Newsy

Koniec pandemii. Jakie zmiany czekają pracodawców i pracowników?

Newsy

Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
bankier.pl
Koniec pandemii, maseczka na dłoni

W trakcie pandemii wprowadzona została w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu epidemii COVID-19. Zapewniała liczne udogodnienia dla pracodawców i pracowników. Czy w związku z zakończeniem stanu epidemii przestaną one obowiązywać? Co w praktyce oznacza przejście w stan zagrożenia epidemicznego?

16 maja 2022 - zniesienie stanu epidemii

Przywileje wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu epidemii obejmowały m.in. pracę w trybie zdalnym, urlopy wypoczynkowe czy konieczność wykonywania badań okresowych. 16 maja stan epidemii w Polsce zostaje oficjalnie zniesiony i zastąpi go stan zagrożenia epidemicznego.

COVID-19

Lek na COVID-19 dostępny w Polsce od połowy grudnia
Lek na COVID-19 dostępny w Polsce od połowy grudniaDzień Dobry TVN
wideo 2/4

Stan epidemii a stan zagrożenia epidemicznego

Definicję stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239).

Zgodnie z ustawą stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia wszelkich działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych. Natomiast stan zagrożenia epidemiologicznego to sytuacja prawna wprowadzona w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii, w celu podjęcia określonych w ustawie działań profilaktycznych.

Oznacza to, że stan zagrożenia epidemicznego jest działaniem poprzedzającym ewentualny stan epidemii i ma za zadanie nie dopuścić do niego.

Stan zagrożenia epidemicznego – co się zmieni?

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce nie oznacza gwałtownych zmian. Większość działań dotyczących walki z COVID-19, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, obowiązuje zarówno w czasie stanu epidemii, jak i w stanie zagrożenia. Rzeczywista zmiana stanu prawnego w Polsce będzie dopiero wtedy, gdy stan zagrożenia epidemicznego zostanie całkowicie odwołany. Nie wyklucza to jednak powrotu do wcześniej obowiązujących obostrzeń.

Zniesienie stanu epidemii i przejście w stan zagrożenia w epidemicznego w Polsce nie będzie miało bezpośredniego wpływu na zmianę przepisów prawa, które gwarantując pracownikom i pracodawcom korzystanie z nowych udogodnień. Bez zmian pozostaje kwestia wykonywania pracy w trybie zdalnym.

Pracodawca nadal może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, podanym w umowie o pracę. Może to robić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Również w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Pracodawca nadal może korzystać z odraczania terminu wysyłania pracowników na obowiązkowe badania okresowe. Zawieszeniu podlegają obowiązki dotyczące:

  • wykonywania badań okresowych,
  • wydawania przez pracodawcę skierowań na badania okresowe,
  • wykonywania badań okresowych po zaprzestaniu pracy w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi lub pyłami zwłókniającymi lub po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami (art. 229 § 5 Kodeksu pracy).

Ponadto ważność utrzymują wszystkie orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Nadal funkcjonuje przepis, który umożliwia pracodawcom kierowanie pracowników na zaległy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 30 dni urlopu. Może to robić w dowolnym terminie, również bez zgody pracownika. W dalszym ciągu również może prowadzić wstępne szkolenie BHP w formie elektronicznej

Wszystko wskazuje na to, że udogodnienia wprowadzone na skutek walki z COVID-19 pozostaną z nami na dłużej, co najmniej do czasu całkowitego odwołania stanu epidemii w Polsce.

Zobacz także:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: bankier.pl

Źródło zdjęcia głównego: Cavan Images/Getty Images

Pozostałe wiadomości