Finanse i Praca

Jak zostać detektywem prywatnym, a jak detektywem w policji?

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Detektyw

Zawód detektywa funkcjonuje już od wieków. O jego popularyzację niewątpliwie zadbało dwoje znakomitych pisarzy – Arthur Conan Doyle i Agatha Christie. Stworzeni przez nich bohaterowie – Sherlock Holmes i Herkules Poirot – stali się prawdziwymi symbolami detektywa.

A jak jest w rzeczywistości? W jaki sposób można zostać detektywem? Jakie warunki trzeba spełnić? Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że zawód ten dzieli się na dwa rodzaje: można zostać detektywem policyjnym albo prowadzić prywatne biuro śledcze.

Jak zostać prywatnym detektywem?

Aby stać się prywatnym detektywem, trzeba spełniać kilka niezbędnych kryteriów. Osoba, która chce wykonywać ten zawód, musi:

  • mieć ukończone 21 lat;
  • mieć obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej;
  • mieć zdolność do wykonywania czynności prawnych;
  • mieć nienaganną opinię, która została wydana przez komendanta powiatowego lub miejskiego policji;
  • nie być zwolnionym dyscyplinarnie z urzędów administracji publicznej w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat;
  • mieć odpowiednie predyspozycje psychospołeczne (potwierdzone opinią lekarska), aby móc wykonywać czynności detektywistyczne.

Aby wykonywać zawód prywatnego detektywa, należy również przejść szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, znajomości przepisów prawa oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Do wykonywania tego zawodu nie jest co prawda wymagane wykształcenie wyższe, ale warto rozważyć ukończenie kryminalistyki czy kryminologii. Dzięki temu przyszły detektyw uzyska niemal całą wiedzę niezbędną do wykonywania tego zawodu.

Czym zajmuje się prywatny detektyw?

Zakres spraw, jakimi zajmuje się prywatny detektyw, jest bardzo duży. Prawdopodobnie najpopularniejsze z nich wiążą się ze sprawami osobistymi i rodzinnymi klientów. W tej kategorii najczęstsze zlecenia dotyczącą zaginięcia lub potwierdzenia małżeńskiej zdrady. Z usług detektywistycznych korzysta się też przy bardziej skomplikowanych postępowaniach spadkowych. Prywatny detektyw może otrzymywać również zlecenia z obszarów związanych z gospodarką. Może się zajmować m.in. śledzeniem przestępstw handlowych lub też wywiadem gospodarczym, którego celem jest ustalenie, czy dany biznesmen oraz przedsiębiorstwo są wiarygodni. Innym obszarem działań prywatnego detektywa w zakresie przedsiębiorczości jest analiza przestępstw dokonywanych na terenie zakładu pracy. Poza sferą przedsiębiorczości i sprawami rodzinnymi prywatny detektyw zajmuje się również poszukiwaniem wartościowych przedmiotów, które zostały skradzione, a także poszukiwaniem osób, które dokonały przestępstw np. za pośrednictwem internetu.

Praca detektywa najczęściej ma charakter indywidualny. Jeśli detektyw zajmuje się wieloma zleceniami, może zatrudnić asystenta, który będzie pomagał mu w niektórych działaniach. Jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana i wymaga pracy w różnych miejscach jednocześnie, zdarzają się sytuacje współpracy kilku niezależnych detektywów. Na rynku pojawiają się coraz częściej agencje, które zrzeszają kilku lub kilkunastu detektywów. Efektywność działań takiej agencji jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku samodzielnego detektywa.

Jak zostać detektywem w policji?

Detektyw w policji to nikt inny jak oficer śledczy. Do niedawna jedynym sposobem, aby zostać śledczym, było wstąpienie do policji i wspinanie się po szczeblach kariery aż do stanowiska oficera śledczego. Zgodnie z zapisami ustawy o policji kandydat na śledczego musiał zdać egzamin oficerski. Droga do tego etapu była bardzo długa i trudna. Przede wszystkim trzeba było ukończyć studia na Wyższej Szkole Policji albo szkolenie zawodowe dla absolwentów innych wydziałów uczelni wyższej. Poza tym należało ukończyć 6-miesięczne szkolenie dla absolwentów szkół wyższych (SASW). Od niedawna istnieje nowa ścieżka, która jest zdecydowanie krótsza, wydaje się też łatwiejsza. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie został bowiem uruchomiony nowy kierunek studiów oficerskich. Osoby, które zdały maturę, mogą kandydować na ten wydział, a nauka na nim trwa 4 lata. Po zdaniu wszystkich egzaminów absolwent otrzymuje najniższy stopień oficerski, czyli stopień podkomisarza policji. Rekrutacja na studia odbywa się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przejście klasycznej rekrutacji do policji, w której trakcie składa się oświadczenie woli o kandydowanie do WSPOL. Drugi sposób to klasyczna rekrutacja na studia spośród osób, które zdały maturę i chcą uczęszczać do Wyższej Szkoły Policji. Studia realizowane są w trybie skoszarowanym, a po zdaniu końcowego egzaminu oficerskiego absolwent trafia do wskazanego przez siebie garnizonu, już jako podkomisarz policji.

Zobacz też:

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Moment RF

Pozostałe wiadomości