Styl życia

Kobieta wyzwolona: charakterystyka, najważniejsze cechy

Styl życia

Aktualizacja:
fot. SrdjanPav/Getty Images

Kobiety w XXI wieku żyją i funkcjonują, przynajmniej w teorii, na równych prawach z mężczyznami. Nowoczesna kobieta wyzwolona jest odważna, pewna siebie, niezależna i samodzielna, a także skoncentrowana na swoich potrzebach i własnej karierze zawodowej.

Obraz kobiety wyzwolonej jest z jednej strony bardzo pozytywny, ponieważ wiąże się z odpowiedzialnością, odwagą i niezależnością. Niestety z drugiej strony, media czasami wskazują na to, że kobiety wyzwolone są rozwiązłe i skoncentrowane wyłącznie na sobie.

Kim jest kobieta wyzwolona?

Bardzo trudno jest podać definicję lub ogólną charakterystykę kobiety wyzwolonej. Jeszcze 60 lat temu kobiety wyzwolone postrzegane były zupełnie inaczej – jako emancypantki dążące do uzyskania równych praw z mężczyznami. Były one jednak krytykowane przez dużą część społeczeństwa. W XXI wieku sporo się zmieniło i kobiety wyzwolone zaczęły być postrzegane coraz bardziej pozytywnie. Zdecydowanie można stwierdzić, że taka kobieta jest całkowicie niezależna od mężczyzn i ich wpływów. Oznacza to, że potrafi sama zarządzać swoim życiem, posiada odpowiednie środki finansowe i jest pewna siebie oraz swoich potrzeb. Kobiety coraz aktywniej biorą więc udział w życiu biznesowym, starają się zrobić karierę i zdobyć środki finansowe na swoje marzenia. Dodatkowo wyzwolone przedstawicielki płci pięknej są pewne swoich potrzeb seksualnych, mówią o nich otwarcie i potrafią porozumiewać się z partnerem w kwestiach erotycznych. Rola kobiety w XXI wieku zmieniła się na tyle, że panie przestały być tylko opiekunkami domowego ogniska, matkami i żonami, a stały się kobietami sukcesu, które zajmują kierownicze stanowiska i starają się przezwyciężyć zjawisko szklanego sufitu. Polega ono na pojawieniu się niewidzialnej bariery, która utrudnia kobietom wspięcie się na wyższe szczeble w hierarchii organizacyjnej, czyli zajmowanie stanowisk kierowniczych czy dyrektorskich. Kobieta niezależna potrafi także brać odpowiedzialność za swoje życie i jest w stanie funkcjonować samodzielnie na odpowiednim poziomie. Czasem niestety wizerunek kobiety wyzwolonej, w mediach oraz w rozmowach codziennych, jest tak silny, że zmusza panie do dążenia do ideału. Tytuły w czasopismach i na stronach internetowych dotyczące tego, jak mieć wszystko, jak być wyzwoloną partnerką seksualną, jak być kobietą sukcesu w biznesie, mogą doprowadzić, w sposób paradoksalny, do spadku samooceny u kobiet. Może być to związane ze zbyt dużymi wymaganiami stawianymi przed nimi.

Cechy kobiety wyzwolonej

Jak już zostało wspomniane, kobieta wyzwolona jest niezależna, odpowiedzialna i świadoma swoich potrzeb, a także skoncentrowana na swoim rozwoju osobistym i zawodowym. Wśród innych cech można wymienić:

  • otwartość na zmiany i nowości,
  • podejmowanie pracy zawodowej na równi z mężczyznami,
  • świadome mówienie o swoich potrzebach seksualnych,
  • spotykanie się z mężczyznami nie tylko w celu dłuższej, lecz także przelotnej znajomości,
  • chęć do podróży po świecie i poznawania innych ludzi, kultur,
  • posiadanie swojego zdania,
  • pewność siebie,
  • czasami może pojawiać się egocentryzm.

Kobiety wyzwolone są w różny sposób postrzegane przez społeczeństwo. Zdarza się, że niezależne, pewne siebie panie są uznawane za zimne, wyrachowane i mało kobiece. Z drugiej strony pojawiają się zdania o zbytnim wyzwoleniu seksualnym, posiadaniu zbyt dużej liczby partnerów, a także niewierności. W innych grupach społecznych pojawiają się opinie chwalące kobiety wyzwolone, niezależne, robiące karierę. Można więc stwierdzić, że wszystko zależy od punktu widzenia oraz postrzegania. Zdarza się także, że na podstawie znajomości z jedną kobietą wysuwane są wnioski dotyczące ogółu, co jest zachowaniem stereotypowym. Niezależne panie często są uważane także za przebojowe, pełne energii i wyróżniające się z tłumu. Wolność i niezależność w praktyce wiążą się ze swobodą podejmowania decyzji życiowych, z posiadaniem własnego zdania i postępowaniem wedle własnych przekonań. Kobieta wyzwolona może być samodzielna i niezależna, jednak zdecydowanie powinna myśleć także o innych ludziach, potrzebach osób bliskich, aby nie czuć się samotną w świecie. Kobiety takie często dużo podróżują po świecie, świadomie wybierają bycie samej przez jakiś czas, jednak ważne jest, aby nie zapomniały o innych wartościach życiowych, takich jak rodzina i zdrowie. Wreszcie kobieta wyzwolona to taka, która potrafi znaleźć szczęście i jest otwarta na różne doświadczenia życiowe.

Agnieszka Wiechnik w piosence "Siła kobiet". Zobacz wideo:

Zobacz też:

Aktorki Ewelina i Aleksandra Adamskie. "Jeżeli siostry mogą być dwiema połówkami jednego jabłka, to one są"

Tajniki pracy alpinisty przemysłowego. "Respekt do wysokości musi być ciągle zachowany"

Rządy kobiet w czasie pandemii. "Bycie liderem nie ma płci"

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości