Matura z języka obcego nowożytnego. Kiedy się odbędzie i jakie zadania będą musieli rozwiązać maturzyści?

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
cke.gov.pl
Maturalny stres
Maturalny stresDzień Dobry TVN
wideo 2/7

Najczęściej wybieranym na maturze językiem obcym nowożytnym jest angielski. Jednak nie jest on jedynym do wyboru. Kiedy odbywają się matury z języka obcego i jakie zadania pojawią się na egzaminie?

Z jakich języków obcych można pisać maturę?

Przystępujący do egzaminu maturalnego ma do wyboru jeden z 6 języków obcych nowożytnych. Są to:

 • angielski,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • niemiecki,
 • rosyjski,
 • włoski.

Kiedy odbywają matury z języka obcego w 2023 roku?

Egzaminy maturalne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym odbywać się będą:

 • 5 maja 2023 r. (piątek) godzina 9:00 - język angielski
 • 5 maja 2023 r. (piątek) godzina 14:00 - język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

Egzaminy maturalne z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym odbywać się będą:

 • 8 maja 2023 r. (poniedziałek) godzina 14:00 – język hiszpański
 • 9 maja 2023 r. (wtorek) godzina 9:00 – język angielski
 • 10 maja 2023 r. (środa) godzina 14:00 – język niemiecki
 • 11 maja 2023 r. (czwartek) godzina 14:00 – język rosyjski
 • 12 maja 2023 r. (piątek) godzina 14:00 – język francuski
 • 18 maja 2023 r. (czwartek) godzina 14:00 – język włoski

Pełny harmonogram matur sprawdzisz tutaj: Matury 2023 - harmonogram. Daty i terminy egzaminów

Jakie zadania pojawią się na maturze z języka obcego nowożytnego?

W części pisemnej maturzyści będą musieli rozwiązać zadania z rozumienia ze słuchu (2 teksty dwukrotnie odtwarzane na sali egzaminacyjnej). W tej części znajdą się zadania z: wyborem wielokrotnym i dobieraniem, teksty z lukami oraz odpowiedzi na pytania. Łącznie 15 zadań, za które można zdobyć 25% maksymalnego wyniku.

Kolejną częścią jest rozumienie tekstów pisanych. Na maturze mogą pojawić się teksty oryginalne lub adaptowane na poziomie podstawowym lub oryginalne lub w minimalnym stopniu adaptowane na poziomie rozszerzonym. Łączna długość tekstów to 1200-1450 wyrazów na poziomie podstawowym i 1600-1800 na poziomie rozszerzonym. Będzie 20 zadań na poziomie podstawowym i 18 na rozszerzonym. Będzie można zdobyć odpowiednio 33% i 30% punktów z całego egzaminu.

Pojawią się również zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Możliwe są poniższe typy zadań:

 • zadanie z lukami,
 • transformacje,
 • słowotwórstwo,
 • tłumaczenie,
 • gramatykalizacja,
 • set leksykalny.

Na poziomie podstawowym będzie to 13 zadań i 22% punktów do zdobycia, a na poziomie rozszerzonym 14 zadań i 23% punktów do zdobycia.

Ostatnim zadaniem będzie wypowiedź pisemna. Na poziomie podstawowym będzie to napisanie tekstu użytkowego na podany temat bez możliwości jego wyboru, z limitem słów od 100 do 150 wyrazów. Do zdobycia jest 20% punktów. Na poziomie rozszerzonym zdający będą mogli wybrać jeden z dwóch tematów w zakresie tekstu argumentacyjnego, a limit słów wyniesie od 200 do 250 wyrazów. Do zdobycia jest 22% punktów całości egzaminu.

Maturzyści na napisanie matury będą mieli 150 minut. Aby zdać egzamin dojrzałości, muszą zdobyć minimum 30%.

Matura ustna z języka obcego 2023

Podczas egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego przystępujący będzie miał następujące zadania:

 • rozmowa wstępna - około 2 minut (nie podlega ocenie)
 • zadanie 1: rozmowa z odgrywaniem ról - około 4 minut (punktacja 0-6)
 • zadanie 2: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania - około 3 minut (punktacja 0-6)
 • zadanie 3: wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na da pytania - około 5 minut (punktacja 0-6)

Każda wypowiedź oceniana jest zgodnie z następującymi kryteriami:

 • sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów)
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
 • wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
 • płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

Matura 2023 z języka obcego nowożytnego - zakres materiału

Pełny zakres materiału z pozostałych języków obcych można sprawdzić poniżej:

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: cke.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: sengchoy/Getty Images

Pozostałe wiadomości