Polska

  Polska

  Jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­ków tury­stycz­nych woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skiego jest Iława. Atrak­cje i zabytki mia­sta spra­wiają, że jest ono nie­wąt­pli­wie mia­stem war­tym odwie­dze­nia. Co warto zoba­czyć w Iła­wie i w jej oko­licach?

  Podróżnik Mateusz Waligóra przemierza samotnie Polskę wędrując wzdłuż Wisły. Założeniem jest przejście 1200 km od źródeł rzeki pod Baranią Górą przez Kraków, Warszawę i Toruń w stronę morza. Razem 8 województw, setki wiosek i kilka dużych miast. Zobacz, dokąd Waligóra zawędrował ostatnio.

  15 lipca 1410 roku, dokładnie we wtorek, pod Grunwaldem odbyła się jedna z największych bitew w dziejach średniowiecznej Europy. W miejscu tym wciąż można odkryć ludzkie szczątki i artefakty historyczne.

  Mateusz Waligóra jako pierwszy człowiek na świecie samotnie przeszedł mongolską część pustyni Gobi. Podróżnik jest specjalistą od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca Ziemi - od Australii po Boliwię. Tym razem postawił sobie nowy cel. Jest nim wytyczenie pierwszego w Polsce pieszego szlaku łączącego góry z morzem. W tej wyprawie towarzyszy mu nasza kamera.

  Rozrywka to nieodłączny element życia każdego z nas. Pozwala cieszyć się relaksem, ucieczką od problemów dnia codziennego i beztroską zabawą, którą często przeżywamy wraz z najbliższymi. Poszukujesz wyjątkowych wrażeń i uwielbiasz dreszczyk adrenaliny? Jeśli tak, Majaland Kownaty to miejsce, które musisz odwiedzić! Czekają tam na Ciebie niesamowite atrakcje, które sprawią, że zapragniesz cieszyć się nimi znacznie dłużej niż przez kilka godzin i poczujesz, że po prostu musisz tam wrócić!

  Kalisz to jedno z tych miast, o których niemal wszyscy słyszeli, ale nie każdy ma z nim jakieś skojarzenia. Znajduje się ono pomiędzy Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Dowiedz się więcej o atrakcjach Kalisza.