Gorące tematy

Urlopy rodzicielskie według nowej dyrektywy. "Świat idzie w kierunku work-life balance"

Gorące tematy

Autor:
Patrycja
Sibilska
Nadchodzą ważne zmiany w urlopach

Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym to ogromne wyzwanie, szczególnie dla rodziców i opiekunów. Dyrektywa work-life balance została stworzona z myślą o nich. Jakie przywileje pracownicze daje ona rodzicom i kiedy będą mogli z nich skorzystać?

Czym jest dyrektywa work-life balance i kiedy wejdzie w życie?

Dyrektywa work-life balance została uchwalona w 2019 r. przez Parlament Europejski i Radę. Jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w społeczeństwie i związaną z nimi potrzebę lepszego godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

- Mamy poł roku, żeby wprowadzić, do 2 sierpnia i zaimplementować przepisy, które będą zwiększały urlop rodzicielski. Także wymiar urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 41 tygodni, a teraz wynosi 32 lub 34 dla matki lub ojca. Natomiast trzeba pamiętać, że to będzie nieprzenoszalne dodatkowe 9 tygodni. Czyli, jeżeli matka wykorzysta przykładowo 32 tygodni, to tylko ojciec będzie mógł wykorzystać 9 tygodni - wyjaśnia nowe zasady radca prawny, Przemysław Ligęzowski.

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

Urlopy, które dziś przysługują rodzicom i opiekunom

Obecnie Kodeks Pracy oferuje rodzicom cztery rodzaje urlopów:

  • macierzyński - przysługuje matce oraz ojcu, ale w takim zakresie, w jakim nie wykorzystała go matka. Wymiar urlopu zależy od liczby narodzonych dzieci (przy jednym porodzie) i może wynosić od 20 tygodni (jedno dziecko) do 37 tygodni po urodzeniu pięciu lub większej liczby dzieci;
  • rodzicielski - przysługuje matce i ojcu łącznie, zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie: do 32 tygodni po urodzeniu jednego dziecka oraz do 34 tygodni po urodzeniu dwójki lub więcej;
  • wychowawczy - wynosi łącznie do 36 miesięcy; może być wykorzystywany przez oboje rodziców jednocześnie i podzielony na maksymalnie 5 części;
  • ojcowski - może być wykorzystany wyłącznie przez ojca do ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Wymiar tego urlopu wynosi 2 tygodnie i może zostać wykorzystany w dwóch tygodniowych częściach lub jednorazowo.

Jakie dodatkowe zmiany do Kodeksu Pracy wprowadzi dyrektywa?

Przemysław Ligęzowki omówił także kwestię innych zmian, jakie wprowadza dyrektywa work-life balance. - Będzie wprowadzone zwiększenie limitu do 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Będzie również możliwość wzięcia zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej. Czyli jeżeli mamy jakiś wypadek, chorobę w rodzinie, to będziemy mogli wziąć albo 2 dni, albo 16 godzin, nie tylko na dziecko, ale na np. krewnego (...). Przy czym tutaj należy pamiętać, że wynagrodzenie będzie wynosić 50 proc. - powiedział gość Dzień Dobry TVN.

Celem work-life balance jest zapewnienie realizacji zasady równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami oraz zachęcanie do równiejszego podziału obowiązków opiekuńczych między nimi. Ponadto jej przepisy mają zapewnić zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy i rozszerzenie korzystania przez mężczyzn z urlopów rodzinnych czy elastycznej organizacji pracy.

Dyrektywa mówi m.in. o możliwości skrócenia godzin pracy, elastycznych godzinach pracy i dopasowaniu miejsca pracy dla wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci do 8. roku życia.

Co dzieje się w przypadku niewykorzystanych przez ojców urlopów? - One przepadają - powiedział prawnik.

Dyrektywa obejmuje wszystkich pracowników związanych umową o pracę lub pozostających w innym stosunku pracy określonym przez prawo.

Nie oglądałeś Dzień Dobry TVN na antenie? Pełne odcinki znajdziesz w serwisie Player.

Zobacz także:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Patrycja Sibilska

Źródło zdjęcia głównego: Dzień Dobry TVN

Tagi:
Prowadzący:
Tagi:
Prowadzący:
Pozostałe wiadomości