Dom

Założenie księgi wieczystej. Dokumenty, czas trwania procedury

Dom

iStockphotojovan_epn/Getty Images

Sposób zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych regulują przepisy Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Księgi wieczyste są rejestrem urzędowym, który ma zapewnić bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami. Zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmują się sądy rejonowe. Księgę wieczystą mogą założyć: właściciel, państwowe jednostki organizacyjne i inni.

Księgi wieczyste zakładane są dla gruntów, budynków oraz lokali. Założenie księgi wymaga złożenia stosownego wniosku w sądzie rejonowym, w miejscowości właściwej dla danej nieruchomości czy lokalu. Dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 60 zł. Przed złożeniem wniosku trzeba zgromadzić niezbędne dokumenty. Księgę wieczystą można również założyć przez notariusza.

Więcej:

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Założenie księgi wieczystej wiąże się z koniecznością złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu KW-ZAL, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub ze strony sądu rejonowego. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, a także inne, określone jako powołanie tytułu własności nieruchomości: informacje zawarte w urzędowych rejestrach, umowy cywilnoprawne, umowy sprzedaży, darowizny, o zniesieniu współwłasności, wszelkie postanowienia i wyroki sądu, prawa do nieruchomości, akty nadania ziemi. Dodatkowo należy dołączyć wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw. Istotną kwestią jest wymienienie wszystkich uprawnionych, na rzecz których zostaje wpisana własność. Dokumenty do założenia księgi wieczystej można pozyskać z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, właściwego dla miejsca, gdzie znajduje się dana nieruchomość (wypis z rejestru, wyrys z mapy). Na dokumenty oczekuje się około 2 tygodni. Aby uzyskać potrzebne informacje, należy wnieść stosowną opłatę. Osoby starające się o wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy muszą pamiętać, że są one ważne przez okres 3 miesięcy. Informacje o stawkach za założenie księgi wieczystej znajdują się w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz.1398). Opłata za założenie księgi wieczystej wynosi 60 zł. Księgę wieczystą warto założyć dla każdej nieruchomości (gruntowej, lokalowej, budynkowej), a także dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Kto może założyć księgę wieczystą?

Wniosek o założenie księgi wieczystej może złożyć przede wszystkim właściciel nieruchomości. Prawo takie przysługuje również właściwej państwowej jednostce organizacyjnej, a także osobie, która ma prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wniosek może złożyć wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które ma zostać wpisane do księgi, i osoba, której przysługuje służebność czy też hipoteka. Każda z tych osób ma obowiązek złożenia wniosku na stosownym formularzu, dokumentów będących załącznikami oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Ile trwa założenie księgi wieczystej? Zazwyczaj trwa to około miesiąca, ponieważ nie ma ustawowego czasu na założenie księgi. Zdarza się jednak, że wydziały ksiąg wieczystych są obłożone, okres oczekiwania wydłuża się więc nawet do kilku miesięcy. Warto monitorować sytuację na bieżąco, dowiadując się na miejscu, jak wygląda sprawa złożonego wniosku.

Gdzie założyć księgę wieczystą?

Najczęściej księgę wieczystą zakłada się osobiście w sądzie rejonowym, można jednak udać się w tym celu do notariusza, któremu należy dostarczyć jedynie wszystkie niezbędne dokumenty. Notariusz przygotowuje wniosek i składa go w sądzie. Wszystkie czynności wykonuje w imieniu petenta, który musi się jednak liczyć z nieco wyższą opłatą za usługę prawną. Maksymalne stawki opłat notarialnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., nr 148, poz. 1564). Założenie księgi wieczystej nie jest obowiązkowe, ale dobrze jest ją mieć, ponieważ znacznie ułatwia prowadzenie spraw związanych z nieruchomością i zapewnia bezpieczeństwo obrotu daną nieruchomością. Nabycie nieruchomości, która nie ma księgi, pozbawia nabywcę tzw. rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zasada ta mówi, że jeśli występują rozbieżności między wpisem w KW a stanem faktycznym, treść księgi rozstrzyga na korzyść nabywcy.

Jeśli księga wieczysta istnieje, każdy nowy właściciel musi zadbać o wprowadzenie zmian, czyli jak najszybciej zgłosić wpis do KW, aby stan faktyczny zgadzał się ze stanem opisanym w księdze wieczystej. Warto zadbać o założenie księgi wieczystej, jeśli wcześniej taka nie istniała.

Autor: Filip Yak

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości