Newsy

Egzamin ósmoklasisty nie jest obowiązkowy dla każdego. Kto nie musi do niego podchodzić?

Newsy

Aktualizacja:
Autor:
Dagmara
Olszewska/Teofila Siewko
Źródło:
Ustawa o systemie oświaty/gov.pl
Nastolatek na egzaminie zastanawia się nad odpowiedzią.
Photodisc, Tom Merton/Getty ImagesEgzamin ósmoklasisty

Koniec szkoły podstawowej to dla dzieci nie tylko zakończenie pewnego etapu edukacji. To również zetknięcie się po raz pierwszy z poważnym, państwowym egzaminem. Jednak nie każdy uczeń musi zmierzyć się z testem. Wyjaśniamy, kto nie musi przystępować do egzaminu ósmoklasisty.

Czy egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy? 

Nie bez powodu egzamin ósmoklasisty jest nazywany małą maturą. Uczniowie mają obowiązek przystąpić do sprawdzianu wiedzy z trzech przedmiotów - języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. Co istotne, z różnych względów został wycofany minimalny próg zdawalności. Oznacza to, że egzaminu nie można nie zdać. Punktacja jednak będzie istotna przy składaniu podań do szkół ponadpodstawowych.

Szkoła

Uczniowie o zmianach w edukacji
Uczniowie o zmianach w edukacjiDzień Dobry TVN
wideo 2/5

Egzamin ósmoklasisty 2022

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się 23 maja. Do tej pory przystąpienie do sprawdzianu było obowiązkowe. W przypadku absencji lub niewystarczającej ilości punktów uczniowie nie mogli kontynuować edukacji. Nie otrzymywali również zaświadczenia o wykształceniu na poziomie podstawowym. 

Kto nie musi pisać egzaminu ósmoklasisty? 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że nie każdy uczeń będzie musiał przystępować do egzaminu. Świadectwo ukończenia szkoły bez podejścia do sprawdzianu będą mogły otrzymać dzieci, które uczęszczają do placówek specjalnych. Oczywiście, każdy, komu będzie zależało na sprawdzeniu swoich umiejętności, będzie miał możliwość przystąpienia do testu. 

Z egzaminu ósmoklasisty można być zwolnionym w dwóch przypadkach - zdobycia tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W obu tych sytuacjach można uzyskać promocję do kolejnej klasy bez konieczności pisania egzaminu.

Zgodnie z Art. 44zw. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być zwolnieni z pisania egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców. Musi być on pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ponadto podopieczni, którzy posiadają "orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym", są zwolnieni z egzaminu.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim zwolnieni są z pisania egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, z którego uzyskali tytuł. Mówi o tym Art. 44zx. Ustawy o systemie oświaty. 

Pełen wykaz olimpiad, które pozwalają na zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty, znajdziesz tutaj:

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty

Zobacz także:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Dagmara Olszewska/Teofila Siewko

Źródło: Ustawa o systemie oświaty/gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tom Merton/Getty Images

Pozostałe wiadomości