Porady

Hydrant wewnętrzny – oznakowanie, występowanie i rodzaje hydrantów

Porady

Aktualizacja:
Fot. AVNphotolab / Getty Images

Hydrant wewnętrzny jest urządzeniem gwarantującym bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej. W miejscach użyteczności publicznej konieczna jest instalacja hydrantu wewnętrznego. Rozporządzenie z 2010 roku (z późn. zm.) jasno wskazuje też na wymóg corocznego testowania sprawności hydrantu wewnętrznego. Znakiem rozpoznawczym hydrantu wewnętrznego jest biało-czerwony symbol hydrantu otoczonego płomieniami z prawej strony. Wybierając hydrant wewnętrzny, trzeba liczyć się z kosztem co najmniej kilkuset złotych (hydrant wewnętrzny 25).

Wyróżniamy 3 rodzaje hydrantów wewnętrznych (25, 33, 52 i zawory 52). Główne różnice pomiędzy hydrantami wewnętrznymi dotyczą wydajności, na którą wpływ ma średnica węża. Jeśli zaś chodzi o zastosowanie hydrantów wewnętrznych, przepisy jasno precyzują, iż w każdym miejscu publicznym musi być zainstalowany sprawny hydrant. Hydranty wewnętrzne spotkamy zatem we wszelkiego rodzaju halach produkcyjnych, magazynach, urzędach, szkołach i szpitalach.

Co to jest hydrant wewnętrzny?

Hydrant wewnętrzny to urządzenie montowane wewnątrz budynków, które umożliwia bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej pod wysokim ciśnieniem . W przeciwieństwie do hydrantów zewnętrznych, terenowych, hydranty wewnętrzne najczęściej spotykamy w formie szafek hydrantowych. Znajduje się w nich wąż hydrantowy i zawór. Hydranty wewnętrzne mają za zadanie pomóc przy gaszeniu pożarów. Gwarantują bezpieczeństwo, ponieważ podłączone są w sposób bezpośredni do sieci wodociągowej. Oznacza to, że nawet po odcięciu wody w budynku hydrant wewnętrzny wciąż będzie mógł być wykorzystany do gaszenia pożaru.

Hydrant wewnętrzny – przepisy i certyfikaty

W zakresie stosowania hydrantów wewnętrznych przepisy mówią o koniecznym uzyskaniu certyfikatu poświadczającego właściwości i sprawność urządzenia. Certyfikaty wydawane są przez CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej). Poza certyfikatami hydranty wewnętrzne (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 r. z późn. zm.) muszą spełniać dwie normy: PN-EN 671-1:2012 oraz PN-EN 671-2:2012.

Co więcej, właściciel nieruchomości lub osoba zarządzająca placówką, w której jest umieszczone są hydranty wewnętrzne , musi spełniać określone wymagania i pamiętać o konieczności skontrolowania stanu hydrantu (w zgodzie z normą: PN-EN 671-3:2012) przynajmniej raz w roku. Ponadto, zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem dotyczącym funkcjonowania m.in. hydrantów wewnętrznych (przepis z paragrafu 3 ustawy), raz na 5 lat należy skontrolować maksymalne ciśnienie robocze hydrantu poprzez tzw. próbę ciśnieniową.

Rodzaje hydrantów wewnętrznych – znak i zastosowanie

Wyróżniamy 3 rodzaje hydrantów wewnętrznych . Główna różnica pomiędzy hydrantami wewnętrznymi polega na długości węża hydrantowego. Znak BHP jest niezmienny w przypadku wszystkich modeli hydrantów wewnętrznych . Znak dopuszczony do stosowania przedstawia modelowy hydrant z płomieniami lub bez (dwa warianty są dopuszczalne). Kolorystyka biało-czerwona, charakterystyczna dla wszystkich znaków informacyjno-ostrzegawczych.

Hydranty wewnętrzne – rodzaje:

· Hydrant wewnętrzny 25 – to hydrant, który wyposażony jest w 25 mm wąż hydrantowy. Spośród innych rodzajów hydrant wewnętrzny 25 wymiarami zajmuje najmniej przestrzeni ze względu na mniejszy wąż. Stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak hotele, przychodnie, szkoły, urzędy, kina, uniwersytety i restauracje. Hydrant wewnętrzny 25 jest najbardziej uniwersalny i w praktyce najczęściej spotykany. Ten rodzaj hydrantu osiąga wydajność rzędu 60 litrów wody na minutę.

· Hydrant wewnętrzny 33 – średnica węża tego hydrantu mierzy 33 milimetry. Podobnie jak hydrant wewnętrzny 25 posiada on wąż półsztywny, którego maksymalne możliwe zwinięcie nie ogranicza możliwości przepływowych wody. Hydranty wewnętrzne 33 stosowane są także w miejscach, w których występuje duży przepływ ludzi, jak i w podziemnych halach garażowych. Większa średnica węża hydrantowego umożliwia szybsze gaszenie pożaru. Wydajność to 90 litrów wody na minutę.

· Hydrant wewnętrzny 52 – tego typu hydranty posiadają w pełni składane (tzw. płasko składane) węże hydrantowe o długości średnicy 52 milimetrów. Stosowane są najczęściej w budynkach o powierzchni przekraczającej 100 m2 na jednej kondygnacji, w biurowcach, w wieżowcach i budynkach wysokościowych oraz w halach produkcyjnych i w magazynach. Hydranty wewnętrzne 52 osiągają największą wydajność przeciwpożarową – aż 150 litrów wody na minutę.

Jak wybrać hydrant wewnętrzny? Cena i materiały

Hydrant wewnętrzny może być dużym wydatkiem. Ceny hydrantów wewnętrznych oscylują od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych . Najtańsze są hydranty wewnętrzne 25, co spowodowane jest ich rozmiarami. Podczas wyboru hydrantu wewnętrznego cena nie powinna być jednak jedynym kryterium. Niezwykle istotna jest jakość produktu , która powinna być potwierdzona odpowiednimi certyfikatami producenta . Jeśli dany hydrant wewnętrzny nie ma certyfikatów i nie spełnia norm określonych dla hydrantów wewnętrznych przepisami, to mimo posiadania takiego urządzenia można narazić się na karę finansową. Ważnym aspektem jest materiał skrzynki hydrantowej. Powinien być wykonany z blachy stalowej lub aluminium , które nie są podatne na korozję.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości