Pomoc Ukrainie

20 czerwca - Światowy Dzień Uchodźcy

Pomoc Ukrainie

Autor:
Patrycja
Sibilska
Źródło:
UNHCR
Uchodźcy, dzieci w kolejce
Mohammad Bashir Aldaher/Getty ImagesŚwiatowy Dzień Uchodźcy

Każdego roku 20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ideą towarzyszącą obchodom tego dnia jest pamięć o ludziach, którzy z powodu wojen, prześladowań i przemocy musieli opuścić swój kraj.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • kiedy przypadają obchody Światowego Dnia Uchodźcy,
 • kim jest uchodźca,
 • jaka jest historia święta,
 • jaka jest aktualna sytuacja uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Wojna w Ukrainie

Ewakuacja dzieci z Charkowa
Ewakuacja dzieci z Charkowa Dzień Dobry TVN
wideo 2/16

Obchody Światowego Dnia Uchodźcy - kiedy przypadają

Światowy Dzień Uchodźcy (ang. World Refugee Day), corocznie obchodzony na świecie 20 czerwca, ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 4 grudnia 2000 roku. W ponad stu krajach odbywają się uroczystości, organizowane są wydarzenia kulturalne, konferencje oraz spotkania edukacyjne. Mają one na celu zrozumienie potrzeb uchodźców na całym świecie. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Uchodźcy odbywają się w szczególnych okolicznościach spowodowanych trwającym w Ukrainie konfliktem zbrojnym oraz pandemią koronawirusa.

Kim jest uchodźca

Jak podaje Konwencja Genewska z 1951 roku, uchodźcami są obcokrajowcy, którzy na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej zmuszeni byli opuścić kraj pochodzenia oraz którzy z powodu tych obaw nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony swojego kraju.

Światowy Dzień Uchodźcy - historia święta

Daty ustanowienia i obchodów święta nie są przypadkowe. W 2001 roku przypadała 50. rocznica uchwalenia Konwencji na temat Statusu Uchodźców. W tym samym czasie Organizacja Jedności Afrykańskiej poparła inicjatywę, by Dzień Uchodźcy przypadał w tym samym dniu, co Dzień Uchodźców Afrykańskich, czyli właśnie 20 czerwca. Tym samym od 2001 roku data ta uznana jest za Światowy Dzień Uchodźcy.

Działaniami skoncentrowanymi na ochronie praw uchodźców, szczególnie w zakresie wsparcia w zapewnieniu im azylu i repatriacji, zajmuje się UNHCR - agenda Narodów Zjednoczonych, istniejąca od 1950 roku. Siedziba urzędu mieści się w Genewie w Szwajcarii, a funkcję Wysokiego Komisarza sprawuje od 2016 roku włoski dyplomata Filippo Grandi.

Każdego roku Światowy Dzień Uchodźcy ma swoje motto. Tegoroczne to: „Ktokolwiek, cokolwiek, kiedykolwiek. Każdy ma prawo szukać bezpieczeństwa”. Obchody mają na celu edukować w zakresie praw uchodźców oraz poszanowania ich godności bez względu na miejsce urodzenia, pochodzenie, rasę czy religię.

Fakty na temat problemu uchodźczego:

 • w ciągu ostatniej dekady przynajmniej 100 milionów osób zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów w poszukiwaniu schronienia w innych częściach swojego kraju lub poza jego granicami,
 • w tym samym okresie liczba przymusowo przemieszczonych osób wzrosła prawie dwukrotnie – z 41 milionów do 79,5 miliona,
 • 80 procent wysiedlonych znajduje się w krajach dotkniętych głodem, wiele z nich dodatkowo mierzy się z zagrożeniem klimatycznym i klęskami żywiołowymi,
 • ponad trzy czwarte populacji uchodźców jest w sytuacji nadmiernie przedłużającego się wysiedlenia,
 • 85 procent uchodźców przebywa w krajach rozwijających się,
 • pięć państw jest źródłem dwóch trzecich całej populacji uchodźczej na świecie. To Syria, Wenezuela, Afganistan, Sudan Południowy i Mjanma,
 • Global Trends obejmuje także 5,6 mln palestyńskich uchodźców, którzy korzystają z pomocy Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie,
 • wśród populacji wewnętrznie przemieszczonych dwie trzecie mieszka na obszarach miejskich lub podmiejskich.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała najszybszy z największych kryzysów przymusowych przemieszczeń od czasów wojny. Ta sytuacja między innymi przyczyniła się do przekroczenia dramatycznej liczby uchodźców, która wynosi już ponad 100 milionów. Taka ilość ludzi pozwoliłaby na stworzenie 14., co do zaludnienia, kraju na świecie.

W Polsce aktualnie przebywa ponad 1,1 miliona uchodźców z Ukrainy. W stolicy zamieszkało około 200 tys. obywateli Ukrainy, w kwietniu ta liczba dochodziła do 300 tys. Coraz częściej obserwowane są jednak powroty uchodźców. Przesiedleńcy, którzy zdecydowali się pozostać w naszym kraju, to najczęściej młode kobiety i matki z dziećmi, które na terenie Polski mają często bliskich znajomych i rodzinę.

Dane Unii Metropolii Polskich wskazują, że aktualnie najwięcej obywateli Ukrainy mieszka w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku i Rzeszowie. Polski numer PESEL otrzymało już 1,2 mln uchodźców z Ukrainy. Jego nadanie ułatwia poruszanie się w polskim systemie prawnym, na rynku pracy oraz pobieranie świadczeń, np. 500 plus.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

 • 30 lat doświadczenia
 • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
 • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
 • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Patrycja Sibilska

Źródło: UNHCR

Źródło zdjęcia głównego: Mohammad Bashir Aldaher/Getty Images

Pozostałe wiadomości