kraj

  kraj

  Chiang Rai leży w pół­noc­nej czę­ści Taj­lan­dii i sta­nowi serce tzw. Zło­tego Trój­kąta, czyli miej­sca styku trzech azja­tyc­kich państw – Laosu, Birmy i Taj­lan­dii. Choć nie należy do naj­po­pu­lar­niej­szych miejsc tury­stycz­nych kraju, zna­leźć w nim można wiele atrak­cji.

  Inteligentne miasto, czyli smart city, to pomysł na lepsze i wygodniejsze życie w bardziej funkcjonalnej przestrzeni. Powstaje jako efekt odpowiedniego zarządzania, przy czynnej współpracy mieszkańców z administracją. W smart city szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo mieszkańców, sprawną komunikację, sprawniejsze załatwianie spraw w urzędach czy na działania zmierzające do rozwoju życia kulturalnego. Życie w inteligentnym mieście jest prostsze zarówno dla mieszkańców, jak i osób nim zarządzających.

  Nigeria to kraj, który jednocześnie fascynuje i przeraża. Jest trzy razy większy od Polski i prawdopodobnie trzy razy bardziej niebezpieczny. Wielu turystów omija go szerokim łukiem, gdyż wyjazd w to miejsce może zakończyć się tragedią. Co warto wiedzieć o Nigerii?

  Królestwo Kabuto to pomysł Mieszka Makowskiego, samozwańczego króla tego państwa, chcącego stworzyć przestrzeń zgodną z ideami libertariańskimi. Po uzyskaniu obywatelstwa Królestwa Kabuto podobno nie trzeba w Polsce płacić podatków. Sprawdzamy, czy jest to prawda.

  Botswana to państwo położone na południu Afryki. Sąsiaduje z czterema krajami: RPA, Namibią, Zimbabwe oraz Zambią. Co ciekawe, z tym ostatnim państwem graniczy na długości zaledwie 700 metrów. Botswana to duży kraj, wielkością zbliżony do Francji. Natomiast zamieszkuje go zaledwie około 2 miliony osób. Gęstość zaludnienia wynosi więc zaledwie 3 osoby na km2. Wynika to z tego, że kraj umiejscowiony jest praktycznie w całości na wielkiej Pustyni Kalahari.

  Naturalizacja to nic innego, jak nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na którego terenie przebywa. Najczęściej związana jest z poszukiwaniem przez cudzoziemców lepszych warunków bytowych – ekonomicznych, społecznych, gospodarczych. Innym powodem jest opuszczanie rodzimego kraju z powodu prześladowań czy bardzo złej sytuacji politycznej. O obywatelstwo starają się więc często uchodźcy.

  O filmie, teatrze, życiu i polityce rozmawialiśmy z Krystyną Jandą: "Zawsze protestowałam, ja nigdy nie byłam inna. W tamtych czasach, komunizmu, też protestowałam, też nie przyjmowałam pewnych ról, a przyjmowałam inne. Pracowałam z jednymi, nie pracowałam z innymi. To wszystko były wybory, to wszystko była forma protestu. Dlaczego mam się nagle, teraz zmienić.(..) Nie mogę inaczej".

  Według badań CBOS-u przeprowadzonych w 2017 r. Czesi, Słowacy, Włosi, Węgrzy i Amerykanie to nacje najbardziej lubiane przez Polaków. Czy to "obustronna" miłość? Rozmawialiśmy o tym z gośćmi Dzień Dobry TVN: czeską aktorką Izabelą Kapiasovą oraz włoskim reżyserem Jakubem Porcarim.

  Jurij Bujalski: "Pamiętam bardzo dobrze słowa taty. Dzieciaki, nadejdzie czas, kiedy znów wrócicie do domu, do Polski". Żenia Klimakin spotkał się z rodziną Bujalskich, którzy miesiąc temu w ramach repatriacji, przenieśli się do Polski. Jak to się stało, że trafili do Kazachstanu i kiedy zaczęli myśleć o powrocie do ojczyzny?

  Nasi goście: Katarzyna Bosacka, Sylwia Juszczak i Mariusz Czerkawski opowiedzieli o swoich powrotach do Polski, po latach spędzonych na emigracji. Czy trudno było im się przystosować do nowej rzeczywistości, a może od dawna marzyli o tym, by wrócić do kraju? Jak wspominają lata spędzone za granicą?

  Dla miłości można zrobić wiele, wywrócić do góry nogami całe swoje dotychczasowe życie, a nawet zdecydować się na "miłosną emigrację". O tym z czym wiąże się taka rewolucja, co pozwala ją przetrwać i jak silna potrafi być miłość rozmawialiśmy z naszymi dzisiejszymi gośćmi: Basią Ritz i jej mężem Ulim oraz z Ireneuszem Ciarą i Daviną Reeves, która z powodu miłości przeprowadziła się z Nowego Jorku … na Śląsk.

  Kurdowie to lud zamieszkujący Kurdystan, krainę podzieloną między Turcję, Iran, Irak i Syrię. W Irbil, stolicy irackiego Kurdystanu, Bianka Zalewska spotkała się z polskim Kurdem, który wyjaśnił o co walczą. Nebi Sherkawey "Kurdowie to największy naród na świecie, który nie ma swojego państwa". Spotkaliśmy też bojowniczki "YPJ", które rezygnują z życia prywatnego na rzecz walki z państwem islamskim.

  Masih Alinejad w 2008 r. wyjechała z Iranu. Na początku mieszkała w Londynie, a niedawno przeprowadziła się do Nowego Jorku. Jest dziennikarką, która za pośrednictwem mediów społecznościowych walczy o wolność kobiet w Iranie. Co dokładnie robi? Ile osób czyta jej posty? Czy tęskni za swoim krajem? Czy teraz, mieszkając poza granicami Iranu, czuje się wolna? Czy nie boi się o swoje życie? Kto z rodziny ją wspiera? Z Masih rozmawiała prowadząca Dzień Dobry TVN Kinga Rusin.