Styl życia

Długi po krewnych. Jak funkcjonuje prawo spadkowe i co robić w przypadku niechcianego spadku?

Styl życia

Aktualizacja:

Według prawa za spadek po zmarłym uznaje się zarówno jego majątek, jak i długi. W pierwszej kolejności przypada on małżonkowi i dzieciom spadkodawcy. W przypadku, w którym odrzucą spadek, przechodzi na dalszych zstępnych, czyli chociażby na wnuki nawet, jeśli są małoletnie. Jakie kroki należy wówczas podjąć i czym jest tak zwane dobrodziejstwo inwentarza wyjaśniła adwokat Eliza Kuna.

W sytuacji, w której zmarły pozostawił po sobie długi, przez 6 miesięcy od otwarcia testamentu mamy czas na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Okres ten jest wznawiany w przypadku każdego kolejnego spadkobiercy i liczony jest od momentu, w którym poprzedni krewny zrzekł się dóbr dziedzicznych.

Małoletni spadkobiercy

Zgodnie z ustawą prawo do dziedziczenia, w tym także długów, mają osoby małoletnie, a nawet dzieci, które w chwili otwarcia spadku są już poczęte, ale jeszcze się nie urodziły.

Mało kto ma świadomość, że małoletnie dzieci mogą dziedziczyć długi – zauważyła adwokat Eliza Kuna.

Z tego powodu dochodzi często do sytuacji, w których rodzice odrzucają spadek, a zapominają zrobić to samo w imieniu swoich małoletnich dzieci, które dziedziczą go wówczas z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że za długi odpowiada się tylko do wysokości aktywów spadku.

Odrzucenie spadku

W przypadku, w którym kolejny spadkobierca jest niepełnoletni, jego rodzice muszą uzyskać zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie przez niego spadku. Gdy to nastąpi rodzice mają 6 miesięcy na odrzucenie spadku przed notariuszem w imieniu małoletniego.

Podatek od spadku w Polsce – co należy wiedzieć?

Podatek od spadku muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek w drodze postępowania spadkowego. Podatek należy zapłacić, jeśli wartość przejętego majątku przekracza kwotę wolną od podatku. Obowiązek zapłaty podatku powstaje w momencie, kiedy uprawomocni się postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku bądź nastąpi zarejestrowanie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Podatek od spadku i darowizn jest regulowany ustawą z 1983 roku, która określa przedmiot opodatkowania.

Istnieją trzy różne grupy podatkowe osób (spadkobierców), decydujące o kwocie wolnej od podatku w danym przypadku. Są one następujące:

  • w przypadku grupy I spadkobierców kwota wolna wartości spadku od podatku wynosi 9637 zł,
  • w przypadku grupy II spadkobierców kwota wolna wartości spadku od podatku wynosi 7276 zł,
  • w przypadku grupy I spadkobierców kwota wolna wartości spadku od podatku wynosi 4902 zł.

Do grupy I spadkobierców zalicza się małżonków, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki oraz rodzeństwo i teściów spadkodawcy, w drugiej grupie podatkowej znajdują się zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, rodzeństwo małżonków, a trzecią grupę stanowią pozostali nabywcy spadku.

Ile wynosi podatek od spadku?

Wiele spadkobierców zastanawia się, jak obliczyć podatek od spadku . Dla wielu spadkobierców nie jest to prostym zadaniem. Przed wyjaśnieniem mechanizmu tego wyliczenia należy zauważyć, że wartość podatku od spadku jest uzależniona zawsze od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze spadkodawcą. W zależności od usytuowania osoby w jednej z trzech grup podatkowych obliczana jest wysokość podatku.

W pierwszej grupie podatkowej teściowie i zięć są zobowiązani do zapłaty podatku od spadku (zwolnienie dotyczy wszystkich innych osób z tej grupy) – od wartości spadku należy odjąć kwotę wolną, czyli 9637 zł. W przypadku, gdy ta wartość jest mniejsza niż zero, to nie trzeba płacić podatku i nie dokonywane jest żadne zgłoszenie. Jeżeli powstała kwota jest niższa niż 10278 zł, to podatek wynosi 3%, jeśli zaś majątek przekracza 20556 zł, to płaci się 822,20 zł i 7 % nadwyżki ponad kwotę 20556 zł.

W drugiej grupie podatkowej wysokość podatku wynosi 7%, gdy wartość spadku nie przekracza 10278 zł, 719 zł i 9% nadwyżki powyżej 10278 zł, ale do kwoty 20556 zł oraz 1644,50 zł i 12% nadwyżki powyżej kwoty 20556 zł.

Grupa podatkowa trzecia to kwota wolna w wysokość 4902 zł. Podatek wynosi 12% od kwoty spadku 10278 zł, 1233 zł oraz 16% nadwyżki, gdy wartość spadku wynosi od 10278 do 20556 zł. Najwyższy podatek spadkowy to 20% powyżej 20556 zł i 2977 zł.

Przykład: zięć otrzymał 25000 zł w spadku od swojej teściowej w formie zapisu gotówki. Aby obliczyć, jaki podatek od spadku powinien on zapłacić jako spadkobierca , trzeba ustalić, do której grupy podatkowej spadkobierców należy (w tym przypadku: I grupa), a kolejno od kwoty spadkowej odjąć kwotę wolną od podatku dla tej grupy podatkowej, co da 15363 zł. Należy następnie ustalić wartość nadwyżki ponad kwotę 10278 zł, co wynosi 5085 zł. W ostatnim kroku trzeba zsumować 308,30 zł i 5% z kwoty 5085 zł. Z wyliczenia tego wynika, że zięć-spadkobierca w analizowanym stanie faktycznym będzie musiał od otrzymanego spadku 25000 zł gotówki, zapłacić w Urzędzie Skarbowym 562,55 zł z tytułu podatku od spadku.

Jak zapłacić podatek od spadku?

Po pierwsze, należy zgłosić ten fakt w ciągu 6 miesięcy od stwierdzenia nabycia spadku, we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym. Ważne, aby wypełnić w prawidłowy sposób formularz, który jest do pobrania w urzędzie i na stronach internetowych. Istotne jest także właściwe miejsce złożenia oświadczenia. Przykładowo, jeżeli spadkodawca mieszkał w Krakowie i tam pozostawił nieruchomość, a spadkobierca mieszka w Łodzi, to zgłoszenie należy złożyć w Krakowie. Następnie w kasie Urzędu Skarbowego albo na wskazany rachunek wpłaca się należny podatek.

Podatek od spadku z USA – czy trzeba płacić go podwójnie?

Wielu obywateli polskich wyjechało do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy. Zdarzają się sytuacje, że takie osoby przed śmiercią zapisują swój majątek bliskim w Polsce. Tzw. podatek od spadku „po wujku” z Ameryki jest skomplikowaną sprawą. Spadkobierca w takiej sytuacji będzie musiał zapłacić podatek od spadku podwójnie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, gdyż kraje te nie mają podpisanych stosowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek, który jest opłacony w Stanach Zjednoczonych, pomniejsza podstawę opodatkowania w Polsce.

Zobacz też:

Wybory Miss World – wspólnie wybierzmy kreację dla Polki

21-latka urodziła dziecko na autostradzie!

Pełen ZUS od umowy zlecenie? Od kiedy? Ile pieniędzy stracimy na pełnym ozusowaniu?

Pozostałe wiadomości