Porady

Burza zniszczyła twoje auto lub dom? Zobacz, jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie

Porady

dach zniszczony drzewem w trakcie burzy

Upalnym dniom zwykle towarzyszą silne burze. W ostatnim czasie przez Polskę przetaczają się fale upałów, a zaraz za nimi gwałtowne nawałnice, a nawet trąby powietrzne. Szkody przez nie powodowane mogą być bardzo poważne, dlatego warto wiedzieć, o jakie odszkodowanie można się w tej sytuacji ubiegać.

Uszkodzenia mienia wywołane gwałtownymi zmianami pogodowymi, to sytuacje, na które nie mamy wpływu. Często są bardzo obciążające dla domowych budżetów. Aby móc otrzymać wsparcie finansowe w takiej sytuacji, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. Za jakie szkody powstałe w trakcie burzy możemy otrzymać odszkodowanie?

Upały i beton nas zabiją?
Upały i beton nas zabiją? Źródło: Dzień Dobry TVN

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu w trakcie burzy

Bardzo silny wiatr towarzyszący burzom może siać spustoszenie. Połamane gałęzie drzew, oderwane fragmenty budynków czy inne, porwane przez podmuch, przedmioty często spadają na samochody i powodują różnego typu szkody. Odszkodowanie za takie uszkodzenia przysługują tylko tym osobom, które mają wykupione ubezpieczenie Autocasco (AC). Ubezpieczyciel powinien je wypłacić. Zdarzają się jednak przypadki odmowy uzasadniane tym, że właściciel pojazdu nie dochował ostrożności i zaparkował w miejscu, które może być niebezpieczne dla samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Za takie może być uznany parking w pobliżu lasu, parku czy nawet pojedynczych drzew, a także okolica wadliwego budynku.

Jeśli właściciel pojazdu nie wykupił ubezpieczenia AC, a auto zostało uszkodzone przez fragment budynku czy gałąź – może się ubiegać o odszkodowania od administracji konkretnego obiektu lub zarządców zieleni miejskiej. Odszkodowanie wypłacone będzie tylko wtedy, gdy szkoda spowodowana jest nie tylko przez burzę, ale też rażące niedbalstwo, np. budynek stanowił zagrożenie i nie został odpowiednio zabezpieczony, drzewa były spróchniałe lub uszkodzone.

Odszkodowanie za zniszczenie budynków w trakcie burzy

W trakcie burzy może pojawić się także trąba powietrzna (tornado) i huragan (orkan). Ich wystąpienia powodują szkody na masową skalę. Wówczas uszkodzeniom, a niekiedy nawet całkowitym zniszczeniom ulegają domy, zabudowania gospodarcze i wiele innych.

Szkody wywołane trąbą powietrzną czy huraganem większość firm ubezpieczeniowych zalicza do kategorii zdarzeń losowych. Właściciele domów czy innych budynków powinni się upewnić, czy ich polisa obejmuje tę kategorię i co konkretnie ona zawiera.

Odszkodowanie za zalanie w trakcie burzy

Burzom towarzyszą często obfite opady deszczu, które prowadzą do nagłych zalań domów, mieszkań, firm i budynków gospodarczych na terenach gospodarstw rolnych.

Właściciel ubezpieczonej nieruchomości otrzyma odszkodowanie za jej zalanie tylko wtedy, jeśli sam się do niego nie przyczynił. Mowa tu m.in. o zostawieniu otwartych okien. Ubezpieczenie budynków gospodarskich, a czasami również mieszkalnych na tym samym terenie, jest obowiązkowe. Przede wszystkim od takich zagrożeń jak powódź czy pożar, również wywołany uderzeniem pioruna.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku domów i mieszkań prywatnych. Nawet jeśli są ubezpieczone od powodzi i/lub zalania, ich właściciel powinien udowodnić, że szkody powstały na skutek opadów deszczu w trakcie burzy. Zobowiązany jest również dowieść, że odpowiednio wcześniej zadbał o zabezpieczenie nieruchomości. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy np. budynek nie miał kontroli technicznej, posiadał niesprawne rynny lub nieszczelny dach.

Odszkodowanie za brak prądu w czasie burzy

Podczas burz, zwłaszcza tych obfitych w wyładowania elektryczne, czasami dochodzi do przerw w dostawach prądu. Gospodarstwa rolne bardzo często są ubezpieczone na tę okoliczność. Poza tym za przerwy przekraczające 24h przysługują im odpowiednie bonifikaty.

Szczegółowe warunki wypłaty odszkodowania i jego wysokość powinny się znaleźć w regulaminach firm energetycznych i/lub w umowach, jakie zawierają z rolnikami. Jeśli na skutek przerwy w dostawie prądu w gospodarstwie pojawiły się szkody lub też doszło do utraty spodziewanych korzyści, właściciel może domagać się odszkodowania na drodze sądowej.

Gospodarstwa domowe również mogą wnioskować o bonifikatę, jeśli przerwa w dostawie prądu trwała dłużej niż 24 h lub w ciągu roku łącznie powyżej 48 h. Świadczenie takie wynosi dziesięciokrotność wartości niezużytej energii elektrycznej za każdą godzinę po upływie doby bez prądu. Bonifikata ma formę obniżeni kolejnego wystawionego rachunku za energię. Jeżeli jednak brak prądu spowodował szkody, można starać się o odszkodowanie na drodze sądowej.

Aby móc ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie za szkody wywołane przez burze i inne gwałtowne zmiany pogodowe, poza ubezpieczeniem, niezbędna jest dokumentacja. Należy fotografować wszystkie szkody przed ich naprawianiem. Jeśli to możliwe, warto poczekać również na oględziny szkód, które często są podstawą wypłaty odszkodowania.

Zobacz także:

Autor: Diana Ryściuk

Źródło: pieniadze.rp.pl

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości