Urlop na poratowanie zdrowia. Jak go uzyskać?

Badanie ciśnienia
Fot. Petri Oeschger/Getty Images
Urlop dla poratowania zdrowia dotyczy specyficznych grup zawodowych. Najpopularniejszy jest urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli.

C: Do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia muszą być spełnione określone warunki, między innymi powinien zostać złożony wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela . Warto uświadomić sobie, jaka dokumentacja jest potrzebna i jaka jest różnica między urlopem dla poratowania zdrowia a urlopem wypoczynkowym.

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli

Urlop dla poratowania zdrowia to szczególny rodzaj płatnego urlopu. Największą popularnością cieszy się wśród nauczycieli - jest to jedna z nielicznych grup społecznych, która może go uzyskać. W konsekwencji wprowadzenia nowej ustawy od stycznia 2018 trudniej go jednak uzyskać. Urlop na poratowanie zdrowia dla nauczyciela przyznawany jest w przypadku choroby wynikającej z wykonywania danego zawodu. Nie każdy jest uprawniony do uzyskania urlopu. Karta nauczyciela to dokument, który przyzwala na skorzystanie z takiego przywileju. Nauczyciel może skorzystać z niego po 7 latach pracy (wymiar nie niższy niż 50% przepracowanych zajęć), nie więcej niż 3 lata w karierze zawodowej. Chory w czasie przebywania na urlopie otrzymuje pełne wynagrodzenie i utrzymuje prawo do otrzymywania świadczeń socjalnych oraz dodatków. Urlop zostaje przydzielony w celu przeprowadzenia leczenia, na leczenie w sanatorium i gdy wystąpiła choroba zawodowa lub schorzenie prowadzące do choroby zawodowej. Do chorób wywołanych przez środowisko pracy zalicza się schorzenia układu oddechowego, pokarmowego, układu ruchu, krążenia, a także zaburzenia zdrowia psychicznego. Jak więc uzyskać ten korzystny urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela? Oprócz wyżej wymienionych warunków należy udokumentować powody przejścia na urlop. Jak wygląda procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia?

Urlop zdrowotny nauczyciela - dokumentacja

W przypadku chęci uzyskania urlopu zdrowotnego niezbędne jest zgromadzenie dokumentów. Oto one:

· wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela - wystawiony przez zainteresowanego nauczyciela musi zostać dostarczony do dyrektora jednostki, w której pracuje (druk wniosku o urlop na poratowanie zdrowia jest dostępny w Internecie), nie musi zawierać uzasadnienia, dlaczego nauczyciel chce roczny urlop zdrowotny uzyskać,

· skierowanie na badanie lekarskie - udziela go po rozpatrzeniu wniosku dyrektor szkoły, wzór określa ustawa ze stycznia 2018 roku,

· orzeczenie lekarskie - urlop dla poratowania zdrowia - udzielane przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do wystawiania takiego orzeczenia na podstawie wywiadu i badania ogólnego, zleconych przez niego badań dodatkowych i dokumentacji medycznej, określa. W orzeczeniu pojawia się informacja, jaki jest czas przewidziany na przeprowadzenie leczenia . Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia jest podstawą do udzielenia tego urlopu. Wydaje się je w trzech egzemplarzach - dla dyrektora, nauczyciela oraz do dokumentacji medycznej. Od uzyskanego od lekarza orzeczenia można złożyć odwołanie

Po uzyskanym od lekarza orzeczeniu dyrektor kieruje nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia. Wystawia również skierowania na badania kontrolne, gdy przyznany urlop zdrowotny wynosi więcej niż 30 dni.

Urlop dla poratowania zdrowia a urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jest przyznawany zupełnie niezależnie od urlopu na poratowanie zdrowia. Ten pierwszy jest udzielany we wszystkich grupach zawodowych - prawo do niego mają zatrudnieni na umowę o pracę. Natomiast urlop zdrowotny uzyskać mogą oprócz nauczycieli tylko sędziowie, prokuratorzy i wykładowcy akademiccy. Aby został przydzielony, musi być spełnione wiele warunków. Przede wszystkim nie każdy pracownik może z niego skorzystać, ponieważ nie każdy cierpi na schorzenia zawodowe.Możliwy jest roczny urlop zdrowotny dla nauczycieli , jeśli istnieją ku temu podstawy. Musi to być jednak kontrolowane regularnymi wizytami lekarskimi.

Zobacz film: Urlop od kariery. Źródło: Dzień Dobry TVN

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

podziel się:

Pozostałe wiadomości