Ile jest ważne skierowanie do szpitala? Kompendium wiedzy o wszystkich rodzajach skierowań

Mężczyzna na szpitalnym łóżku
Ile jest ważne skierowanie do szpitala?
Źródło: Thomas Barwick/Getty images
Skierowanie jest pisemną dyspozycją lekarza, który zleca wykonanie badań, udanie się na konsultację lub leczenie do poradni specjalistycznej, a także na leczenie szpitalne (w tym ma operacje i zabiegi) oraz sanatoryjne i rehabilitację. Prawo do wystawienia tego typu dokumentu ma lekarz pierwszego kontaktu oraz lekarz specjalista, a także każdy inny mający podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ile jest ważne skierowanie do szpitala i na leczenie innego typu?

Nie wiesz, ile jest ważne skierowanie do szpitala, na fizjoterapię czy leczenie uzdrowiskowe? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Zdrowie

Źródło: Dzień Dobry TVN
Styczeń - zdrowy i silny brzuch (napisy)
Styczeń - zdrowy i silny brzuch (napisy)
Co wydłuża, a co skraca nam życie?
Co wydłuża, a co skraca nam życie?
Choroby, które dostajemy w spadku
Choroby, które dostajemy w spadku
Wynalazek Polaków ratuje życie i zdrowie dzieci
Wynalazek Polaków ratuje życie i zdrowie dzieci
Całoroczne wyzwanie Raczków: styczeń – zdrowy i silny brzuch
Całoroczne wyzwanie Raczków: styczeń – zdrowy i silny brzuch
Czy Polacy dbają o zdrowie swojej wątroby?
Czy Polacy dbają o zdrowie swojej wątroby?
Jak wiatr wpływa na zdrowie człowieka?
Jak wiatr wpływa na zdrowie człowieka?
Oleje i octy do picia – moda czy przepis na zdrowie?
Oleje i octy do picia – moda czy przepis na zdrowie?
Zdrowie zaczyna się na talerzu
Zdrowie zaczyna się na talerzu
Owoce czarnego bzu na zdrowie
Owoce czarnego bzu na zdrowie
Turbo miody na turbo zdrowie!
Turbo miody na turbo zdrowie!
Zdrowie rodziny na talerzu
Zdrowie rodziny na talerzu
Pozytywny wpływ śmiechu na zdrowie
Pozytywny wpływ śmiechu na zdrowie
Jak wiatr wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie?
Jak wiatr wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie?
Chodzenie na zdrowie
Chodzenie na zdrowie
Naturalne syropy na zdrowie
Naturalne syropy na zdrowie
Zespół Marfana – choroba wysokich ludzi
Zespół Marfana – choroba wysokich ludzi
Protonoterpia w leczeniu dzieci w Polsce
Protonoterpia w leczeniu dzieci w Polsce
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Ile jest ważne skierowanie do szpitala?

Pacjentów często nurtuje pytanie, ile jest ważne skierowanie do szpitala na operację lub zabieg. Zgodnie z zapisem w ustawie o świadczeniach zdrowotnych skierowania tego typu są ważne bezterminowo lub do momentu ustania przyczyny wystawienia skierowania. Dla własnego dobra najlepiej jednak zrealizować skierowanie tak szybko, jak to możliwe – głównie ze względu na ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia, gdy operacja, zabieg lub inne leczenie nie zostanie podjęte. Warto zaznaczyć, że skierowanie nie traci ważności nawet w momencie utracenia przez wystawiającego je lekarza prawa do wykonywania zawodu.

W przypadku skierowania do szpitala, jak i na leczenie w poradniach czy rehabilitację, jest ono ważne przez cały czas leczenia – od momentu jego rozpoczęcia aż do zakończenia terapii z sukcesem.

Wątpliwość, ile jest ważne skierowanie do szpitala, nie jest jedynym. Niektórzy pacjenci nie wiedzą, jaka jest najlepsza metoda jego dostarczenia. Choć najbardziej typowe i oczywiste wydaje się przekazanie dokumentu osobiście, to zgodnie z obowiązującym prawem możliwe są jeszcze dwie inne ścieżki: za pośrednictwem osób trzecich lub drogą pocztową.

Ile jest ważne skierowanie do szpitala psychiatrycznego?

Szpital psychiatryczny to placówka specjalistyczna, dlatego zasady przyjmowania do niego na leczenie różnią się od innych ośrodków. Skierowania ważne są przez 14 dni od daty wystawienia. Po upływie tego czasu szpital odmówi przyjęcia pacjenta na oddział bez żadnych konsekwencji.

Ile jest ważne skierowanie na badania laboratoryjne?

Skierowanie na badania laboratoryjne ważne jest przez 3 miesiące. Lekarz może je jednak przedłużyć na dowolny okres, gdy wymaga tego sytuacja. Najczęściej ma to miejsce w przypadku konieczności wykonania badań kontrolnych w ramach leczenie trwającego dłużej niż czas ważności skierowania.

Ile jest ważne skierowanie do fizjoterapeuty?

Lekarz ma prawo wystawić skierowanie na leczenie u fizjoterapeuty (odbywa się ono z reguły w warunkach ambulatoryjnych). Należy je rozpocząć w czasie 30 dni od daty wystawienia dokumentu. Skierowania na rehabilitację stacjonarną są bezterminowe – obowiązują takie same zasady jak w przypadku skierowania do szpitala.

Ile jest ważne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Możliwe jest uzyskanie skierowania do lekarza na leczenie uzdrowiskowe, które z reguły jest kontynuacją leczenie szpitalnego lub ambulatoryjnego. Ma ono termin ważności 18 miesięcy. Po tym czasie przeprowadzana jest ocena stanu zdrowia chorego i w zależności od jej wyniku wystawione jest nowe skierowanie lub nie, gdy brakuje przesłanek do podjęcia tego typu leczenia.

Gdzie nie jest wymagane skierowanie?

Skierowanie nie jest wymagana we wszystkich poradniach specjalistycznych. Bez niego można udać się do poradni onkologicznej i psychiatycznej, a także lekarza stomatologa, ginekologa, wenerologa. Sprzyja to uzyskaniu świadczenia zdrowotnego w jak najszybszym czasie, w przypadkach, w których wszelkiego rodzaju oczekiwanie jest niewskazane. Warto zaznaczyć, że skierowanie, w którym są pewne braki, nie powinno być powodem odmowy przyjęcia do szpitala lub na leczenie.

Kto nie potrzebuje skierowania do szpitala?

W niektórych przypadkach niekonieczne jest posiadanie skierowania do specjalisty. Z takiego przywileju skorzystać mogą:

 • kombatanci,
  • osoby represjonowane,
   • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
    • działacze opozycji antykomunistycznej,
     • osoby chore na gruźlicę (poradnie leczenia gruźlicy),
      • zakażeni wirusem HIV (poradnie chorób zakaźnych),
       • osoby uzależnione od alkoholu (poradnie leczenia uzależnień).

        Skierowanie nie jest też konieczne w przypadku nagłych, uzasadnionych interwencji, które mogą uratować zdrowie i życie chorego.

        Czy lekarz ma prawo nie wystawić skierowania?

        Uzyskanie skierowania od lekarza jest naszym prawem, jednak nie ma on ustawowego obowiązku wystawienia go. W uzasadnionych przypadkach może odmówić. Dzieje się tak głównie w trzech sytuacjach: gdy stan zdrowia pacjenta jest dobry (najczęstsza podstawa odmówienia wystawienia skierowania), gdy pacjent nie znajduje się w grupie ryzyka, a także zbyt krótki czas, który upłynął od ostatnich badań.

        Zobacz także:

        Autor: Adrian Adamczyk

        Źródło zdjęcia głównego: Thomas Barwick/Getty images

        podziel się:

        Pozostałe wiadomości