Styl Życia

Purim – kiedy i dlaczego obchodzone jest żydowskie Święto Losów?

Purim

photovs/Getty Images

Styl Życia

Purim – kiedy i dlaczego obchodzone jest żydowskie Święto Losów?

Purim

photovs/Getty Images

Purim uważane jest za jedno z najbardziej radosnych świąt obchodzonych przez Żydów. Nie można się temu dziwić, gdyż upamiętnia dzielny czyn królowej Estery. Udało jej się ocalić perskich Żydów od niechybnej śmierci, która czekała ich w wyniku uknutej przez królewskiego urzędnika spisku.

Co takiego zrobiła królowa, aby uratować swój lud? Wskazuje się, że swoją dobrocią i szczerością przekonała króla, aby odstąpił od wydania rozkazu zabicia poddanych żydowskiego pochodzenia. Miało to miejsce 15. dnia miesiąca adar. Jak dzisiaj obchodzone jest to święto? Kiedy dokładnie przypada?

Święto Purim – kiedy dokładnie się je obchodzi?

Purim to święto ruchome. Przypada zazwyczaj w lutym lub marcu, które to miesiące są odpowiednikiem żydowskiego adar. W Izraelu obchodzi się je dokładnie 15. dnia tego miesiąca. Natomiast w diasporze świętowane jest przez dwa dni – 14. i 15. dnia adar. W 2019 roku Purim wypadało od wieczora 20 marca do wieczora 21 marca. Natomiast w 2020 roku będzie świętowane od wieczora 9 marca do wieczora 10 marca.

Purim – co to jest? Dlaczego się je obchodzi?

Odpowiadając na pytanie, co to jest Purim, warto podkreślić, że święto to jest ściśle związane z jedną z ciekawszych postaci biblijnych. Mianowicie Purim odnosi się do wydarzeń opisanych w Księdze Estery. Estera była królową perską, żoną króla Achaszwerosza. Aby wyjaśnić, o co dokładnie chodzi, trzeba się cofnąć do czasów, gdy wspomniany król poszukiwał dla siebie nowej, wiernej i oddanej żony. W tym celu z całego królestwa perskiego sprowadzono najpiękniejsze kobiety, a wśród nich młodą Żydówkę Esterę, bratanicę jednego z wyższych urzędników królewskich. To właśnie ona została nową królową. Jednak w Persji podejmowano knowania, aby zniszczyć naród żydowski mieszkający na jej terenie. Głównym inicjatorem tych represji był najwyższy urzędnik w ówczesnej Persji – Haman. Był to człowiek pełen pychy i pogardy dla innych. Podstępem udało mu się wymusić na królu wydanie rozkazu zabicia wszystkich Żydów.

Królowa chcąc ochronić swój naród, podjęła działania, które miały na celu uratowanie ludności od zagłady. Przed rozmową z mężem pościła przez trzy dni. Następnie została urządzona wielka uczta, w czasie której zostały odkryte wszystkie intrygi Hamana. Urzędnik oraz jego potomstwo zostali skazani na śmierć, a rozkaz zabicia Żydów cofnięto.

Żydowskie Święto Losów – jak się je obchodzi?

Dla upamiętnienia postu, na jaki zdecydowała się królowa Estera przed rozmową z królem, w dniu poprzedzającym Purim obowiązuje post. W wigilię tego święta odczytywane są w synagogach również zapiski z Księgi Estery, które opisują tak ważne dla narodu żydowskiego wydarzenia. W czasie wymawiania imienia najwyższego urzędnika Hamana zebrani wywołują hałas przy pomocy kołatek (nazywana się je gragerami). Ma to na celu niejako zagłuszenie jego imienia, gdyż był on niegodziwcem, a imiona takich osób powinny być zapomniane i wymazane z kart historii.

Żydowskie Święto Losów zaliczane jest do bardzo radosnych świąt, w czasie którego można pozwolić sobie na nieco więcej niż zwykle. Nie ma w tym dniu także postów ani nie wyznacza się publicznej żałoby. Często organizowane są maskarady, huczne uczty i zabawy dla najmłodszych. Wszystko ma radosny, karnawałowy charakter. Odbywają się także sztuki teatralne, które są szczególnym rodzajem dramatu stworzonego na potrzeby święta Purim. Nazywa się je purimszpilami. Obecnie opowiadają różnorodne historie z Biblii. Wcześniej nawiązywały jedynie do wydarzeń opisanych w Księdze Estery. Odnosząc się do radosnego charakteru Święta Losów, sztuki te mają bardzo często żartobliwy wydźwięk.

Obowiązkowym elementem obchodów jest uczta, podczas której podaje się świąteczne potrawy. Pojawia się na niej również alkohol, zazwyczaj wino. Można je spożywać w większych ilościach, do momentu, aż pojęcia dobra i zła zacierają się między sobą. W czasie wieczerzy bardzo często podaje się trójkątne ciastka, które nazywane są uszami Hamana. Uczta purimowa ma nawiązywać do sutej wieczerzy, w czasie której królowa Estera uratowała od zagłady perskich Żydów.

W tym czasie odbywają się nie tylko spotkania z rodziną, lecz także ze znajomymi. Często dawane są prezenty oraz jałmużny. Zwyczajowo zarówno prezenty, jak i datki powinny być większe niż te, które daje się przy innych okazjach. Dzieci w tym dniu natomiast otrzymują słodycze i drobne pieniądze.

Warto wspomnieć, że w niektórych gminach żydowskich, gdzie nastąpiły ważne dla nich wydarzenia, o charakterze podobnym do tych opisanych w Księdze Estery, ustanowiono własne święta. Nazywa się je „specjalnym Purimem” i obchodzi jedynie w danej, lokalnej społeczności.

Zobacz też:

Zobacz wideo: Obchody święta Chanuka w Berlinie. Pierwszą świecę zapalił minister zdrowia Niemiec

Co sądzisz o tym artykule?
57
6
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0