jak czytać umowy?

    jak czytać umowy?

    Umowy, z którymi spotykamy się w codziennym życiu bywają nieczytelne. Czy niejasno napisane umowy mogą być celowym zabiegiem firm? Co robić, gdy mamy podpisać niezrozumiałą umowę? O tym jak walczyć o poprawę stanu językowego umów konsumenckich, porozmawialiśmy z naszymi gośćmi: Katarzyną Kłosińską, językoznawcą, sekretarzem Rady Języka Polskiego, Aleksandrą Frączek – prawnikiem z Federacji Konsumentów oraz Agatą Passent, felietonistką.