Gorące tematy

Apel polskich psychologów o możliwość udzielenia pomocy uchodźcom. "Życie i godność człowieka są najważniejszymi wartościami"

Gorące tematy

Autor:
Diana
Ryściuk
Getty ImagesMasum Yildiz/EyeEm/Getty Images

Polscy psycholodzy zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego o możliwość udzielania wsparcia psychologicznego ludziom, którzy koczują obecnie na granicy z Białorusią. Podkreślają, że sytuacja, w jakiej znajdują się obecnie uchodźcy, może prowadzić do radykalizacji ich zachowań i pogłębić panujący kryzys.

Polscy psycholodzy chcą pomóc uchodźcom

Specjaliści zajmujący się psychologią w Polsce postanowili napisać list otwarty do premiera, w którym uzasadniają konieczność wsparcia uchodźców, którzy utknęli na polsko-białoruskiej granicy. Podkreślają, że udzielenie im specjalistycznej pomocy oraz zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb jest konieczne i może zapobiec konfliktom. Te mogą się nasilać, jeśli ludzie wołający o pomoc nadal będą ignorowani przez państwo, w którym szukają schronienia.

Sygnatariuszami listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów są:

  • Rada Naukowa Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Zarząd Polskiej Federacji Psychoterapii.

Autorzy listu podkreślają, że chodzi im o obecność w Usnarzu Górnym cudzoziemców "pragnących uzyskać ochronę międzynarodową w Polsce".

Wielu z nich choruje, a jednostki Straży Granicznej i innych służb uniemożliwiają przekazanie im żywności, wody, udzielenie wsparcia prawnego i opieki medycznej. Brakuje im też dostępu do podstawowego wsparcia psychologicznego. Życie i godność człowieka są najważniejszymi wartościami w naszej kulturze, dlatego pomoc grupie osób, o których piszemy, to fundamentalny obowiązek moralny nas wszystkich

Skutki nieudzielania pomocy

Psycholodzy powołują się na badania naukowe, które udowadniają, że złe warunki pojawiające się nagle w życiu osób uciekających z miejsc ogarniętych wojną, są jedną z podstawowych przyczyn występowania wśród nich poważnych zaburzeń i chorób psychicznych. Są to między innymi:

  • zaburzenia stresu pourazowego (PTSD),
  • depresja,
  • zaburzenia lękowe.

Często występują również próby samobójcze.

Wszystko to powoduje, że cudzoziemcy i ich dzieci powinni otrzymać pełne wsparcie psychologiczne od kraju, w którym ubiegają się o uzyskanie statusu uchodźcy. Dlatego też nalegamy, by jak najszybciej zapewnić cudzoziemcom przebywającym na pograniczu polsko-białoruskim nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, ale także pełną opiekę psychologiczną

Powołując się na liczne badania, specjaliści podkreślają również, że "doświadczenie wykluczenia i złe traktowanie przez kraj docelowy sprzyjają radykalizacji imigrantów oraz ich dzieci. Pomoc w przystosowaniu się do nowej kultury i dobre warunki bytowe pełnią zaś istotną rolę w zapobieganiu radykalizacji. Poprawa traktowania cudzoziemców na pograniczu polsko-białoruskim nie zagrażałaby bezpieczeństwu Polski czy Białorusi, a wręcz przeciwnie – zwiększyłaby bezpieczeństwo".

Kryzysu uchodźczego ciąg dalszy

Od 2014 roku przez Europę przetaczają się fale największej masowej migracji od czasów drugiej wojny światowej. Nieudzielanie ludziom należytej pomocy to problem nie tylko Polski. Państwa się odgradzają i przerzucają odpowiedzialnością. Uchodźcy z Syrii, Iraku, Afganistanu i wielu innych miejsc, wielokrotnie koczowali przy dworcach czy granicach. Niejednokrotnie, zwykle zmuszeni kryzysową sytuacją, dopuszczali się m.in. kradzieży, co wywołuje niechęć, a nawet wrogość sporej części lokalnych społeczności. Wówczas całe grupy ludzi w potrzebie sprowadza się do "elementów niebezpiecznych". O zmianę podejścia do uchodźców apelowało do władz Unii Europejskiej w styczniu 2021 ponad stu europejskich psychologów.

"Z perspektywy psychologii obecny sposób traktowania uchodźców docierających do granic Europy ma negatywne konsekwencje dla wszystkich – dla uchodźców, dla bezpieczeństwa Europy oraz dla europejskiego systemu politycznego". W liście zawarli wezwanie do przyjęcia nowej, bardziej ludzkiej strategii w rozwiązywaniu problemów związanych z migracją do Europy.

Polscy specjaliści w swoim apelu wzywają przedstawicieli państwowych władz do szybkiego rozwiązania panującego kryzysu "poprzez umożliwienie osobom uwięzionym na granicy naszego państwa wszczęcie procedury o nadanie statusu uchodźcy oraz o zapewnienie im w tym okresie godnych warunków bytowych na terenie Polski". Apelują także o wspólną, europejską politykę uchodźczą, w której człowiek i jego prawa będą na pierwszym miejscu. Aby to było możliwe, konieczna jest solidarność. Zadeklarowali również gotowość do osobistego udzielania pomocy psychologicznej osobom w kryzysie uchodźczym.

Jasmin Merdan/Getty Images
Getty Images

Zobacz także:

Zobacz wideo: "Atmosfera jest ciężka." Stan wyjątkowy oczami mieszkańców przygranicznych miejscowości

Autor:Diana Ryściuk

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

Pozostałe wiadomości