Finanse i Praca

Od czego zależy liczba dni urlopowych oraz w jaki sposób złożyć wniosek o urlop?

Finanse i Praca

Okres letni jest szczególnie gorący nie tylko ze względu na pogodę za oknem. To również czas wzmożonych dyskusji o wakacyjnych wyjazdach, odpoczynku w zaciszu własnego domu czy spełnianiu hobby. Wszystko, co wiąże się z tymi zagadnieniami przynosi na myśl upragniony urlop. Niemniej jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak poprawnie z niego skorzystać i ile dni nam przysługuje.

Liczba dni urlopu uzależniona od stażu pracy i wykształcenia

Wiele osób, szczególnie tych zaczynających swoją pierwszą w życiu pracę, nie zdaje sobie sprawy z tego, ile przysługuje im dni urlopu. Pomiędzy rozmowami na korytarzu w czasie przerwy dowiadują się, że starsi stażem koledzy mogą odpocząć w ciągu roku nieco dłużej. W związku z tym rodzi to pytanie, od czego uzależniona jest taka sytuacja? Po pierwsze, należy zaznaczyć, że kluczowy wpływ na to ma okres zatrudnienia. Pracownikom, których okres zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu. Pozostali mogą liczyć na 26 dni. Wyjątek stanowią osoby, które zawierają pierwszą umowę o pracę w roku kalendarzowym, w którym ją podejmują. Ich urlop jest naliczany miesięcznie jako 1/12 wymiaru, który należałby im się po całym roku pracy.

Pocieszające jest to, że zgodnie z Kodeksem Pracy nasz etap edukacji możemy wliczyć do stażu pracy. Poniżej przedstawiamy, ile lat można wliczyć do stażu po ukończeniu określonego etapu nauki: 

  • w przypadku zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki - jednak maksymalnie 3 lata,
  • w odniesieniu do średniej szkoły zawodowej – czas trwania nauki przewidziany w programie nauczania, nie więcej aniżeli 5 lat,
  • mówiąc o średniej szkole ogólnokształcącej możemy wliczyć do stażu pracy 4 lata,
  • szkoła policealna to równowartość 6 lat,
  • szkoła wyższa to aż 8 lat wliczone do stażu pracy. 

Oznacza to nic innego jak to, że jeśli np. ukończyliśmy studia to pełny wymiar urlopu osiągniemy po dwóch latach posiadania umowy o pracę. Warto również zauważyć, że lat pracy nie można sumować, należy wybrać najkorzystniejszy wariant z punktu widzenia pracownika.

liczba-dni-urlopu-uzalezniona-od-stazu-pracy-i-wyksztalcenia

Jak poprawnie złożyć wniosek urlopowy?

Wiemy już, od czego zależy nasz wymiar urlopu. Warto zastanowić się teraz, jak poprawnie zabiegać o dni wolne. Urlop wypoczynkowy jest udzielany w dni, które dla pracownika są zwykłymi dniami pracy. W związku z tym nieobecność musi w jakiś sposób zostać odnotowana. Przede wszystkim, konieczne jest wypełnienie i złożenie do przełożonego wniosku urlopowego. Omawiany dokument daje informacje o tym, że pracownik chce skorzystać ze swojego prawa do dni wolnych. Wniosek urlopowy może zostać złożony w formie pisemnej, albo ustnej. W pierwszym przypadku warto skorzystać z profesjonalnych treści - wnioski urlopowe na inEwi.pl pozwolą w łatwy sposób na zrealizowanie tego zadania.

Warto dodać, że we wniosku trzeba umieścić okres, na jaki urlop ma być udzielony. Dodatkowo, należy wybrać, czy pracownik ubiega się o urlop wypoczynkowy, okolicznościowy czy bezpłatny. Teraz wystarczy już tylko dodać datę, miejsce złożenia urlopu oraz podpis i czekać na decyzję przełożonego. Jeżeli chodzi o czas, w jakim należy złożyć dokument to należy powiedzieć, że w przepisach nie znajdziemy ścisłego uregulowania co do tej kwestii. Z reguły wynika to ze sposobu organizacji firmy. Niemniej jednak, dłuższy 14-dniowy urlop, który przysługuje każdemu pracownikowi w danym roku warto zaplanować i skonsultować stosunkowo wcześniej.

Źródło zdjęcia głównego: mat.prasowe

Pozostałe wiadomości