Porady

Segregacja odpadów - kosze do segregacji śmieci, co do nich wrzucać?

Porady

Czy wiesz, jakie odpady można poddać recyklingowi? Do jakich kontenerów wrzucać śmieci z tworzyw sztucznych, a do jakich szklane butelki? Dowiedz się, na czym polega segregacja odpadów i jakie kosze na śmieci kupić do domu, aby torby na poszczególne odpady nie zawalały nam kuchni.

Ekologiczna postawa w gospodarowaniu odpadami to bardzo ważna sprawa, głównie ze względu na ogromne ilości śmieci, jakie w związku z postępem technicznym i wzrostem liczby ludności na całym świecie wytwarza człowiek. Dlatego musimy wiedzieć, czym wyróżniają się pojemniki do segregacji poszczególnych kategorii odpadów.

>>> Zobacz także:

Segregacja odpadów

Segregacja odpadów usprawnia odzysk odpadów i ogranicza ilości zalegających śmieci na składowiskach, z tego względu segregowanie śmieci powinno odbywać się w każdym dbającym o ekologię domu. Polega na oddzielaniu odpadów z surowców, które mogą zostać poddane procesom odzysku, od tych, które się do tego nie nadają. Odpady zbieramy do specjalnie oznakowanych pojemników lub worków. Kolory pojemników na śmieci oznaczają, jakie tworzywo może się w nich znaleźć:

 • tworzywa sztuczne i metale - żółty kontener na śmieci,
 • papier - niebieskie kosze do segregacji,
 • szkło - zielone pojemniki na odpady,
 • odpady zmieszane, czyli wszystkie te, które nie nadają się do odzysku, umieszczamy w czarnych koszach,
 • z kolei odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe powinno się oddawać w specjalnych do tego celu miejscach wyznaczonych przez gminy.

Kosz na śmieci - segregacja tworzyw sztucznych i metali

Na zużyte produkty wykonane z tworzyw sztucznych i metalu (aluminium) przeznaczone są żółte pojemniki na śmieci. Przykładowo:

 • butelki po napojach, nakrętki
 • opakowania po kosmetykach, płynach, środkach czystości
 • styropian
 • puszki po napojach, konserwach, przetworach
 • zakrętki od słoików
 • kartony wielomateriałowe, np. po mleku, napojach, sokach
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki
 • folia spożywcza, aluminiowa
 • drobny złom żelazny i metalowy

Do żółtych kontenerów nie należy wrzucać:

 • opakowań po olejach jadalnych i silnikowych
 • części samochodowych
 • opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych
 • opakowań po aerozolach
 • puszek po farbach, klejach, lakierach
 • części mebli
 • sprzętu RTV/AGD
 • opakowań po lekach
 • baterii

Pamiętajmy o zgniataniu wszelkich butelek, puszek i kartonów, dzięki czemu zajmą mniej miejsca w koszu do segregacji. Opakowania powinny być opróżnione i nie zawierać resztek żywności lub kosmetyków. Zależnie od gminy, można też spotkać pojemniki czerwone, do których wyrzuca się materiały metalowe i aluminiowe, wymienione powyżej.

Kosze na śmieci zewnętrzne - papier

Niebieskie kubły na śmieci przeznaczone są na odpady wykonane z papieru, czyli:

 • gazety, czasopisma, ulotki, reklamy, katalogi
 • książki
 • zeszyty
 • papier szkolny, biurowy
 • zadrukowany papier
 • torby papierowe
 • opakowania z papieru i tektury
 • kartony
 • tektura falista

Do niebieskich kontenerów nie wyrzucajmy:

 • rachunków i faktur
 • papieru woskowanego, lakierowanego, powleczonego folią
 • tapet
 • worków po cemencie, gipsie i innych materiałów budowlanych
 • kartonów po mleku i sokach
 • ubrań
 • ręczników papierowych, chusteczek, pieluch i innych produktów do higieny
 • zużytych naczyń jednorazowych

Przed wyrzuceniem papieru do niebieskiego kosza na odpady pamiętajmy o usunięciu z niego elementów metalowych, np. zszywek, spinaczy czy elementów plastikowych, takich jak okładki, okienka z kopert. Nie wyrzucajmy papieru tłustego i mocno zabrudzonego lub zawilgoconego.

Kosze na śmieci zewnętrzne - szkło

Zielone kosze na śmieci do segregacji przeznaczone są na odpady ze szkła. Możemy się również spotkać z podziałem na szkło kolorowe i białe. Kolorowe szkło wrzucamy wtedy do pojemników zielonych, a białe do kontenerów białych. Przykładowo:

 • butelki po żywności, napojach, alkoholu, olejach jadalnych
 • opakowania po kosmetykach
 • słoiki po napojach i żywności

Produkty, które nie powinny się znaleźć w zielonym pojemniku to:

 • porcelana, ceramika, fajans, doniczki, kryształy
 • szyby
 • szkło żaroodporne
 • szklana zastawa stołowa
 • lustra
 • kineskopy, monitory
 • żarówki, świetlówki, reflektory
 • opakowania po lekach
 • termometry, strzykawki
 • opakowania po olejach silnikowych
 • opakowania po rozpuszczalnikach

Pamiętajmy o opróżnianiu szklanych opakowań przed ich wyrzuceniem. Należy również odłączyć nakrętki i wyrzucić do odpowiedniego kontenera. Do zielonych kubłów nie powinniśmy wrzucać potłuczonego szkła.

Pojemnik na bioodpady - kosze brązowe

W brązowych pojemnikach powinny się znaleźć odpady biodegradowalne, czyli śmieci organiczne, które ulegają rozkładowi na związki nie zagrażające środowisku. Najlepiej umieszczać je w przydomowych kompostownikach i wykorzystywać jako naturalny nawóz, czyli kompost, jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, śmieci te wrzucamy do pojemników na bioodpady. Mogą się w nich znaleźć:

 • resztki warzyw i owoców np. ogryzki, obierki
 • skorupki jaj
 • fusy z kawy i herbaty
 • gałęzie, liście, skoszona trawa, chwasty, rośliny
 • kora drzew, popiół drzewny, trociny, nieimpregnowane drewno
 • papier śniadaniowy

W brązowych kontenerach nie powinniśmy umieszczać:

 • nabiału, resztek mięsa i ryb, tłuszczu
 • odchodów zwierzęcych
 • papierosów
 • odpadów higienicznych
 • popiołu węglowego
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych, MDF

Przed wyrzuceniem bioodpadów zwróćmy uwagę, czy resztki roślin nie były chore, gdyż kolejne uprawy mogłyby zostać zakażone. Warto również odpady dokładnie rozdrobnić.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości