Nadzór epidemiologiczny - co to jest? Czym się różni od kwarantanny?

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
gov.pl/prawo.pl
Matka sprawdzająca dziecku temperaturę

Większość z nas wie już, na czym polega kwarantanna i jakie zasady nas w tym czasie obowiązują. Co jednak z nadzorem epidemiologicznym? Wielu rodziców mogło usłyszeć, że ich dziecko jest im objęte. O czy w takiej sytuacji trzeba pamiętać?

Nadzór epidemiologiczny - co to?

Nadzór epidemiologiczny został opisany na rządowej stronie gov.pl. Jest on definiowany jako 14 dniowy nadzór w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Wprowadzany jest "na wszelki wypadek", kiedy osoba mogła przebywać w tym samym budynku, co osoba chora, jednak nie było bezpośredniego kontaktu z nosicielem. Aby ustalić, czy dana jednostka powinna zostać objęta nadzorem czy kwarantanną, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego z pracownikiem sanepidu. Po takiej rozmowie podejmowana jest decyzja. 

COVID-19

Lek na COVID-19 dostępny w Polsce od połowy grudnia
Lek na COVID-19 dostępny w Polsce od połowy grudniaDzień Dobry TVN
wideo 2/4

Na kogo może zostać nałożony nadzór epidemiologiczny?

Nadzór epidemiologiczny nakładany jest tylko na osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą chorą. Oznaczać to może, że jeżeli, np. w szkole jeden z uczniów był chory, ale nasze dziecko nie uczy się z nim w jednej klasie, jednak mogło przebywać w tych samych pomieszczeniach, co osoba zarażona, to zostanie na nie nałożony nadzór epidemiologiczny. Oczywiście sytuacja wygląda analogicznie, kiedy w naszym miejscu pracy pojawiła się osoba chora, jednak my nie mieliśmy z nią bezpośredniego kontaktu. 

Nadzór nakładany jest również na osoby zaszczepione, które miały kontakt bezpośredni z osobą chorą na mocy stanowiska Rady Medycznej z 15 września 2021 roku. 

Nadzór epidemiologiczny a kwarantanna

Osoby, na które została nałożona kwarantanna, mają obowiązek izolacji, a także wykonywane są testy na obecność SARS-CoV-2. W przypadku nadzoru osoba na niego skierowana nie ma obowiązku izolacji. Pracownik inspekcji sanitarnej może odsunąć taką osobę od aktywności zawodowej i społecznej bądź nakaże kontrolę stanu zdrowia, przy czym uprasza się o ograniczenie życia towarzyskiego. 

Nadzór epidemiologiczny został nałożony. Co dalej?

Jeżeli nałożono na nas nadzór epidemiologiczny, to pracownik przeprowadzający wywiad powinien poinformować nas o dalszych krokach. Może zobowiązać nas do pozostania w domu i powstrzymania się od aktywności zawodowej i społecznej (a więc nie można wyjść do pracy lub do szkoły) bądź zobligować do regularnych badań i obserwacji swojego stanu zdrowia przez kolejnych 14 dni, czyli tyle, ile trwa nadzór.

Dzieci, które zostały skierowane na nadzór epidemiologiczny, wprawdzie zwolnione są z zajęć lekcyjnych - odbywa się wtedy nauczanie zdalne, jednak mogą uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne. Oznacza to, że pozostali domownicy lub lokatorzy mogą prowadzić życie towarzyskie i zawodowe, nawet jeśli jedna osoba z gospodarstwa domowego została objęta nadzorem.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: gov.pl/prawo.pl

Źródło zdjęcia głównego: RealPeopleGroup/Getty Images

Pozostałe wiadomości