Na czym polega terapia dda?

Kobieta podczas sesji terapeutycznej
Fot: Hill Street Studios LLC / gettyimages.com
Terapia dda jest skierowana do osób, które na skutek wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym mają problemy emocjonalne i trudności w relacjach interpersonalnych.

C: DDA to skrót pojęcia “dorosłe dziecko alkoholika”. Syndrom dda to zespół cech, które kształtują się u dziecka (i pozostają w osobie dorosłej) w wyniku wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym. Trudne, bolesne dzieciństwo może wpłynąć na funkcjonowanie człowieka w taki sposób, że w dorosłym życiu doświadcza wielu trudności, które ciężko mu przezwyciężyć bez pomocy.

Terapia dda ‒ co to jest?

Terapia DDA skierowana jest do osób, które wychowały się w rodzinie dysfunkcyjnej. Dorastanie w rodzinie alkoholowej pozostawia często trwały ślad w psychice i powoduje cały szereg problemów emocjonalnych, które utrudniają codzienne życie. Z czego to wynika?

Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym żyją w ciągłym poczuciu zagrożenia, stresu i napięcia. Żyją w ciągłym oczekiwaniu na to, co się wydarzy, w stanie zagrożenia. Nie mają fundamentalnego poczucia bezpieczeństwa i oparcia w rodzicach, doświadczają za to mnóstwo lęku, samotności, dezorientacji. Nie tylko nie mogą liczyć na najbliższe im osoby, ale doświadczają z ich strony bólu i cierpienia.

Życie w takich warunkach zmusza do wzmocnienia w sobie pewnych cech i zachowań, które pozwalają im przetrwać. Jednak w dorosłym życiu stanowią poważną przeszkodę w zdrowym, szczęśliwym funkcjonowaniu.

Dzieci z dysfunkcyjnej rodziny automatycznie uczą się wypierać emocje i tworzą obronną postawę życiową ‒ nie widzą, nie czują, nie mówią. Są często zablokowane i spięte; mają trudności z wchodzeniem w relacje i nie umieją się komunikować. Zaburzone zostaje ich poczucie własnej wartości. Jak to wszystko odbudować?

Terapia dda ‒ dla kogo?

Oczywiście, nie każde dziecko alkoholika ma trudności życiowe i musi poddać się terapii. Wskazaniem do leczenia są problemy, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Wśród tych trudności wymienić można:

· napięcie emocjonalne

· problemy z koncentracją

· poczucie wstydu

· obniżona samoocena i brak wiary w swoje możliwości

· poczucie samowystarczalności, odgradzanie się od innych

· wycofanie

· obawa przed zmianą i wyzwaniami

· lęki

· inne objawy somatyczne.

DDA mają też często problemy w relacjach międzyludzkich. Trudno im rozmawiać o emocjach oraz okazywać uczucia, mają obawę przed wchodzeniem w związki, nie potrafią budować trwałych relacji. Często wybierają na partnerów osoby toksyczne lub uzależnione. Biorą na siebie winę za wszystkie osoby ze swojego otoczenia, wstydzą się za ich zachowanie i są nadmiernie odpowiedzialne.

Osoby z syndromem DDA często wypierają to, że mają problem, stosują także mechanizmy obronne w postaci racjonalizowania czy fantazjowania. To rodzaj ucieczki. Mają też tendencje do skrajnego przeżywania wszystkiego, co się dzieje wokół. Zdarza się, że wybierają partnerów z problemem alkoholowym lub same popadają w nałogi.

Na czym polega terapia dda?

Terapia dda może być indywidualna lub grupowa. Coraz częściej spotykana jest także terapia dda online. Psychoterapia trwa około roku ‒ dwóch lat; przyjmuje się, że pełne wyleczenie następuje dwa lata po zakończeniu terapii.

Terapeuta pomaga uporządkować trudne przeżycia z dzieciństwa i dostrzec związek między dzieciństwem a dorosłością, czyli wpływ, jakie wywarły trudne doświadczenia na obecne życie. Przede wszystkim jednak terapia dda uczy rozpoznawać własne emocje i potrzeby, do których do tej pory osoba nie miała dostępu. Bardzo istotne jest również wyzwolenie z poczucia winy, by nie czuła się odpowiedzialna za to, co robią i czują inne osoby z jej otoczenia. Dzięki temu osoba z syndromem dda ma szansę zacząć normalne, szczęśliwe życie.

Skuteczność terapii dda

Terapia dda może być naprawdę trudnym doświadczeniem. Praca z terepeutą to sięganie do przykrych wspomnień z dzieciństwa, odkrywanie niełatwych uczuć, przepracowanie wielu ukrytych emocji i bolesnych przeżyć. Choć jest to trudne, warto wrócić do przeszłości po to, aby zrozumieć swoje aktualne uczucia, reakcje i zachowania. Dzięki temu osoba z syndromem dda staje się bardziej świadoma siebie, swoich emocji, wyborów, reakcji czy przekonań.

Badania potwierdzają, że psychoterapia dda daje wiele korzyści. Skuteczność terapii zależy oczywiście od stopnia zaangażowania osoby dda oraz tego, czy po zakończeniu leczenia wdraża w życie wskazówki otrzymane od terapeuty. Warto pamiętać, że zmiana nigdy nie następuje nagle, z dnia na dzień ‒ warto dać sobie czas, pozwolić sobie dojrzeć do zmiany. Przyjmuje się, że pełne wyleczenie następuje od roku do dwóch lat po odbyciu psychoterapii.

Wśród korzyści terapii dda wskazuje się:

· umiejętność rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania swoich emocji

· poczucie wewnętrznego spokoju

· poprawę relacji z innymi

· wyższą samoocenę i wiarę w siebie

· wzrost poziomu zadowolenia z życia

· wyzwolenie z poczucia winy i odpowiedzialności za innych.

Zobacz film: Terapia uzależnień. Źródło: Dzień Dobry TVN.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

podziel się:

Pozostałe wiadomości