Psychologia

Co to jest lojalność?

Psychologia

Autor:
Adrian
Adamczyk
zakochani

Lojalność to pojęcie, które posiada różne znaczenia w zależności od branży lub dziedziny. Możemy mówić o lojalności w związkach partnerskich, lojalności wobec pracodawcy lub też o lojalności konsumenckiej. Słownik PWN definiuje lojalność jako uczciwość i rzetelność, ale także jako przywiązanie i zaangażowanie. Czym jest lojalność?

Wyjaśnienie słowa lojalność jest dosyć trudne, jednak w zależności od sytuacji ludzie zwykle czują, czy zachowali się uczciwie w stosunku do innych ludzi oraz czy rzeczywiście są przywiązani do firmy lub danego produktu.

Co to jest lojalność?

Co to znaczy lojalność? We współczesnym rozumieniu tego słowa lojalność nie oznacza tylko zachowań zgodnych z prawem, ale też uczciwych i respektujących pewne niepisane zasady. Sporo mówi się o lojalności w związku, która ma ogromne znaczenie dla rozwoju relacji. Na zasadzie lojalności opiera szczerość oraz wierność. Dla pracodawców spore znaczenie ma lojalność pracowników, czyli utożsamianie się z celami przedsiębiorstwa, misją i wizją firmy. Z kolei dla producentów najważniejsza jest lojalność konsumencka, czyli stały nawyk kupowania konkretnych produktów przez nabywców.

Czy kary w związku mają sens?
Czy kary w związku mają sens? Źródło: Dzień Dobry TVN

Lojalność w związku

W każdym związku partnerskim lojalność i wierność są podstawowymi wartościami. Dwie osoby powinny sobie ufać i być uczciwe wobec siebie. Zdaniem Roberta Sternberga, psychologa, w każdym związku istnieją trzy główne cechy – namiętność, intymność i zaangażowanie. Cechy te rozwijają się wraz z dynamiką związku. Namiętność to komponent biologiczny, związany z uniesieniami erotycznymi i fizycznością. Z kolei intymność opiera się na wzajemnym poznaniu dwóch osób, uczciwości i lojalności. Zaangażowanie oznacza przywiązanie do drugiej osoby i działanie na rzecz związku. Jak można zauważyć, lojalność (lub przywiązanie) to składnik zarówno intymności, jak i zaangażowania. Osoby lojalne w związku nie zdradzają tajemnic partnera i nie rozmawiają o intymnych sprawach ze znajomymi, są także szczere i wierne.

Lojalność pracownika

Każda firma stara się, aby jej pracownicy byli lojalni. Z jednej strony może to oznaczać przywiązanie do organizacji, czyli zaangażowanie w pracę, radość z bycia częścią zespołu i sumienność. Z drugiej strony lojalność wobec firmy może wiązać się z tak zwaną umową lojalnościową, która jest coraz powszechniejsza. Tego typu umowa ma być zabezpieczeniem dla pracodawcy i zawiera zakaz niepodejmowania zatrudnienia u konkurencji oraz zdradzania tajemnic zawodowych. Obecnie lojalność ma dla pracodawców ogromne znaczenie, ponieważ współczesny rynek jest niezwykle konkurencyjny, a popyt na pracowników w niektórych branżach (np. informatycznej) jest ogromny.

Budowanie lojalności pracowniczej polega na tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy (np. poprzez employer branding), skuteczną rekrutację (wspartą modelem kapitału ludzkiego) oraz działania integracyjne i rozwojowe. Lojalność w pracy to ważna cecha, która obowiązuje nie tylko pracownika ale także pracodawcę. Niektórzy prezesi czy dyrektorzy uważają, że wystarczy wypłacić wynagrodzenie na czas, aby być lojalnym wobec pracownika. Nic bardziej mylnego – szefostwo powinno stworzyć uczciwe reguły gry, sprawiedliwe wynagrodzenia, równość w miejscu pracy oraz zapewnić przyjazną atmosferę. Niestety niektórzy pracownicy są lojalni z wygody albo ze względu na komfort finansowy. Zdaniem psychologów i specjalistów do spraw zarządzania zasobami ludzkimi prawdziwa lojalność pracownicza powinna wypływać z motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Pracownicy powinni być zadowoleni z pracy i zaangażowani w nią, a jednocześnie odczuwać, że czynności te przynoszą im korzyści. Znaczenie mają jednak nie tylko korzyści finansowe, ale także rozwojowe, emocjonalne i racjonalne.

Lojalność konsumenta

Klienci, którzy są zadowoleni, a ich oczekiwania względem produktu zostają spełnione, zwykle stają się lojalni wobec danej marki. Istnieje wiele technik sprzedażowych, a także programów lojalnościowych dla konsumentów, które mają wzbudzić większe przywiązanie klientów do danej marki. W literaturze marketingowej przedstawia się trzy główne sposoby rozumienia lojalności konsumenckiej:

  1. 1Lojalność jako zachowanie, czyli nawykowe powtarzanie zakupów (np. klient kupuje codziennie ten sam chleb, klientka co dwa miesiące kupuje ten sam podkład).
  2. 2Lojalność jako postawa, która jest związana z uczuciem sympatii wobec konkretnych produktów oraz z przywiązaniem do marki.
  3. 3Lojalność jako świadoma decyzja wytworzona na zasadzie porównań, racjonalnego myślenia i bilansu zysku oraz strat.

Na lojalność konsumentów wpływa nie tylko sama marka i jakość produktu, ale także reklamy, cechy otoczenia społecznego, wizerunek marki oraz cechy samego konsumenta, takie jak poszukiwanie nowości czy uleganie wpływom. 

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Slobodan Vasic Fotostorm/Getty Images

Pozostałe wiadomości