Newsy

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT za 2020 rok? Kiedy otrzymamy zwrot nadpłaty? Najważniejsze terminy

Newsy

Aktualizacja:
simpson33/GettyImages

PIT 2021 - rozliczenie i zwrot nadpłaty. Do kiedy należy złożyć PIT za 2020 r.? W jakim terminie organ podatkowy jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconego podatku? Na te pytania warto już teraz poznać odpowiedzi.

Rozliczenie PIT 2021 - do kiedy rozliczyć się za 2020 r.?

Wielkimi krokami zbliża się moment, kiedy będziemy musieli rozliczyć PIT za 2020 r.

Oto terminy, w których należy składać zeznania podatkowe PIT 2021 za 2020 r.:

  • od 15 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. - zeznanie PIT-28 za 2020 rok (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

W 2021 roku ostatni dzień lutego (28) wypada w niedzielę, dlatego termin złożenia PIT-28 za 2020 rok przesuwa się na poniedziałek 1 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1905 ze zm.), podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

  • od 15 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. - zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 rok (podatek dochodowy od osób fizycznych).

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.) podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Kiedy pracodawca jest zobowiązany dostarczyć PIT-11?

Pracodawca po zakończeniu roku jest zobowiązany sporządzić PIT-11. Oto terminy, które go obowiązują:

  • do 31 stycznia następnego roku należy wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego (wyłącznie w formie elektronicznej). W 2021 roku 31 stycznia wypada w niedzielę, dlatego termin przesuwa się na poniedziałek 1 lutego 2021 r.,
  • do końca lutego trzeba wysłać PIT-11 pracownikowi. W 2021 roku ostatni dzień lutego (28) wypada w niedzielę, dlatego termin przesuwa się na poniedziałek 1 marca 2021 r.

Kiedy zwrot podatku z PIT za 2020 r.

Zwrot podatku odbędzie się w terminie:

  • do 3 miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego w formie papierowej,
  • do 45 dni od dnia złożenia deklaracji w formie elektronicznej (e-deklaracji).

Warto wiedzieć, że zeznania składane przed 15 lutego 2021 r. uznaje się za złożone w terminie 15 lutego i od tej daty liczony jest termin 3 miesięcy lub 45 dni na zwrot podatku.

Zachęta dla ozdrowieńców. Mają prawo do ulgi podatkowej za oddanie osocza:

>>> Zobacz także:

1500 zł na komputer dla dziecka. Jak uzyskać dotację?

500 plus - będą zmiany. O czym powinni wiedzieć rodzice?

Emerytury na nowych zasadach - decydować ma wiek i staż pracy. Komu będą przysługiwać?

Autor: Iza Dorf

Pozostałe wiadomości