Styl Życia

Pola Lednickie. Tu czekają na zesłanie Ducha Świętego