Skrzynka zaufania w sprawie mobbingu w łódzkiej filmówce. "Posłuży do wypracowywania nowych zasad funkcjonowania naszej szkoły"

Aktualizacja:
Łódzka filmówka

Doświadczenia związane z zastraszaniem, prześladowaniem, agresją lub innymi nieprawidłowościami na terenie Szkoły Filmowej w Łodzi - opisy tych sytuacji można wysłać mailem. Uczelnia uruchomiła w tym celu specjalną skrzynkę zaufania. To efekt oskarżeń o nadużycia i przemoc stosowaną przez wykładowców wobec studentów, które upubliczniła absolwentka szkoły Anna Paliga.

Skrzynka zaufania w łódzkiej szkole filmowej

Szkoła Filmowa w Łodzi uruchomiła mailową skrzynkę zaufania, na którą studenci, absolwenci a także wykładowcy i pracownicy uczelni mogą wysyłać opisy swoich doświadczeń związanych z zastraszaniem, prześladowaniem, agresją lub innymi formami nadużywania władzy. Można je nadsyłać pod adres: bezpieczni@filmschool.lodz.pl. Jak zapewniono, bez zgody zgłaszających nie zostaną ujawnione żadne dane osobowe.
Dla osób, którzy nie chcą lub nie są jeszcze gotowe ujawniać swoich danych, dostępny jest także specjalny, anonimowy formularz. Za jego pomocą można w całkowicie bezpieczny sposób udokumentować swoje doświadczenia związane z nieprawidłowościami, do których mogło dochodzić w murach szkoły.
- To narzędzie, które posłuży do wypracowywania nowych zasad funkcjonowania Naszej Szkoły. Dostęp do odpowiedzi z formularza posiada wyłącznie Pani Monika Żelazowska – Pełnomocniczka Rektorki ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Przewodnicząca Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej. Poniższe zgłoszenie nie oznacza automatycznego wszczęcia procedury – poinformowała łódzka filmówka.

Szkoła Filmowa w Łodzi uruchomiła mailową skrzynkę zaufania

Działania szkoły to efekt oskarżeń o nadużycia i przemoc stosowaną wobec studentów przez wykładowców. Upubliczniła je aktorka Anna Paliga. Absolwentka łódzkiej "Filmówki" opisała przypadki stosowania przez pedagogów uczelni przemocy w stosunku do studentów. Aktorka z nazwiska wymieniła wykładowców, w tym byłego rektora uczelni Mariusza Grzegorzka, którzy podczas pracy z przyszłymi aktorami mieli dopuszczać się aktów przemocy słownej i fizycznej; ich zachowania miały być tolerowane przez ówczesne władze uczelni.
We wtorek aktorka spotkała się powołaną przez szkołę Komisją Antymobbingową i Antydyskryminacyjną. Po wysłuchaniu Paligi komisja planuje przeprowadzenie rozmów wyjaśniających z każdym nauczycielem akademickim, wobec którego wysunięte zostały oskarżenia. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w poniedziałek 29 marca.
- Zmiana to proces. Proces to czas. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na opracowanie wniosków z tego formularza. Chcemy działać mądrze, a nie szybko – czytamy w formularzu.
Koniec fuksówki w Krakowie. Zobacz wideo:
Zobacz też:
Autor: Luiza Bebłot
Źródło: PAP
Pozostałe wiadomości