Newsy

Program Czyste Powietrze Plus. Dotacja może wynieść nawet 79 tys. zł

Newsy

Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
tvn24.pl/portalsamorzadowy.pl
dym z komina, zanieczyszczanie powietrza

Uruchomienie programu Czyste Powietrze Plus zapowiedziała Minister Klimatu i Środowiska. W ten sposób rząd zamierza pomóc w wymianie pieców ogrzewających domy jednorodzinne. Co należy zrobić, by otrzymać dofinansowanie? Kiedy złożyć wniosek?

Program Czyste Powietrze Plus – na czym polega i kiedy będzie można składać wnioski?

Program Czyste Powietrze Plus powstał, aby poprawić jakość powietrza w Polsce. W tym celu konieczna jest eliminacja największego źródła smogu, czyli domowych pieców na paliwa stałe. Na fundusz zostanie przeznaczonych prawie 2 mld zł. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że jeżeli środki zostaną wyczerpane, przekazane zostaną kolejne. Maksymalna kwota dotacji to 79 tys. złotych. Wnioski można składać od 15 lipca.

Ekologiczne rozwiązania

Elektrośmieci to nie są zwykłe śmieci
Elektrośmieci to nie są zwykłe śmieci Dzień Dobry TVN
wideo 2/4

Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca, zwanego kopciuchem, oraz na ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie. Jest to wypłata pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych. Oznacza to, że z wyprzedzeniem będzie można otrzymać do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Jak poinformowała minister Anna Moskwa, „po zakończeniu prac, w "przyspieszonej ścieżce" beneficjent otrzyma drugą część kwoty, jaką przeznaczył na zadanie realizowane w ramach programu”.

Program Czyste Powietrze pPus – co zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wniosku o dotację (szczegółowe informacje o wniosku niżej) oraz umowy z wykonawcą na przeprowadzenie prac remontowych. Można zawrzeć do trzech umów z wykonawcami. Mogą być dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawcy będą mieli 10 dni roboczych.

Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto. Wszystko zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

Program Czyste Powietrze Plus – jak złożyć wniosek?

Dokumenty będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD). Wnioski będzie można podpisać elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w ten sposób należy wydrukować formularz, podpisać ręcznie i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Sam formularz wniosku o dofinansowanie zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z niego.

Rozpatrzenie wniosku powinno trwać nie dłużej niż 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy prac remontowych, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji - jako część jego wynagrodzenia.

Po zakończeniu prac właściciel domu jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu.

Zobacz także:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: tvn24.pl/portalsamorzadowy.pl

Źródło zdjęcia głównego: Thomas Durka/Getty Images

Pozostałe wiadomości