Styl życia

Najbardziej zagrożone gatunki zwierząt w Polsce i na świecie

Styl życia

zagrożone gatunki

Wśród zagrożonych gatunków zwierząt znajdziemy pandę czy panterę śnieżną. Co jest przyczyną zmniejszenia się liczebności tych ssaków? Lista zagrożonych gatunków zwierząt na świecie i w Polsce.

Lista zagrożonych gatunków zwierząt jest naprawdę zatrważająca i niestety niekrótka. Największy wpływ na zmniejszenie populacji zwierząt na świecie mają czynniki antropogeniczne, a więc destrukcyjna działalność człowieka.

Co wpływa na zagrożenie życia zwierząt?

Jedną z głównych i przeważających przyczyn wpływających na liczebność zwierząt jest antropogeniczna działalność człowieka. Zagrożone gatunki zwierząt tracą swoje domy i naturalny habitat, co doprowadza do spadku liczebności wielu z nich. Główną przyczyną problemu jest deforestacja, czyli wycinanie lasów, które stanowią naturalne środowisko wielu zwierząt. Wycinka drzew jest spowodowana przede wszystkim coraz większą potrzebą zagospodarowania terenu pod uprawę rolną. Takie zabiegi przyczyniają się do zaburzonego przemieszczania się zwierząt, ataków kłusowników i wymierania.

Zagrożonymi gatunkami zwierząt są również ryby morskie i oceaniczne, które giną w trakcie połowów. Przykładem takiego działania jest wielorybnictwo, które powoduje drastyczne zmiany liczebności płetwali błękitnych i mniej znanych finwali. Tak duże zainteresowanie ssakami z rzędu waleni jest związane z dostarczaniem konsumentom wielu surowców, takich jak olej, mięso czy tabletki, a dawniej również środki czystości i elementy do instrumentów.

Kategorie zagrożenia

Zagrożone gatunki zwierząt są grupowane w takich kategoriach, jak EW, CR, EN, VU, NT oraz LC. Pierwsza z nich dotyczy gatunków wymarłych na wolności i przykładem jest koń Przewalskiego, kruk ogorzały czy tchórz czarnołapy. Kolejną kategorią jest gatunek krytycznie zagrożony, do którego kwalifikują się m.in. norki europejskie. Kategoria EN to głównie tygrys syberyjski, natomiast do gatunków narażonych (VU) należy poczwarówka jajowata. Kategoria NT to gatunek bliski zagrożenia i obejmuje te gatunki, które w przyszłości mogą spełnić kryteria pod kątem zagrożenia życia, a kategorią niższego ryzyka jest LC.

Zagrożone gatunki zwierząt w Polsce

Zagrożone gatunki zwierząt w Polsce są objęte jednym ze statusów ochronnych. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje lista zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce , która obejmuje ssaki, ptaki, płazy, ryby oraz owady. Jakie są zagrożone gatunki zwierząt w Polsce? Częściowo chronione ssaki to bobry europejskie, łasice, wydry, wiewiórki pospolite, myszy zielne i zaroślowe, karczownik, gatunki jeżowate, gronostaje i krety. W przypadku ptaków ochroną gatunkową są objęte sroki, kruki, gawrony, wrony siwe, czaple, mewy i gołębie, a gady zagrożone wyginięciem to jaszczurka zielona, żółw błotny, wąż Eskulapa, gniewosz plamisty i zaskroniec rybołów.

Najbardziej zagrożone gatunki zwierząt w Polsce to kozice tatrzańskie, żubry, wilki, żbiki, tchórze stepowe, niedźwiedzie brunatne i rysie , które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Inne zagrożone gatunki zwierząt w Polsce to żaba moczarowa i zwinka, rzekotka drzewna i ropucha zielona oraz małże: gałeczka żeberkowana, skójka perłorodna i gruboskorupowa. Na liście zagrożonych gatunków objętych ochroną znalazły się również liczne gatunki ślimaków i pajęczaków. Wśród owadów znalazły się różne rodzaje ważek, pszczół i chrząszczy.

Zagrożone gatunki zwierząt na świecie

Najbardziej zagrożone gatunki zwierząt na świecie to pandy wielkie, acerodony grzywiaste, bantengi, leniwce, kaberu, różne gatunki kóz, pekari czy zebry Grevy’ego. Zagrożone gatunki zwierząt w Afryce to przede wszystkim gazele berberyjskie, piaskowe i małe, które mieszkańcy zabijają dla skór i mięsa. Bardzo istotna jest ochrona goryla wschodniego, który zamieszkuje Afrykę Środkową, oraz hipopotama karłowatego z Afryki Zachodniej. Ochroną są objęte chomiczki syryjskie, koty andyjskie i tchórze czarnonogie z Ameryki Północnej oraz szympansy i orangutany. Zagrożone gatunki zwierząt w Azji to delfiny indyjskie, osły azjatyckie i pantery śnieżne. Do najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt na świecie zalicza się również gacka kanaryjskiego, głuptaki czarnoskrzydłe i przylądkowe, falanruki, wiele rodzajów ważek, ptaków z rodziny dzioborożców, daniele mezopotamskie, diabły tasmańskie i drzewiaki dwupręgie. Najbardziej zagrożone gatunki to także bizony leśne, bociany garbate, papugi ary oliwkowe i różowookie, bawoły indyjskie i cyjony rude.

Jak chronić zagrożone gatunki zwierząt?

Jak ratować zagrożone gatunki zwierząt , których populacja zmniejsza się w wyniku działania człowieka? Dobrą formą ochrony są rezerwaty przyrody i ograniczenie deforestacji. Czynnikiem destrukcyjnym jest także zanieczyszczenie środowiska, które powinniśmy zminimalizować. Należy szanować prawa zwierząt i nie niszczyć ich gniazd, jaj i innych form rozwojowych. Istotne jest również wsparcie finansowe fundacji i parków zwierzęcych oraz zaprzestanie nielegalnych polowań.

Zobacz wideo: Dziś Międzynarodowy Dzień Psa! Sprawdź 10 najpopularniejszych rodzinnych ras psów

Zobacz także:

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości