Czym są choroby psychiczne? Definicja, rodzaje, objawy i leczenie

kobieta z depresja siedzaca w korytarzu placze
Witthaya Prasongsin / Getty Images
Choroby psychiczne dotyczą około czterech milionów dorosłych Polaków i cztery miliony dzieci i młodzieży. Rozwój cywilizacji przyczynia się do rozwoju medycyny, ale niestety także do powstawania chorób psychicznych, o których kilkadziesiąt lat temu nie mieliśmy jeszcze pojęcia.

Lista chorób psychicznych wciąż się wydłuża. Jak rozpoznać zaburzenie psychiczne, jakie są objawy choroby psychicznej oraz rodzaje chorób psychicznych?

Choroba psychiczna - definicja i rodzaje

Nie od dziś wiadomo, że stan chorobowy może objąć nie tylko ciało, ale także i psychikę człowieka. Choroba psychiczna to zaburzenie funkcjonowania czynności psychicznych, prowadzące do cierpienia i utrudnienia w pełnieniu ról społecznych. NIe ma sztywnych ram w określaniu chorób i zaburzeń psychicznych, a każde odbiegnięcie od normy należy rozpatrywać u każdego pacjenta indywidualnie. Najczęstsza choroba psychiczna w społeczeństwie to depresja, szacuje się, że cierpi na nią 2-4% ogólnoświatowej populacji. Specjalistami, którzy zajmują się diagnozowaniem i leczeniem chorych psychicznie są lekarze psychiatrzy, psychologowie oraz psychoterapeuci.

Istnieje kilka klasyfikacji chorób psychicznych, które są aktualnie stosowane przez fachowców. Do diagnozy używa się głównie Międzynarodową Klasyfikację Chorób ICD-10 oraz DSM 5.

Choroba psychiczna - rodzaje:

· zaburzenia psychiczne organiczne związane ze zmianami w mózgu

· uzależnienia np. od substancji psychoaktywnych takich jak alkohol lub nikotyna

· schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii

· zaburzenia nastroju (afektywne) takie jak depresja i choroba afektywna dwubiegunowa

· upośledzenia umysłowe - niepełnosprawności intelektualne różnego stopnia

· zaburzenia nerwicowe - fobie, zespół lęku uogólnionego

· zaburzenia behawioralne dotyczące problemów z odżywianiem się (bulimia, anoreksja).

Można tu także wymienić najdziwniejsze choroby psychiczne czy też rzadkie choroby psychiczne takie jak: zespół Munchhausena, zespół Munchhausena by proxy czy choroby dysocjacyjne takie jak fuga lub zespół Cotarda.

Choroby psychiczne - jak rozpoznać? Objawy

Rozpoznanie choroby psychicznej nie jest łatwe. Objawy występujące w chorobie mogą również pojawiać się chwilowo u ludzi zdrowych. Ważne jest nasilenie objawu, czas jego trwania oraz obserwowanie zmiany zachowania osoby, u której podejrzewamy zaburzenia psychiczne. Należy również wziąć pod uwagę cechy charakteru i osobowości. Zaniepokoić powinno nas nadmierne wycofanie, utrata zainteresowań, drastyczna zmiana zachowania lub nastroju. W zależności od rodzaju zaburzeń, wyróżniamy różne objawy. Choroba psychiczna z urojeniami i omamami , których często osoba chora psychicznie nie jest świadoma, to schizofrenia. Zaburzenia nastroju charakteryzują się pogłębieniem odczuwania emocji takich jak smutek, spowolnieniem ruchowym, brakiem odczuwania przyjemności, płaczliwością i utratą energii jak w depresji, a także nadmiernym pobudzeniem, bezsennością, gonitwą myśli i nieracjonalnymi zachowaniami. W skrajnych przypadkach zaburzenia te mogą doprowadzić do całkowitego zobojętnienia emocjonalnego. W nerwicach z kolei zaobserwujemy nasilone poczucie lęku w codziennych sytuacjach i pod wpływem określonych czynników zewnętrznych.

Podsumowując, objawy choroby psychicznej to:

· nieodporność na stres

· izolacja od świata zewnętrznego

· ostre wahania nastroju

· zapominanie zdarzeń

· zniekształcenie pamięci

· trudności w odnajdowaniu się w codziennych obowiązkach.

Choroby psychiczne u dzieci - rodzaje i objawy

Niektóre choroby, takie jak depresja czy schizofrenia, mogą dotknąć człowieka w każdym wieku. Wyróżniamy jednak szereg chorób, które są charakterystyczne dla wieku dziecięcego lub częściej w nim występują. Choroby psychiczne u dzieci - rodzaje :

· ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

· całościowe zaburzenia rozwoju - autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta

· zaburzenia zachowania

· zaburzenia tikowe

· zaburzenia przywiązania.

Objawy ujawniają się na różnych etapach rozwoju dziecka i mogą występować od wczesnych lat życia. Do najważniejszych, oprócz tych, które pokrywają się z objawami u dorosłych, zaliczamy problemy w kontaktach z rówieśnikami, opóźnienie w rozwoju psychicznym dziecka, trudności w nauce czy też niedostosowane zachowanie. Choroby psychiczne dzieci wymagają szczególnego zainteresowania i fachowej pomocy.

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy choroby psychiczne są dziedziczne ? Aktualnie prowadzone są badania, dzięki którym wykazano związek zachorowań z genami, między innymi w schizofrenii oraz chorobach związanych z zaburzeniami nastroju.

Bibliografia:

1) Jarema M. Psychiatria w praktyce Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i lekarzy innych specjalności, Warszawa, Medical Education, 2011

2) https://all-med.pl/2017/10/03/zaburzenia-psychiczne-polska-2017-infografika/

3) Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10

4) Pużyński S. (red.) Leksykon psychiatrii . Warszawa: PZWL, 1993

Zobacz film: Jak leczyć depresję? Źródło: Dzień Dobry TVN

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Jak i gdzie zmierzyć skład ciała?
Materiał promocyjny

Jak i gdzie zmierzyć skład ciała?