Czym jest kwota wolna od podatku i kto może z niej skorzystać?

kwota wolan od podatku
Fot. Karl Tapales / Getty Images
Kwota wolna od podatku to zarobki, które nie przekraczają określonej w ustawie sumy wynagrodzenia w ujęciu rocznym i tym samym nie są opodatkowane.

Podstawą prawną kwoty wolnej od podatku jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawicznie pojawiają się inicjowane społecznie projekty legislacyjne na rzecz zwiększenia kwoty wolnej od podatku.

Więcej:

Kwota wolna od podatku – co to jest?

Kwota wolna od podatku to wynagrodzenie osoby pracującej, które nie jest opodatkowane, w związku z czym osoba fizyczna nie musi dzielić się tymi pieniędzmi z państwem. Dochód poniżej tej kwoty nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku składania co roku zeznania podatkowego w formie PIT. Podstawą prawną kwoty wolnej od podatku jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która definiuje pobieranie podatku według przyjętej przez ustawodawcę skali podatkowej. Jednak należy pamiętać, że pracodawcy mają obowiązek co miesiąc odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy – zwrot podatku będzie możliwy dopiero po rozliczeniu formularza przez urzędników skarbowych. Przepisy związane z kwotą wolną od podatku dotyczą osób, które są zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło i umowę-zlecenie oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się formularzem PIT–36.

Kwota wolna od podatku – co nam daje?

To zabezpieczenie finansowe od państwa dla osób, które zarabiają najmniej. Jeśli w ciągu roku zarobią nie więcej niż ustalona kwota wolna od podatku, to nie będą miały obowiązku odprowadzić podatku dochodowego. W ciągu ostatnich dwóch lat obserwowany jest trend proobywatelski – ustawodawca przyjmuje systematyczne zwiększanie wartości kwoty wolnej od podatku i wprowadzana jest nowa kwota wolna od podatku.

Oświata najbardziej niedofinansowana

Jaka jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku w Polsce zmienia się z roku na rok. W 2016 roku wynosiła 3091 zł, rok później było to 6600 zł, a w roku 2018 uległa podwyższeniu do 8000 zł. Beneficjentami tej kwoty są pracownicy, którzy zarabiają najmniej, a także osoby pracujące dorywczo, czyli m.in. studenci.

Kwota wolna od podatku – jak obliczyć?

Jak już wspomniano, kwota wolna od podatku to 8000 zł. Osoby zarabiające mniej niż ta kwota, nie będą odprowadzać podatku. Natomiast podatnicy zarabiający więcej, pomniejszają podatek o kwotę zmniejszającą go, która ma degresywny charakter, a więc spada wraz z powiększeniem dochodów. Jeśli więc dochód wynosi między 8000 zł a 13000 zł to kwota zmniejszająca podatek wyniesie do 3091 zł. Powyżej dochodu 127000 zł kwota wolna nie przysługuje. Podatnik musi ustalić dochód, który jest pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, odjąć ulgi od dochodu, aby później zaokrąglić kwotę stanowiącą podstawę opodatkowania. W przypadku kwoty podstawy między 13000 a 85000 zł kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł.

Kwota wolna od podatku dla posłów

Roczna kwota wolna od podatku dla posłów wynosi 30000 zł – to prawie cztery razy więcej niż w przypadku obywateli. Jest to argumentowane tym, że posłowie, jako reprezentanci narodu, wykonują bardzo ciężką pracę, stąd powinni mieć zagwarantowane zatrzymanie części pieniędzy wypłacanych za zasiadanie w parlamencie. Cały czas jednak tak wysoka kwota wolna od podatku przewidziana dla parlamentarzystów budzi wiele skrajnych emocji w polskim społeczeństwie.

Kwota wolna od podatku – rozliczenie z małżonkiem

Jeśli osoba rozlicza się razem z małżonkiem, podatek jest pobierany dwukrotnie. Wartość dochodów liczy się od połowy sumy dochodów małżeństwa. Istnieje możliwość skorzystania z wyższej kwoty wolnej od podatku . Dochód jest sumowany i dzielony na dwie osoby – dochód osoby, która zarabia więcej od swojego małżonka, zostaje pomniejszony.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w innych krajach?

Kwota wolna od podatku w UE jest ustalana przez ustawodawców poszczególnych państw członkowskich. Na Węgrzech nie ma kwoty wolnej od podatku, za to na Cyprze kwota jest najwyższa i wynosi 19500 euro. Kwotę wolną od podatku Niemcy ustalili na poziomie 9000 euro (gdy podatnik rozlicza się jednoosobowo) i na poziomie 18000 euro (gdy rozliczają się wspólnie małżonkowie-podatnicy). Kwotę wolną od podatku w Wielkiej Brytanii ustalono na poziomie 11850 funtów. Warto także zwrócić uwagę, że w krajach unijnych, podobnie jak w Polsce, kwota wolna od podatku dochodowego jest z roku na rok zwiększana. To wszystko ma być wyrazem realizowania polityki fiskalnej proobywatelskiej, gdzie ciężar podatkowy jest zdejmowany z obywateli. Im ciężar podatkowy jest mniejszy, tym mniej osób decyduje się na ucieczkę w tzw. “szarą strefę” i płaci podatki od swoich dochodów.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

podziel się:

Pozostałe wiadomości