Finanse i Praca

Program Mama 4 plus. Kto może skorzystać ze świadczenia?

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Katarzyna
Oleksik
Źródło:
gazeta.pl/ZUS
pieniądze

Mama 4 plus to świadczenie skierowane do osób, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci i ze względu na opiekę nad nimi nie mogą pracować lub zostały zmuszone do rezygnacji. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Jak złożyć wniosek, żeby dostać dofinansowanie?

Mama 4 plus. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Świadczenie rodzicielskie Mama 4 plus wypłacane jest tym kobietom, które przekroczyły 60 lat, wychowały co najmniej czwórkę i ze względu na czas poświęcony pociechom nie wypracowały sobie emerytury. Program działa od 2019 roku, a pieniądze wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Świadczenie skierowane jest przede wszystkim do osób w trudnej sytuacji materialnej, które żyją na granicy ubóstwa.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze. Porady ekspertów

Nowe świadczenie opiekuńcze od 2022 roku
Nowe świadczenie opiekuńcze od 2022 rokuDzień Dobry TVN
wideo 2/5

Mało kto wie, że o dodatkowe środki przysługują także panom. Jednak, aby uzyskać pieniądze mężczyzna musi mieć ukończone 65 lat.

Mama 4 plus. Ile wynosi świadczenie?

Osoba, która otrzymuje środki w ramach programu Mama 4 plus, ma obowiązek zgłosić do ZUS-u każdą zmianę w swojej sytuacji materialnej, np. uzyskanie innego świadczenia (także zagranicznego), podjęcie pracy czy posiadanie gospodarstwa rolnego. Ma to bowiem wpływ na prawo do pobierania świadczenia i jego wysokość.

Wysokość świadczenia jest równa emeryturze minimalnej. W marcu 2022 roku wzrosła ona do 1 338,44 złotych. Z szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że ze świadczenia korzysta ok. 56 tysięcy osób, w ogromnej większości są to kobiety.

Mama 4 plus - jak złożyć wniosek i dostać dofinansowanie?

Aby uzyskać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, konieczne jest wypełnienie wniosku ze strony www.zus.pl lub formularza dostępnego w każdej jednostce ZUS. Wniosek ten można pobrać stąd, a oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej stąd. Oba pisma niezbędne są do przyznania dofinansowania z programu Mama 4+. Ponadto potrzebne będą dokumenty, takie jak:

  • Informację o numerach PESEL dzieci
  • Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej
  • Zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego
  • Orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem
  • Inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia
  • od 1 stycznia 2022 r. do wniosku należy złożyć dodatkowo oświadczenie w sprawie świadczenie pielęgnacyjnego.

Wniosek można złożyć w placówce ZUS, wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Dokumenty można składać nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków, które wymagane są do przyznania świadczenia. Po rozpatrzeniu wniosku przez Prezesa ZUS możliwe jest odwołanie się poprzez wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy (w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji) lub skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (za pośrednictwem Prezesa ZUS w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji).

Zobacz także:

Autor:Katarzyna Oleksik

Źródło: gazeta.pl/ZUS

Źródło zdjęcia głównego: MarekUsz/Getty Images

Pozostałe wiadomości