Psychoza alkoholowa - jak leczyć? Objawy i czas trwania

Mężczyźni biją się w barze.
Fot. South_agency/ Getty Images
Psychoza alkoholowa pojawia się u osób, które nadużywają alkoholu. Jest to poważne zaburzenie psychiczne, które przebiega wraz z halucynacjami i urojeniami. Dość często pojawia się dopiero po zaprzestaniu picia lub po zmniejszeniu dawki. Leczenie psychozy alkoholowej wymaga hospitalizacji.

Choroba alkoholowa to psychiczny i fizyczny przymus spożywania dużej ilości alkoholu. W Polsce liczba osób uzależnionych wynosi około 5 procent społeczeństwa powyżej 15. roku życia. Alkoholizm niesie za sobą trwałe, negatywne skutki dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jednym z powikłań są psychozy alkoholowe , do których zaliczają się: Zespół Wernickego-Korsakowa, Zespół Otella i halucynoza alkoholowa. Leczenie jest długotrwałe i trudne.

Co to jest psychoza alkoholowa?

Psychoza alkoholowa to choroba psychiczna występująca z różnego rodzaju objawami psychotycznymi. Powstaje w wyniku długotrwałego nadużywania alkoholu. Może występować zarówno w okresie picia, jak i trzeźwości. Pierwsze symptomy pojawiają się zwykle w momencie odstawienia alkoholu lub po zmniejszeniu jego dawki. Są na tyle intensywne i uciążliwe, że uniemożliwiają choremu prawidłowe codzienne funkcjonowanie. Objawy psychozy alkoholowej różnią się w zależności od jej rodzaju. Wyodrębnia się jednak kilka wspólnych cech:

· zaburzenia świadomości;

· utrata orientacji w czasie i miejscu;

· zaburzenia myślenia i spostrzegania;

· objawy psychotyczne: omamy słuchowe lub wzrokowe;

· pogorszenie sprawności umysłowej;

· zaburzenia nastroju;

· problemy ze snem i apetytem;

· brak wglądu w chorobę - pacjent uważa się za zdrowego.

Uważa się, że przyczyna psychozy alkoholowej to zaburzenie neuroprzekaźnictwa w mózgu wywołane długotrwałym, toksycznym działaniem alkoholu na struktury ośrodkowego układu nerwowego.

Psychoza alkoholowa - ile trwa?

Czas trwania psychozy alkoholowej zależy od jej rodzaju. Ostra psychoza alkoholowa zwykle nie trwa dłużej niż kilka dni. Jej objawy ustępują całkowicie, jednak mogą nawracać po kolejnych epizodach długotrwałego picia. W przypadku innych zaburzeń dolegliwości mogą utrzymywać się przez bardzo długi czas, nawet w okresach trzeźwości. Chorzy wymagają stałego przyjmowania środków farmakologicznych. Rokowania w niektórych typach psychoz alkoholowych nie są pomyślne z powodu nieodwracalnych zmian w mózgu. Nie u wszystkich osób dochodzi do ustąpienia objawów psychotycznych i wyleczenia.

Psychoza alkoholowa - jak leczyć?

Każdy przypadek wystąpienia objawów psychotycznych u osób uzależnionych od alkoholu wymaga hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym. Podstawą leczenia psychoz alkoholowych jest wyjście z uzależnienia i całkowite zaprzestanie picia. Jest to warunek konieczny do osiągnięcia powodzenia terapii oraz zapobiegania nawrotom i zaostrzeniom zaburzeń. Chory poza wsparciem psychoterapeutycznym wymaga leczenia środkami farmakologicznymi. Zwykle stosuje się leki z grupy neuroleptyków (przeciwpsychotycznych). W okresie remisji pacjenci mogą leczyć się ambulatoryjnie. Wymagane są jednak regularne wizyty w poradni psychiatrycznej, przyjmowanie zaleconych leków i abstynencja.

Psychozy alkoholowe - rodzaje

1. Zespół Wernickego-Korsakowa Inna nazwa to psychoza Korsakowa lub alkoholowy zespół amnestyczny. Osoba uzależniona od alkoholu częściowo lub całkowicie traci zdolność do zapamiętywania. Pacjent zaprzecza temu, że jest chory, a luki w pamięci zapełnia konfabulacjami (nieprawdziwymi informacjami). Często pojawia się utrata poczucia czasu i miejsca, a niekiedy także omamy słuchowe i wzrokowe. Poza objawami psychicznymi choremu doskwierają bóle i drętwienie kończyn oraz problemy z chodzeniem. Po zaprzestaniu spożywania alkoholu choroba cofa się na pewien czas, jednak obniżone zdolności poznawcze i umysłowe pozostają. Leczenie polega na uzupełnianiu niedoborów witaminy B, jednak rokowanie nie jest pomyślne.

2. Zespół Otella (paranoja alkoholowa) Psychoza alkoholowa, która polega na występowaniu urojeń dotyczących niewierności małżeńskiej. Występuje głównie u mężczyzn. Są oni przekonani o tym, że zostali zdradzeni i nieustannie szukają dowodu na potwierdzenie swoich przypuszczeń. Partnerka może udowadniać i uzasadniać swoją wierność, a także przedstawiać fakty, jednak nie mają one znaczenia dla osoby chorej. Niekiedy dochodzi także do aktów agresji, prześladowania, podsłuchiwania i śledzenia kobiety, a nawet zabójstwa.

3. Przewlekła halucynoza alkoholowa Jest to zaburzenie, w którym pojawiają się omamy przy jednoczesnym całkowitym zachowaniu świadomości. Najczęściej są to halucynacje słuchowe. Osoba chora słyszy głosy, które ją osądzają, wzbudzają w niej wyrzuty sumienia i poczucie winy, a także straszą i obrażają. Są one obecne przez cały dzień i dotyczą nawet sytuacji niezwiązanych z alkoholem.

Zobacz film: "Alkohol wyłącza myślenie"

Zobacz film: ''Alkohol wyłącza myślenie''. Źródło: Dzień Dobry TVN

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

podziel się:

Pozostałe wiadomości