14 emerytura. Kwoty brutto i netto. Kto jest uprawniony i kiedy seniorzy otrzymają pieniądze?

Seniorka z portfelem w dłoni
Peter Dazeley/Getty Images
Źródło: The Image Bank RF
Zgodnie z ustawą uchwaloną na początku 2021 r., czternasta emerytura trafi jesienią do portfeli seniorów. Szacuje się, że dodatkowe pieniądze otrzyma ok. 9,1 mln osób. Kiedy środki zostaną wypłacone? Jakich kwot można się spodziewać?

Kiedy wypłata czternastej emerytury w 2021?

Wypłata tzw. czternastych emerytur trafi do klientów ZUS wraz ze świadczeniami listopadowymi. Rząd szacuje, że dodatkowe świadczenie otrzyma ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze. Szczegółowe kwoty poniżej.

ZUS wypłaca renty i emerytury w sześciu terminach: 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Czternasta emerytura w 2021. Kto jest uprawniony?

Tzw. czternastka przysługiwała będzie osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego.

Przyjęcie przez Sejm ustawy o tzw. czternastej emeryturze to bardzo dobra wiadomość dla polskich emerytów, których bezpieczeństwo finansowe jest niezwykle ważne – oceniła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Czternasta emerytura to ogromne wsparcie dla dużej grupy emerytów i rencistów – ma ona trafić do 9,1 mln osób – podkreśliła Maląg. Dodała, że koszt wypłaty świadczenia szacowany jest na 11,4 mld zł.

- Tutaj, w przeciwieństwie do trzynastej emerytury, występuje kryterium dochodowe 2900 zł brutto. Co ważne, stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę, a więc świadczenie będzie zmniejszane o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł – wyjaśniła minister, zwracając uwagę, że to "pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przekroczenie kryterium o kilka złotych wiązałoby się z pozbawieniem prawa do czternastej emerytury".

Waloryzacja i wypłaty czternastej emerytury

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu. To oznacza, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo, co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Maląg nawiązała również do przyjęcia przez Sejm nowelizacji ustawy w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Oznacza to – wyjaśniła szefowa MRiPS – że świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną od marca 2021 r. o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 50 zł.

- I tak najniższe świadczenia zostaną podwyższone odpowiednio do 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej oraz do 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – dodała.

Czternasta emerytura - jaka kwota brutto i netto?

Wysokość czternastej emerytury to 1250,88 zł brutto (tyle wynosi najniższa emerytura od 1 marca 2021 r.). To 1066,24 zł netto, czyli tzw. "na rękę". Kwotę tę dostaną osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych emerytur czternastka będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę”. Osoby, których świadczenie będzie równe lub wyższe 4150,88 zł brutto nie otrzymają czternastki.

Czternasta emerytura - dokładne wyliczenia

Po lewej stronie podano kwoty wypłacanych emerytur brutto, po prawej wysokość "czternastki" netto:

 • 2950 zł brutto emerytury - 981,88 zł 14. emerytury netto
  • 3000 zł brutto emerytury - 940,50 zł 14. emerytury netto
   • 3050 zł brutto emerytury - 900,13 zł 14. emerytury netto
    • 3100 zł brutto emerytury - 858,75 zł 14. emerytury netto
     • 3150 zł brutto emerytury - 818,38 zł 14. emerytury netto
      • 3200 zł brutto emerytury - 777 zł 14. emerytury netto
       • 3250 zł brutto emerytury - 736,63 zł 14. emerytury netto
        • 3300 zł brutto emerytury - 695,25 zł 14. emerytury netto
         • 3350 zł brutto emerytury - 654,88 zł 14. emerytury netto
          • 3400 zł brutto emerytury - 613,50 zł 14. emerytury netto
           • 3450 zł brutto emerytury - 573,13 zł 14. emerytury netto
            • 3500 zł brutto emerytury - 531,75 zł 14. emerytury netto
             • 3550 zł brutto emerytury - 491,38 zł 14. emerytury netto
              • 3600 zł brutto emerytury - 450 zł 14. emerytury netto
               • 3650 zł brutto emerytury - 409,63 zł 14. emerytury netto
                • 3700 zł brutto emerytury - 368,25 zł 14. emerytury netto
                 • 3750 zł brutto emerytury - 327,88 zł 14. emerytury netto
                  • 3800 zł brutto emerytury - 286,50 zł 14. emerytury netto
                   • 3850 zł brutto emerytury - 246,13 zł 14. emerytury netto
                    • 3900 zł brutto emerytury - 204,75 zł 14. emerytury netto
                     • 3950 zł brutto emerytury - 164,38 zł 14. emerytury netto
                      • 4000 zł brutto emerytury - 123 zł 14. emerytury netto
                       • 4050 zł brutto emerytury - 99,63 zł 14. emerytury netto
                        • 4100 zł brutto emerytury - 50,25 zł 14. emerytury netto.

                         Renty i emerytury w Polsce

                         Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto.

                         Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

                         Zobacz wideo: Senior pomaga seniorom

                         Zobacz też:

                         Autor: Jola Marat

                         Źródło: PAP

                         Źródło zdjęcia głównego: The Image Bank RF

                         podziel się:

                         Pozostałe wiadomości