Newsy

Światowy Dzień Zwierząt - to dziś!

Newsy

foka macha

Światowy Dzień Zwierząt obchodzimy 4 października, w dzień Świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Święto to zostało ustanowione w 1931 r. na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października.

Światowy Dzień Zwierząt ma na celu zwrócenie uwagi na problemy gatunków zagrożonych wyginięciem gatunków i zachęcenie do wspierania i ochrony zwierząt. W ciągu ostatnich 150 lat czterokrotnie zwiększyło się tempo wymierania ptaków i ssaków. Na skutek działalności człowieka zwierzęta tracą swoje naturalne siedliska. Emisja zanieczyszczeń, nielegalny handel stanowią największy problem w ochronie zagrożonych gatunków.

W Polsce po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w 1993 roku. Organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, edukują w zakresie konieczności sterylizacji bezdomnych psów i kotów. Poruszane są problemy związane z traktowaniem zwierząt przez człowieka - znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach oraz nielegalne hodowle psów.

Podczas Światowego Tygodnia Zwierząt Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zachęca do adoptowania zwierząt. W schroniskach organizowane są Dni Otwartych Drzwi.

>>> Zobacz też:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor: Bernadetta Jeleń

Pozostałe wiadomości