Porady

Leasing – czy się opłaca? Leasing laptopa, leasing samochodowy

Porady

Aktualizacja:
Mężczyzna i kobieta podpisują umowę na leasing samochodu.

Przedmiotem leasingu obecnie są już nie tylko samochody, ale także komputery czy maszyny produkcyjne. Leasing ma także liczne walory podatkowe, przedsiębiorcy często zaliczają płacone raty leasingowe do swoich kosztów uzyskania przychodu, co potem implikuje mniejsze podatki dochodowe do zapłacenia. Czy leasing, np. samochodu się opłaca?

Leasing jest w polskim prawie regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego. Podstawą leasingu jest zawarcie umowy leasingu pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Decydując się na leasing, warto dokładnie poznać jego zasady, warunki, zapisy umowy leasingowej i sprawdzić dlaczego leasing się opłaca .

Na czym polega leasing? Jakie są jego rodzaje?

Leasing jest przykładem umownego stosunku cywilnoprawnego. W ramach tej postaci umowy leasingodawca przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy) prawo do korzystania z oznaczonej rzeczy (np. samochodu, komputera, maszyny produkcyjnej) w zamian za ustalone odpłatności (tzw. raty leasingowe ).

Obecnie leasing występuje na rynku w kilku postaciach. Mianowicie jako:

 • leasing bezpośredni – leasingodawca i leasingobiorca spotykają się bezpośrednio i zawierają umowę leasingu,
 • leasing pośredni – leasingodawca i leasingobiorca do zawarcia umowy leasingu angażują profesjonalnego pośrednika,
 • leasing finansowy – ma miejsce wtedy, gdy leasingobiorca płaci przez ustalony w umowie okres czasu raty leasingowe, ale gdy je wszystkie zapłaci, przedmiot leasingu staje się jego własnością (za ewentualną dopłatą),
 • leasing operacyjny – w tym przypadku dochodzi do czasowego przekazania przez leasingodawcę danego dobra inwestycyjnego na rzecz leasingobiorcy, przy tym rodzaju leasingu leasingobiorca może zaliczyć raty leasingowe do swoich kosztów uzyskania przychodu, w umowie leasingu operacyjnego strony mogą sprecyzować za jaką, z góry ustaloną, wartość leasingobiorca może wykupić dane dobro inwestycyjne na własność.

Przedmiotem leasingu mogą być obecnie nie tylko samochody, ale również nieruchomości, komputery, sprzęt elektroniczny, ale również obiekty czy dobra inwestycyjne.

Jaka jest ogólna opłacalność leasingu?

Dlaczego leasing się opłaca? Bez względu na rodzaj, przedmiot leasingu daje się zidentyfikować liczne, płynące z tego rozwiązania korzyści. Te najważniejsze są następujące:

 • można nabyć do firmy wartościowe środki trwałe bez wydawania w danym momencie gotówki na ich zakup, czy bez konieczności zaciągania kredytu na sfinansowanie ich zakupu;
 • ponoszone koszty leasingu (płacone raty leasingowe) można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu, co wpływa na niższy, naliczony podatek dochodowy;
 • jest to rozwiązanie dostępne także dla przedsiębiorców o niskiej wiarygodności kredytowej, którzy nie mają zwykle szans na uzyskanie kredytu firmowego na preferencyjnych warunkach, dzięki leasingowi nie muszą korzystać drogich kredytów (o wysokich prowizjach);
 • nabywając przedmiot na zasadach leasingu do użytkowania, wiele podmiotów zarabia, nie musi bowiem jak dotychczas zatrudniać zewnętrznych firm do danych czynności, działań, dzięki zakupionemu sprzętowi realizują je samodzielnie i oszczędza.

W świetle ww. informacji nie powinno budzić wątpliwości, czy leasing się opłaca . Zdecydowanie skorzystanie z leasingu jest źródłem wielu korzyści.

Co bardziej się opłaca leasing czy kredyt?

Jednoznacznie udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe. Zawsze opłacalność leasingu , jak i kredytu, jest uwarunkowana ofertą kosztową w tym zakresie, indywidualną sytuacją przedsiębiorcy. Dokonując jednak wyboru leasingu albo kredytu – na przykładowo zakup samochodu – należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 • status podatkowy – leasing jest zdecydowanie korzystny, jeśli przedsiębiorca posiada status czynnego podatnika VAT, może bowiem zaliczyć płacone raty leasingu operacyjnego do swoich kosztów uzyskania przychodu;
 • planowany czas spłaty dobra nabywanego – jeśli przedsiębiorca wie, że jest w stanie spłacić, np. równowartość nabywanego pojazdu bardzo szybko w 24-30 miesięcy powinien raczej skorzystać z kredytu na zakup tego dobra;
 • przeznaczenie dobra nabywanego – jeśli przedsiębiorca planuje nabyć przykładowo pojazd na użytek własny to rozsądniejszy jest leasing, jeśli jednak chce go nabyć, kolejno go użyczać innym, wynajmować, powinien dążyć do nabycia na własność tego dobra poprzez sfinansowanie jego zakupu środkami z kredytu.

Czy opłaca się brać auto w leasing, leasing komputerów – czy się opłaca?

Każdy przedsiębiorca, szukając oszczędności zastanawia się, kiedy leasing się opłaca . Podobnych dylematów jest znacznie więcej, np. czy leasing samochodu osobowego się opłaca, kiedy taki leasing samochodu się opłaca czy warto wziąć komputer do firmy i czy leasing laptopa się opłaca ? Zdecydowanie tak. Należy jednak pamiętać przy podpisywaniu umowy leasingowej (bez względu na przedmiot leasingu) o kilku kluczowych kwestiach. Mianowicie:

 • należy skorzystać z najtańszej oferty leasingu, gdzie możliwe najmniejsza jest rata miesięczna leasingu, ustalona jest umownie niska kwota wykupu przedmiotu leasingu na własność przedsiębiorcy;
 • warto zadbać, aby przedmiot leasingu był w odpowiedniej jakości, a leasingobiorca miał szeroki zakres dysponowania tym dobrem;
 • podpisując umowę leasingu, należy zapoznać się z wszystkimi jej zapisami, a nawet skonsultować je z prawnikiem, to pozwoli uniknąć podpisania umowy leasingu, przewidującej np. dodatkowe, ukryte koszty leasingu;
 • należy ustalić z leasingodawcą jasne zasady postępowania, gdy dojdzie do zniszczenia, awarii, zagubienia przedmiotu leasingu.

Kiedy leasingobiorca zadba o ww. kwestie, opłacalność leasingu samochodowego będzie wysoka. Jedyne natomiast wady leasingu to często ograniczone możliwości władającego przedmiotem leasingu w zarządzaniu nim (np. brak możliwości podnajmu), jak i konieczność dodatkowych wpłat (wykup), aby po zakończonym okresie leasingu przedmiot leasingu stał się własnością leasingobiorcy.

Pozostałe wiadomości