Terapia behawioralna - w czym może pomóc i do kogo jest skierowana?

GettyImages-922709458.jpg
GettyImages-922709458.jpg
Ten rodzaj terapii jest zalecany osobom, które mają problemy natury emocjonalnej i negatywnie reagują na bieżące bodźce zewnętrzne. Pomaga wygasić trudne, szkodliwe lub negatywne zachowanie.

Terapie behawioralne

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna - dla kogo?

Ten rodzaj terapii zalecany jest tym osobom, które mają problem natury emocjonalnej i w sposób negatywny reagują na przykre czy nieprzyjemne dla nich bodźce.

Terapia behawioralna skutecznie pomaga w leczeniu nerwicy, depresji, lęków, różnych fobii, a także stresu pourazowego. Świetnie sprawdzi się jako pomoc w nauce radzenia sobie ze stresem. Niektóre techniki terapii behawioralnej sprawdzą się jako wsparcie w wyjściu z nałogów. Również prokrastynacja (problem z wiecznym odkładaniem „na potem”) może być problemem do przepracowania na terapii behawioralnej .

Program terapii behawioralnej znajdzie zastosowanie także w wychowaniu i kształtowaniu pozytywnych postaw u dzieci. Pomoże wygasić negatywne reakcje, takie jak wybuchy złości czy agresji. Terapie behawioralne są stosowane u dzieci z diagnozą ADHD, autyzmu czy rozmaitych zaburzeń rozwojowych.

Terapia behawioralna - na czym polega?

Terapia behawioralna polega na zmianie nieprawidłowych zachowań człowieka. Opiera się na założeniu, że człowiek przez całe życie uczy się nowych rzeczy oraz jest w stanie kształtować swoje zachowanie. Dzięki temu, przy pomocy odpowiednich technik i metod, można zmniejszyć zachowania niepożądane oraz rozwinąć pożądane umiejętności czy reakcje.

Techniki stosowane w podejściu terapii behawioralnej to m.in. trening relaksacji, systematyczna desensytyzacja, technika awersyjna, trening asertywności czy wzmacnianie.

Terapia behawioralna dzieci

W psychologii behawioralnej w centrum uwagi jest zachowanie dziecka. Przy pomocy odpowiednich narzędzi i technik terapia ma na celu modyfikowanie problematycznych zachowań oraz nauczenie dziecka pożądanych reakcji. Rodzic lub terapeuta skupia się na obserwacji zachowań, ich przyczyn oraz następstw.

Terapia behawioralna dzieci nastawiona jest na wzmacnianie pozytywnych zachowań. Aby stwierdzić, czy dana metoda jest skuteczna, należy ją stosować przez 2 tygodnie. Behawioryzm polega na nauczeniu dziecka odpowiedniego zachowania w zamian tego, które jest niepożądane.

Terapeuci behawioralni radzą, aby unikać wzmacniania negatywnych zachowań - przykre komentarze, zezłoszczenie się na dziecko czy tyrady na temat przewinienia nic nie dają. W ten sposób mały człowiek uczy się, że to złe zachowanie skutkuje „nagrodą” w postaci uwagi i zainteresowania rodzica. Aby dziecko nie szukało negatywnej uwagi, należy wzmacniać tylko te zachowania, które są pozytywne. W tym celu należy jak najczęściej nagradzać i chwalić dziecko, poświęcać mu dużo uwagi i ignorować zachowanie niewłaściwe . To pozytywna terapia behawioralna .

W terapii behawioralnej kluczowe jest ustalenie zasad i konsekwencja w ich przestrzeganiu. Bardzo ważna jest metoda małych kroczków, tak aby kolejne zasady wprowadzać stopniowo i powoli, dając czas na oswojenie i przyswojenie ich, i w ten sposób uczyć dziecko ich przestrzegania.

opierają się na założeniu, że wszelkie niepożądane zachowania zostały wyuczone - odpowiednimi metodami można więc ten proces odwrócić. Skupia się na zachowaniu człowieka „tu i teraz” i jego naturalnej reakcji na otaczające go bodźce. inaczej określana jest jako modyfikacja zachowania - ma na celu redukcję zachowań niewłaściwych czy szkodliwych oraz wzmocnienie reakcji pozytywnych. Opiera się na zasadzie behawioryzmu - uczeniu się dzięki warunkowaniu.

Zobacz film: Rodzina walczy o dzieci. Źródło: Dzień Dobry TVN

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Terapia behawioralna jest często stosowana u dzieci z autyzmem . Uważana jest za jedną z bardziej skutecznych metod. Zalecana jest jako metoda wczesnej interwencji - u małych dzieci, które nie ukończyły 3. roku życia. Celem terapii behawioralnej u dzieci z autyzmem jest przede wszystkim nauczenie dziecka samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i pomoc w łatwiejszym dostosowaniu się do zmiennych warunków.

Dialektyczna terapia behawioralna

Ten rodzaj terapii wyrósł na bazie tradycyjnej terapii poznawczo-behawioralnej. Stosuje się ją głównie u pacjentów z dużą impulsywnością i chwiejnością emocjonalną. Skupia się przede wszystkim na wygaszaniu i redukcji zachowań, które utrudniają i obniżają jakość życia pacjenta.

Kognitywna terapia behawioralna

Obecnie techniki behawioralne wiąże się coraz częściej z podejściem poznawczym - kognitywnym - dlatego mówi się nie o „czystej” psychoterapii behawioralnej, lecz o nurcie behawioralno-poznawczym. Odwołują się one do nie tylko do zachowań, lecz także do przekonań na własny temat. Kognitywna terapia behawioralna zakłada, że przekonania i wzorce myślowe mają duży wpływ na nasze zachowanie. CBT, czyli terapia poznawczo-behawioralna ma na celu zmianę postawy i w ten sposób - zmianę zachowania.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

podziel się:

Pozostałe wiadomości