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazują, że z orientacją heteroseksualną identyfikuje się 97 procent dorosłych przedstawicieli społeczeństwa , z czego 99 procent wykazuje zachowania seksualne zgodne z deklarowaną orientacją.

Termin heteroseksualizmu został po raz pierwszy użyty w 1869 roku, do powszechnego użytku trafił zaś dopiero w 1890 roku, kiedy został użyty w książce “Psychopathia Sexualis” . Ciekawostkę stanowi fakt, że autor książki uważał, że heteroseksualizm to choroba , odznaczająca się perwersyjnym umiłowaniem seksu z osobami odmiennej płci. Zdaniem autora każdy stosunek seksualny, którego celem była przyjemność powinien być uważany za perwersję.

Heteroseksualizm i heteronormatywność

Termin heteronormatywność związany jest z pojęciem heteroseksualizmu , jego znaczenie jest jednak nieco inne. Jako, że większość populacji jest heteroseksualna w wielu społeczeństwach relacje miłosne i seksualne związki między ludźmi sprowadza się jedynie do tych heteroseksualnych. Związek mężczyzny i kobiety uważany jest za jedyną możliwość relacji, tradycyjne role męskie i żeńskie utrwalane są przez kulturę i prawo.

W kulturze heteronormatywnej związki inne niż heteroseksualne uważane są za dewiacje , a w ekstremalnych przypadkach podlegają restrykcjom i karom.

Heteroseksualizm i inne orientacje seksualne

Obok heteroseksualizmu, który jest najczęściej występującą orientacją seksualną, wyróżniamy również homoseksualizm i biseksualiz m. Te trzy orientacje są jednoznacznie uznawane przez większość seksuologów, jednak część z nich wyodrębnia jeszcze kilka innych orientacji. Oto znane orientacje seksualne oraz ich definicje:

· heteroseksualizm – oznacza trwały pociąg erotyczny i miłosny do osób odmiennej płci . Jest to orientacja dominująca w populacji dorosłych osób. Heteroseksualiści według różnych badań stanowią od 93 do 97 procent społeczeństwa.

· homoseksualizm – homoseksualizm to trwały pociąg erotyczny do osób tej samej płci . Może dotyczyć zarówno dwóch kobiet, jak i dwóch mężczyzn. Najczęstszym określeniem kobiety homoseksualnej jest lesbijka, natomiast mężczyzny gej. Trudno dokładnie ustalić jaki jest odsetek ludzi homoseksualnych, ponieważ często spotykają się one z dyskryminacją i nie chcą ujawniać swojej tożsamości. Według różnych badań wynosi on od trzech do siedmiu procent całej dorosłej populacji.

· biseksualizm osoby biseksualne czerpią przyjemność zarówno z kontaktów z osobami tej samej, jak i przeciwnej płci. Być może u osób biseksualnych czynnikiem determinującym pociąg erotyczny nie jest płeć, ale cechy fizyczne i psychiczne partnera.

· demiseksualizm demiseksualizm nie przez wszystkich uważany jest za osobną orientację seksualną, niektórzy widzą w nim raczej konkretną predyspozycję emocjonalną. Osoby demiseksualne odczuwają pociąg seksualny jedynie wobec partnera, z którym łączy je silna więź emocjonalna.

· aseksualizm aseksualizm związany jest z brakiem pociągu seksualnego, zarówno do osób tej samej, jak i przeciwnej płci. Osoby aseksualne nawet jeśli pozostają w trwałych związkach miłosnych, nie odczuwają potrzeb seksualnych.

· poliamoria przez niektórych poliamoria uważana jest za odmienną orientację seksualną, inni widzą w niej raczej predyspozycję emocjonalną. Poliamoria to związek miłosny z więcej niż jedną osobą. Osoby pozostające w związkach poliamorycznych mogą być zarówno homo, jak i heteroseksualne.

· panseksualizm panseksualizm zakłada, że ludzka seksualność nie ma granic. Panseksualiści uprawiają więc seks zarówno z osobami tej samej płci, jak i płci przeciwnej, odczuwają również pociąg do osób transseksualnych i transpłciowych.

.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości