Gorące tematy

Życzenia dla kapłanów – na Wielki Czwartek i inne okazje

Gorące tematy

Aktualizacja:
Życzenie dla kapłanów

Według Katechizmu Kościoła katolickiego sakrament kapłaństwa to otrzymanie łaski uświęcenia, która oznacza możliwość udzielania sakramentów innym. Wielki Czwartek jest dniem, w którym wspomina się ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Można wówczas wysyłać życzenia dla kapłanów na dalszą, udaną posługę.

Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że kapłan jest dla mszy świętej. Składanie ofiary mszy świętej to istota jego powołania. Tak, jak Jezus przyszedł, by złożyć z siebie ofiarę – kapłan jest po to, aby tę ofiarę uobecniać. „Dziękując Wam wszystkim, drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie, za Waszą posługę, życzę, abyśmy tak odnowieni stawali się dla tego świata znakiem nadziei i pokoju, których oczekuje od nas Pan” – życzył wszystkim kapłanom arcybiskup Wojciech Polak. Czy można wyobrazić sobie piękniejsze życzenia dla kapłanów z ust duchownego?

Życzenia dla kapłanów na Wielki Czwartek

Kapłaństwo jest jednym z siedmiu sakramentów świętych. Najczęściej udzielany jest on w seminariach duchownych, gdzie kształcą się alumni. Według przekazów Kościoła katolickiego przez sakrament kapłaństwa Bóg wyznacza i daje zdolność niesienia nowych zadań, które związane są ze wzmacnianiem i budowaniem wspólnoty. Nie jest to jedyna funkcja kapłana przekazywana podczas udzielania sakramentu. Kapłaństwo daje władzę i możliwość pośredniczenia między Bogiem a wiernymi. Życzenia dla kapłanów można składać w Wielki Czwartek, kiedy przypada dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Przesyłają je nie tylko bliscy, ministranci, czy dzieci przystępujące do sakramentów, ale również papież:

Życzenia dla kapłanów na Wielki Czwartek

„Dobrego kapłana poznaje się po tym, jak jest namaszczony jego lud. Namaszczenie olejkiem radości łatwo daje się rozpoznać. Na przykład, kiedy ludzie wychodząc ze mszy, mają oblicze człowieka, który otrzymał dobrą wiadomość. Nasi wierni lubią słuchać, kiedy głosimy Ewangelię z namaszczeniem, kiedy dociera ona do ich codziennego życia, aż po krańce rzeczywistości, kiedy oświeca sytuacje graniczne, peryferie, na których lud wiernych najbardziej jest narażony na ataki tych, którzy chcą ich ograbić z wiary”.

(papież Franciszek)

Zobacz też:

Życzenia wielkanocne - oficjalne, śmieszne i firmowe. Czego życzyć na Wielkanoc?

Wielkanoc w TVN. Co będzie można oglądać w święta wielkanocne w telewizji?

Wielkanoc w Polsce. Tradycje różnią się w zależności od regionu

Jak należy składać życzenia dla kapłanów?

Kapłan nie istnieje bez swych owieczek. Wierni nie zawsze uświadamiają sobie, jak wiele zawdzięczają swoim kapłanom, a Wielki Czwartek jest najlepszym momentem na tego rodzaju pogłębioną refleksję. Warto wtedy kierować ku księżom nie tylko swoje myśli, ale i przekazać odpowiednio przygotowane życzenia dla kapłanów, by jeszcze bardziej wzmacniać ducha wspólnoty i ich przekonanie do posługi. Wierni z okazji Dnia Kapłańskiego mogą składać życzenia dla kapłanów podczas odwiedzin w kościele czy dyżurów w zakrystii lub po odprawionej mszy świętej. Życzenia i słowa otuchy na pewno jeszcze bardziej wzmocnią więź między parafianami a sprawującym posługę duchownym.

Życzenia dla kapłanów na Dzień Kapłański

Naszemu kochanemu kapłanowi chcemy życzyć Bożej radości,

niech prowadzi Go w każdym dniu posługi,

a także wielu serc ludzkich pełnych życzliwości,

gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Niech dobry Bóg obdarza naszego księdza nieustannie łaską i pokojem.

Niechaj nie brakuje Mu entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy.

A Jezus Chrystus niech będzie dla niego zawsze źródłem niewyczerpanych darów,

aby całym życiem świadczył o swej przynależności do Boga.

Zobacz też: Mazurki Andrzeja Polana - bakaliowy, czekoladowy, pralinowy - przepisy wielkanocne >>>

Dlaczego warto składać życzenia dla kapłanów?

Tomasz z Akwinu, znawca religii i życia Jezusa, uważał, że to Chrystus był pierwszym kapłanem , który całą swoją wiedzę i posiadaną moc przekazywał uczniom i apostołom. Dziś podobne kompetencje posiadają diakoni, prezbiterzy oraz biskupi, którzy głoszą nauki Chrystusa. Co oznaczają te stopnie święceń kapłańskich? Każdemu przypisane są odpowiednie prawa i obowiązki. Diakoni udzielają chrztu, błogosławią małżonkom, prowadzą ceremonie pogrzebowe. Prezbiterzy mogą dodatkowo udzielać namaszczenia chorych, zaś biskupi – sakramentu bierzmowania. Powołanie kapłańskie nakazuje, by ksiądz całe swoje życie spędził w celibacie, czyli czystości zarówno w duchu, jak i na ciele. Wyświęcony na kapłana musi być przykładem dla innych ludzi i przez całe swoje życie kierować się przykazaniami wiary. Wydaje się więc, że życzenia dla kapłanów wobec takiego oddania wierze będą jak najbardziej na miejscu.

Życzenia dla kapłanów – przykłady

„Z okazji Dnia Kapłana,

życzę wszystkim kapłanom wiele wytrwałości w wykonywaniu posługi,

cierpliwości i umiejętności zachowania spokoju w chwilach zwątpienia,

dobrego serca, które swoim ciepłem pokrzepia dusze potrzebujących

oraz dużo właściwie dobranych słów, które niosą nadzieję dla wszystkich wiernych

pragnących być coraz bliżej naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Niech każdy dzień przybliża kapłanów do Pana Boga!”.

„Drodzy kapłani!

Bóg obdarzył nas wielką łaską, stawiając Was na naszej drodze.

Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas.

Życzymy Wam łask Bożych,

wytrwania na drodze, którą wybraliście,

entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny.

A szczególnie opieki Matki Bożej.

Szczęść Boże”.

Pozostałe wiadomości