Pierwsze takie zmiany od 60 lat. Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Cmentarz
Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Źródło: Sergio Da Costa/Getty Images
Nowy projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zakłada między innymi wprowadzenie centralnego rejestru grobów i miejsc spoczynku, rejestru cmentarzy oraz elektronicznej karty. Rząd tłumaczy, że obecne przepisy mają już 60 lat, dlatego trzeba je dostosować do nowych czasów.

Cyfryzacja Miejsc Pamięci dzięki projektowi ustawy o cmentarzach

Planowane zmiany mają zapewnić m.in. lepszą ochronę grobów i cmentarzy, łatwiejszy dostęp do danych, a także usprawnić zarządzanie cmentarnymi przestrzeniami. Ma powstać centralna baza danych o cmentarzach i wszystkich miejscach pochówku. Miejsca spoczynku będzie można znaleźć na dostępnej on-line mapie grobów. Wszelkie księgi cmentarne mają zostać zdigitalizowane i objęte systemem elektronicznej ewidencji. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie można zlokalizować konkretny grób. Dotyczy to również cmentarzy historycznych, grobów wojennych i miejsc spoczynku osób zasłużonych.

- Chcemy, aby wszystkie procesy związane z pochówkiem mogły się odbywać w sposób cyfrowy – wyjaśniał PAP Wojciech Labuda, pełnomocnik premiera ds. ochrony miejsc pamięci.

14179833_uroczystosc-wszystkich-swietych-co-warto-wiedziec-o-tym-dniu_480P

Mniej cmentarnej biurokracji

Projekt ustawy o cmentarzach ma zmniejszyć dotychczas panującą biurokrację i ułatwić pozyskiwanie i wytwarzanie dokumentów elektronicznych. Ma powstać zarówno elektroniczna karta zgonu, jak i elektroniczna karta urodzenia. Te będzie można obsłużyć za pomocą aplikacji. Dzięki temu możliwe będzie automatyczne przekazywanie danych do Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy. Dane o przyczynach zgonów mają być też dokładniejsze i wiarygodniejsze.

Szybciej i łatwiej będzie można uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, także w formie on-line, bez konieczności stawienia się w urzędzie stanu cywilnego. Zmiany ułatwią również pracę lekarzom, położnym czy ratownikom medycznym.

- Nie chcemy w tym obszarze robić żadnej rewolucji obyczajowej. Jedyną rewolucją będzie cyfryzacja – podkreśla Labuda.

Nowa ustawa o cmentarzach będzie dostosowana do obecnych realiów

Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jeśli wejdzie w życie, zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947).

Rząd tłumaczy, że dotychczasowe brzmienie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz jej aktu wykonawczego – w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. poz. 202) – budziły liczne problemy wykonawcze oraz wątpliwości interpretacyjne przy ich stosowaniu. Poza tym wymagały doprecyzowania, na co wskazywały jednostki samorządu terytorialnego oraz samorząd lekarski występujące m.in. do ministra właściwego do spraw zdrowia z postulatem o uregulowanie kwestii spornych, oraz o uzupełnienie o rozwiązania merytoryczne odnośnie do niektórych, przestarzałych już przepisów. Nowe prawo ma być dostosowane do obecnych realiów.

Zobacz także:

Autor: Diana Ryściuk

Źródło: prawo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sergio Da Costa/Getty Images

podziel się:

Pozostałe wiadomości