Design thinking, czyli metody twórczego rozwiązywania problemów

mężczyzna
Design Thinking – co to jest myślenie projektowe?
Źródło: Erik Von Weber/Getty Images
Design thinking narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Najkrócej można powiedzieć, że jest to metoda twórczego rozwiązywania problemów. Jej podstawą są specyficzne, niestandardowe metody pracy, które mają pobudzić kreatywność.

Magdalena Chorzewska o depresji

Magdalena Chorzewska o depresji
Magdalena Chorzewska o depresji
Magdalena Chorzewska o samobójstwach
Magdalena Chorzewska o samobójstwach
Magdalena Chorzewska o przepracowaniu dzieciństwa
Magdalena Chorzewska o przepracowaniu dzieciństwa

Efektem zastosowania myślenia projektowego są innowacyjne rozwiązania problemów. Bardzo ważną zaletą design thinking jest możliwość spojrzenia na dany problem z wielu punktów widzenia, m.in. potencjalnego klienta czy też z perspektywy zysku ekonomicznego.

Design thinking – co to jest? Na czym polega ta metoda?

Design thinking bardzo szybko zyskał popularność, która dotarła również do Polski. Ogólnie przyjąć można, że design thinking odnosi się do procesów strategicznych, poznawczych i praktycznych, dzięki którym nowe idee, pomysły czy produkty opracowywane są przez zespoły zajmujące się rozwiązaniem danego problemu. Głównym celem myślenia projektowego jest zdiagnozowanie prawdziwych potrzeb odbiorców w celu stworzenia nowych produktów, rozwiązania problemów czy sposobów efektywnego świadczenia usług. Pierwotnie metodę tę mieli wykorzystywać projektanci poszukujący nowych rozwiązań w obszarze techniki. Szybko okazało się, że jest ona uniwersalna i można zastosować ją praktycznie w każdym obszarze życia, tam, gdzie pojawiają się trudne do rozwiązania problemy. Design thinking jest metodą, której nie da zastosować się indywidualnie, wymaga ona udziału całego zespołu ludzi. Proces tworzenia nowych pomysłów będzie tym skuteczniejszy, im bardziej różnorodna będzie grupa do tego powołana. Dzięki temu gwarantujemy sobie bardziej zróżnicowane spojrzenie na dany problem.

Pięć etapów design thinking

Idea design thinking podzielona jest na 5 głównych etapów. Pierwszym z nich jest empatia. Design thinking oparty jest na założeniu, że problemy dotyczą ludzi, więc ich rozwiązania mają być użyteczne dla określonych grup. Aby rozwiązanie było skuteczne, trzeba dobrze poznać potrzeby grupy docelowej. Stąd empatia jest punktem wyjścia w design thinking.

Kolejnym krokiem tej metody jest dokładne, precyzyjne określenie problemu. Nie można go zdefiniować zbyt wąsko, ponieważ wtedy ograniczymy nasze pole manewru. Natomiast zbyt szerokie określenie problemu spowoduje, że pomysły mogą być zbyt odległe od właściwego problemu. Tylko precyzyjne zdiagnozowanie spraw wymagających rozwiązania umożliwia osiągniecie sukcesu.

Trzecim etapem będzie faza tworzenia pomysłów. Działanie to jest bardzo zbliżone do dobrze znanej burzy mózgów. Pomysły te oczywiście muszą bezpośrednio odnosić się do zdefiniowanego problemu. Podstawową zasadą jest niekrytykowanie pomysłów innych osób, ani też trzymanie się kurczowo własnych idei. Faza ta zakończyć się musi wybraniem najlepszego zdaniem zespołu pomysłu, który stanowić ma rozwiązanie problemu. Ważne jest, aby pomysł ten wybrać w procesie dyskusji całej grupy.

Faza prototypów to moment, w którym wygenerowane pomysły zaczynają przyjmować realne kształty. Co istotne – prototypy te nie mogą być nazbyt skomplikowane, aby osoby uczestniczące w tym procesie czerpały z niego dużo przyjemności. Tylko w takim przypadku kreatywność uczestników projektu zostanie w pełni wykorzystana. Najlepszymi materiałami do pracy na tym etapie będą kartony, papier czy brystol.

I wreszcie faza testów. Aby stwierdzić, czy wypracowany prototyp jest skuteczny, trzeba poddać go testom w naturalnym środowisku. Należy sprawdzić, czy wypracowane rozwiązanie jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem. Tylko w ten sposób będzie można zidentyfikować ewentualne błędy, które skorygować trzeba na bieżąco w czasie testowania. Testy trwać muszą do momentu, w którym efekt będzie satysfakcjonujący zarówno dla odbiorców, jak i nas, autorów rozwiązania. Może też okazać się, że prototyp jest kompletnym nieporozumieniem i wtedy musimy cofnąć się do wcześniejszej fazy, tworzenia prototypu.

Design thinking – gdzie można stosować?

Design thinking to uniwersalna metoda projektowania, można ją w praktyce stosować przy rozwiązywaniu każdego rodzaju problemów, bez względu na branżę. Jest ona w praktyce niezbędna w sytuacji, kiedy do rozwiązania problemu potrzebujemy świeżego spojrzenia. Bez zastosowania metody i przejścia wszystkich etapów działania może być trudno spojrzeć na problem z innej perspektywy. Oczywiście design thinking nie jest cudownym środkiem – nie zawsze zapewni znalezienie idealnego rozwiązania. Natomiast na pewno pozwoli na stworzenie pewnych standardów innowacyjnego rozwiązywania problemów w organizacji. Ogromną zaletą design thinking jest elastyczność. Metoda wskazuje jedynie ogólny zakres i propozycję działań, natomiast pozostawia pełne pole do zastosowania własnych narzędzi.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady. 

Zobacz także:

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Erik Von Weber/Getty Images

podziel się:

Pozostałe wiadomości