Koronawirus

Kwarantanna – wszystko, co należy o niej wiedzieć

Koronawirus

Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
gov.pl, bankier.pl
Oleksandr Shchus/Getty ImagesKwarantanna – wszystko, co należy o niej wiedzieć

Kwarantanna rozpoczyna się od momentu otrzymania skierowania na test na obecność COVID-19. Dotyczy domowników osoby chorej na koronawirusa i nakładana jest po wjeżdżaniu na teren Polski. Ile obecnie trwa kwarantanna, a kto może być z niej zwolniony? Sprawdź, co zmieni się od 15 grudnia.

Kwarantanna - zmiany od 15 grudnia

Od początku pandemii COVID-19 zjawisko kwarantanny towarzyszy ludziom niemal na całym świecie. W zależności od lokalnych rozporządzeń ma różne zasady. W Polsce najnowsze zmiany dotyczące obostrzeń i zasad odbywania kwarantanny wejdą w życie 15 grudnia. Jedną z nich jest obowiązkowy test na COVID-19 dla wszystkich mieszkających z osobą zarażoną koronawirusem.

Covid-19 w szkole – dziecko w domu
Covid-19 w szkole – dziecko w domu
Dzień Dobry TVN

Kwarantanna domowa – zasady i kara za nieprzestrzeganie

Według zasad opublikowanych na stronie gov.pl. obowiązkową kwarantannę mają odbywać osoby, które:

  • miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19,
  • oczekują na wynik testu na obecność COVID-19,
  • przekroczyły granicę Polski.

Osoba, na którą został nałożony obowiązek odbycia kwarantanny, musi przez cały jej czas pozostawać pod jednym adresem. Nie może w tym czasie chodzić do pracy, na zakupy, wychodzić na spacer z psem czy przyjmować gości. Policja ma prawo sprawdzić, czy dana osoba wywiązuje się z tego obowiązku. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat w wysokości nawet do 30 tys. zł.

Kwarantanna – ile trwa?

Kwarantanna co do zasady ma trwać 10 dni, ale w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócona – np. po otrzymaniu negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19. O objęciu kwarantanną decyduje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Należy odbywać ją w warunkach domowych. Jeżeli podczas kwarantanny pojawią się objawy choroby, trzeba skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Kwarantanna i izolacja – czym się różnią? Kiedy się kończą?

Kwarantannę odbywają osoby, u których nie potwierdzono obecności COVID-19. Kiedy jednak wynik testu na COVID-19 jest dodatni, kwarantanna zmienia się w izolację, na którą kieruje lekarz rodzinny (POZ). Osoby, które przechodzą chorobę łagodnie, bezobjawowo i lekarz nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, kończą ją po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu. Jeżeli wystąpiły objawy infekcji, to izolacja powinna zakończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Kwarantanna dla domowników i współlokatorów

Kwarantannie podlegają również wszystkie osoby, które mieszkają z tą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W tej sytuacji kwarantanna w warunkach domowych trwa przez cały okres izolacji domownika oraz dodatkowe 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2 (czas liczy się od dnia zakończenia izolacji osoby zakażonej).

Kwarantanna dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz ozdrowieńcy, czyli osoby, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, są zwolnione z kwarantanny. Jednak dotyczy to okresu 6 miesięcy od dnia, w którym stwierdzono u nich zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Później kwarantanna również ich obowiązuje.

Kwarantanna a skierowanie na test na COVID-19

Kwarantanna dotyczy także osób, które otrzymają skierowanie na test na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zaszczepieni oraz ozdrowieńcy nie są zwolnieni z tego rodzaju kwarantanny. Natomiast jest kilka wyjątków, w których podczas oczekiwania na wynik testu na COVID-19 nie trzeba przebywać na kwarantannie. Dotyczy osób, które:

  • pracują w służbie zdrowia,
  • poddają się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym stwierdzono u nich zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, CoV-2 bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19,
  • rozpoczynają rehabilitację leczniczą albo turnus i leczenie uzdrowiskowe.

Zawieszenie kwarantanny

Kwarantanna może zostać czasowo zawieszona - na czas dojazdu do punktu medycznego, w którym pobierany jest materiał na test oraz na powrót do miejsca odbywania kwarantanny, a także na wizytę u lekarza.

Kwarantanna nakładana jest „automatycznie” w systemie EWP. Liczy się od dnia wystawienia skierowania na test i trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Osoby, które otrzymają pozytywny wynik testu, zostają skierowane na izolację w systemie EWP.

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Przepisy mówią o konieczności odbycia kwarantanny przez osoby, które przekraczają granice Polski. Obowiązek dotyczy osób przybywających z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz pozostałych. Więc niezależnie od miejsca, z którego podróżni przyjeżdżają i bez względu na środek transportu (zbiorowy, indywidualny i przekraczanie granicy pieszo), podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej.

Z obowiązku odbycia kwarantanny można otrzymać zwolnienie. Jego warunki są różne w zależności od miejsca, z którego podróżny przyjeżdża. Inne zasady obowiązują osoby przybywające z krajów UE, strefy Schengen oraz Turcji od pozostałych państw świata.

Zobacz także:

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: gov.pl, bankier.pl

Źródło zdjęcia głównego: Oleksandr Shchus/Getty Images

Pozostałe wiadomości