Newsy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony. Komu przysługuje?

Newsy

Maskot/Getty Images

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa w marcu 2020 roku. Prawo do jego pobierania było przedłużane kilka razy, ostatnio do 6 czerwca 2021 roku. Teraz rząd zdecydował, że rodzice nadal mogą je otrzymywać. Sprawdź, do kiedy i na jakich zasadach przysługuje świadczenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono w marcu ubiegłego roku na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy dotychczasowych przepisów prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje do 6 czerwca 2021 roku.

Jednak, jak przekazała minister rodziny Marlena Maląg, Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostaje wydłużone do 25 czerwca 2021 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - kiedy przysługuje

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu do 25 czerwca prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy nie będzie możliwości zapewnienia przez placówkę opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Będzie ono przysługiwało, tak jak do tej pory, w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 placówek zapewniających opiekę – czyli w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.

- Kwestia opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna dla rodziców i opiekunów, jesteśmy tego świadomi, stąd decyzja o kolejnym wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy placówka tej opieki nie zapewnia - podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje

Szefowa resortu rodziny dodała, że zasiłek ten będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach.

Mogą się o niego starać rodzice dzieci w wieku do lat 8; ubezpieczeni rodzice dzieci niepełnosprawnych do 16 lat lub do 18 lat – jeśli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub do 24 lat – jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do zasiłku przysługuje także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Pandemiczny chaos rodzicielski – jak z niego wyjść? Zobacz wideo:

Zobacz też:

Zmiany w obostrzeniach. Zwiększone limity osób na weselach i w transporcie zbiorowym. Co jeszcze się zmieni?

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w sieci? "Kontrola czy zakazywanie są mało skuteczne"

Poczta Polska ostrzega przed oszustwem na opłatę celną. "Grozi to utratą pieniędzy z kont bankowych"

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości