Styl życia

Zaległy urlop 2022. Do kiedy możemy go wykorzystać?

Styl życia

Aktualizacja:
wakacje

Chociaż mogłoby się wydawać, że wakacji nigdy dość, nie wszystkim udaje się wykorzystać przysługujące w pracy dni wolne. Co dzieje się z zaległym urlopem? Na jakich zasadach i do kiedy można go wykorzystać?

Zaległy urlop 2022 - kiedy można go wykorzystać?

Kwestia urlopów pracowniczych określona jest jasno w kodeksie pracy. Według artykułu 154, urlop wynosi 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Problem pojawia się jednak wówczas, kiedy nie wykorzystamy przysługujących nam wolnych dni w terminie. Kodeks pracy przewiduje kilka sytuacji, w których urlop wypoczynkowy może zostać przesunięty na następny rok kalendarzowy. Jakich?

  • wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami – art. 164 § 1 KP,
  • szczególne potrzeby zakładu pracy – art. 164 § 2 KP
  • przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy (np. choroba) – art. 165 i 166 KP,
  • odwołanie pracownika z urlopu z powodu okoliczności nie przewidzianych w chwili rozpoczynania urlopu – art. 167 § 1 KP Praca i finanse

W każdej z tych sytuacji urlop bieżący zamienia się w urlop zaległy, który powinien być wykorzystany najpóźniej do 30 dnia września następnego roku kalendarzowego. Czy po tym terminie wolne dni przepadają bezpowrotnie?

Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego, nie powoduje to utraty prawa do urlopu. Roszczenia ze stosunku pracy, w tym roszczenie dotyczące zaległego urlopu, ulegają przedawnieniu po trzech latach od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne

- tłumaczył w rozmowie z Radiem Zet Piotr Kuźmiński, prawnik w DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Prawnych.

30 września to data graniczna - przed jej upływem pracownik winien zacząć wykorzystywać zaległy urlop. To nie oznacza, że wszystkie wolne dni muszą zostać "zużyte" od razu - w ten sposób jednak przepisy prawa pracy nie zostaną naruszone.

Niewykorzystany urlop - jakie są kary dla pracodawcy?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest udzielanie urlopu pracownikowi w terminie przez niego wskazanym. Pracodawca, który nie udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża jego wymiar, musi liczyć się z karą grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Nie można też zamienić zaległych dni urlopu na pieniądze, jeśli nadal pozostajemy w stosunku pracy. Jest to możliwe tylko, jeśli nie pracujemy już w danym miejscu.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor: Anna Korytowska

Źródło: kadry.infor.pl

Źródło zdjęcia głównego: Peter Cade/Getty Images

Pozostałe wiadomości